Kampioenfokkers

In de onderstaande tabel kunt u alle fokkers terugvinden die sinds 1946 (het oprichtingsjaar van onze vereniging)
kampioen zijn geweest. Deze fokkers zijn kampioen geworden dankzij de prestaties van hun fokproduct(-en),
waardoor zij het hoogste bedrag aan fokpremies hebben ontvangen.

Boven: Dit bronzen kunstwerk van een merrie met veulen
is de Wissel-Trofee voor de Kampioenfokker,
met op de voet de vermelding van alle winnaars
sinds 1941.

Jaar Aantal jaren
kampioen
Kampioenfokker Stoeterijnaam/ Paardennamen
1941 1 J. de Vlieger Doorlooper
1942 1 M. van Renswoud  
1943-1944 2 V. Schoenmakers  
1945 2 M. van Renswoud  
1946 1 H. de Vries Juliana Lee, K Friezin
1947-1949 3 J. Kruithof en J. de Waal Stal Amsterdam
1950-1953 4 Joh. Smit o.a. Notekraker S
1954-1955 2, totaal 3 keer H. de Vries o.a. Mac Kinley
1956-1967 12, totaal 16 Joh. Smit o.a. Quicksilver S
1968-1969 2 P.D. Dijkhuis o.a. Gallant Way
1970-1978 9 Gebr. Snetselaar Stoeterij Buitenzorg
1979-1985 7 M. Vink Stoeterij Du Bois
1986-1991 6 W.G.J. Nas Stoeterij Buitenzorg
1992 1 T. Smeding o.a. Go for One
1993 1 R.W. Werners o.a. Herbie W
1994 1, totaal 7 keer W.G.J. Nas Stoeterij Buitenzorg
1995-1996 2 J. en K. Bootsman John F en Kelsea Boko
1997 1 J. Andreae Leen van Camstra
1998 1 Mw. H. (Cato) de Jongh Milo Windspiel
1999-2016 18keer J.F. Bootsman Paul W, Sholty, Uriah, Virgill, Willem W, Yucca Boko, Clint W Boko, Davy Boko
2017 1 K. Redder Hambo Transs R, Banker Transs R
2018-2019 totaal 22 keer J.F. Bootsman Durk M Boko, Ennyus Boko, John King Boko
2020 1 D. Couperus Ideaal, Karola, Lucas


kampioen

Boven: Voorzitter Hans Huiberts feliciteert John Bootsman (rechts)
in 2008 met zijn kampioenschap en John mag de wisseltrofee
met een nieuwe inscriptie weer mee naar huis nemen.


kampioen

Boven: Omdat de wissel-trofee nooit eigendom wordt van de kampioen-fokker,
krijgt hij ook nog een blijvend aandenken in de vorm van een beker of een schaal,
of zoals hier in 2009 een ingelijste foto, uitgereikt door bestuurslid Ab Zaman.


kampioen

Boven: Omdat de enige beroepsfokker in Nederland, Boko Stables, meestal ongenaakbaar is,
krijgt de vice-kampioen elk jaar een oorkonde. Hier krijgt John Wolter in 2009
zijn oorkonde uitgereikt door voorzitter Hans Huiberts en penningmeester Ellen Hamming.


kampioen

Boven: Omdat John Bootsman in 2016 verhinderd was om naar onze Jaarvergadering te komen,
heeft voorzitter Hans Huiberts de ereprijzen later bij Boko Stables overhandigd aan
John, Carla en Elbert. Kampioen fokker 2015.

boven: De kampioen-fokker 2017, Klaas Redder, was verhinderd
om naar onze Jaarvergadering 2018 te komen. Daarom is
voorzitter Hans Huiberts enkele weken later naar Staphorst gereden
om de wisselprijs (staat hier op tafel) en de ereprijs te overhandigen.
Klaas Redder (links) was er verguld mee.

wisseltrofee

Boven: Op de rechterzijde van de sokkel van de Wissel-Trofee staan
alle Kampioenfokkers van 1941 t/m 1992.

wisseltrofee

Boven: Op de achterzijde van de Wissel-Trofee staan alle Kampioenfokkers sinds 1993.
Jaarlijks wordt er één bij gegraveerd.© Copyright Fokkersvereniging