Verslag Ledenraadpleging 2021


Datum: 31-8-2021

Vanwege de corona-crisis kon er dit jaar (net als in 2020) geen Algemene Ledenvergadering worden gehouden en heeft het Bestuur van de Fokkersvereniging onze leden per e-mail geïnformeerd en geraadpleegd. Van de SNDR hebben we de e-mail-adressen gekregen van 200 fokkers, die in de afgelopen 8 jaren een NL-veulen hebben gefokt. Naar deze adressen zijn op 9 juli 2021 de stukken gestuurd, te weten een tekst-document met vragen en het financiële jaaroverzicht van 2020. Op deze NDR-lijst stonden ook nog ca. 50 leden zonder e-mail-adres. In de aankondiging in OB-28 van de NDR stond dat fokkers de stukken ook per post konden ontvangen en daar heeft één lid om gevraagd.

Gereageerd hebben 35 mensen, te weten:
L.A. Schreuder, Beene Dijkstra, Cees Olsthoorn, Wiebe Bouma, John Bootsman, Bob Kuijper, Hans Sinnige, Kees Bos, Leo Schalkoort, Nico Post, Jos Bos, Adriaan van Doleweerd, Sjoerd van der Galiën, Hans van der Horst, Aad van Schie, Albert Ebbinge, Daan Verschoor, Prof. N.H. Mulder, Klaas Molenaar, Tineke Greving-Oostra, Hubert Schoonhoven, Harrie van den Bosch, Henk Roos (Capelle a/d IJssel), Albert Meijer, Eric de Beij, Peter Baltus, Lauk de Reuver, Marco de Bruijn, Michel Stassen, Jan Boekhold, Tijmen Krijnen en Oek de Nooij

3. Ingekomen stukken: geen

Agendapunten 2 t/m 9:
Op onze vragen en voorstellen bij de agendapunten 2 t/m 9, die met Ja of Nee konden worden beantwoord hebben allen positief gereageerd, behalve de volgende:

De volgende personen hebben een opmerking bij afzonderlijke punten:
Vraag 7.2: Begroting : Bent u het eens met het voorgestelde begroting?
Hans Sinnige zegt: NEE, de korting op de Breeders Special is te begrijpen, maar is te fors. Ik zou graag ipv de voorziene 2 recepties, elk 750 euro, 1 receptie zien en de andere 750 euro als bijdrage aan de Special, die anders toch echt in een meer compacte vorm zal moeten verschijnen. Voor het jubileum van de club hebben we daar dit jaar bewust vanaf gezien.
(beantwoord op 17-7-2021: er is een nieuwe afspraak gemaakt met een vaste bijdrage van 1.000 Euro (was 3.500 voor het dekhengstenboek). Indien er door extra artikelen meer pagina's dan normaal nodig zijn, kunnen we daarover onderhandelen. De dikte hangt ook samen met het aantal advertentiepagina's.)

Vraag 9.2: BL-fokpremies: Bent u het ermee eens dat € 3.000 aan BL-fokpremies wordt besteed?

Hans Sinnige zegt: NEE, dat kan veel beter anders worden gebruikt of in kas worden gehouden. (beantwoord op 17-7-2021, zie hieronder)

Adriaan van Doleweerd schrijft: NEE. Met de BL fokpremie heb ik problemen. De premies worden alleen aan de meest verdienende paarden gegeven en dat wringt. Het zijn veelal toppaarden en die verdienen toch al (veel) geld waardoor hun moeders ook in waarde stijgen. De kans dat een “kleine” fokker hier in meedeelt is niet groot (gebleken). Wat mij betreft afschaffen.
NB. het is net als met het niet inschrijven in de klassiekers: laat ik er maar spijt van krijgen; dan heb ik in ieder geval een goed paard (gefokt). (beantwoord op 14-7-2021, zie hieronder)

Oek de Nooij schrijft: Met de nodige vertraging wegens vakantie toch nog even een reactie op de ledenraadpleging. Met uitzondering van punt 9 ben ik akkoord met de overige punten. In mijn optiek is buitenlandse fokpremie op deze wijze niet meer dan een gebaar en zet geen zoden aan de dijk . Het heeft geen stimulerende werking voor de Nederlandse fokkerij, omdat de middelen voor een bredere aanpak ontbreken. (beantwoord op 17-8-2021, zie hieronder)
Voorts bepleit ik het werven van nieuwe bestuursleden, waarbij een aantal jongeren is aan te bevelen. Dank voor jullie inzet de Nederlandse fokkerij Levend(ig) te houden.

Beantwoord op 17-8-2021 als volgt: Blijkbaar hebben we het niet goed uitgelegd. Enkele jaren geleden hebben we fokpremies uitgeloofd voor de Kortebaan. Dat is nu overgenomen door de Kortebaan Bond. Ditzelfde hopen we te bereiken voor de BL-fokpremies. We willen dit op gang brengen en andere partijen stimuleren om mee te doen. Tot voor kort moesten we concurreren met de Zweedse fokkerij, die zelfs 20% BL-fokpremies uitkeerde. Dat is nu gestopt, maar wij willen met dat kleine beetje geld doorgaan. We hebben aan de SNDR gevraagd om mee te doen met een aanzienlijk bedrag, te weten de niet-uitgekeerde fokpremies t.w.v. ca. 10.000 Euro per jaar, maar nog geen antwoord gekregen. We denken ook aan bijdragen van Victoria Park en andere banen, die koersen voor uitsluitend Franse paarden uitschrijven en daarmee onze fokproducten "in de weg zitten", bijvoorbeeld een bedrag per koers. Misschien zelfs een bijdrage in de pot voor elke buitenlandse draver die wordt geïmporteerd. Het is niet eenvoudig, maar we strijden door.
De premies worden alleen aan de fokkers van de meest winnende paarden gegeven, want zij hebben de hoogste "derving" aan inkomsten door fokpremies. Heb je een keer een heel goed paard gefokt, wordt ie geëxporteerd en krijg je niets meer. Wanneer een NL-draver in het buitenland een groot prijzengeld heeft gewonnen, wordt dat op onze website vermeld en in de tussenstand bijgehouden. Die tussenstand wordt door de betrokken fokkers goed bekeken en dat is gewoon leuk. Geeft ook extra aandacht voor prestaties van onze producten in het buitenland. Door die publiciteit krijgen ook de moeders meer waarde en krijgt de fokker de eer die hem toekomt. Wij hopen je hiermee te hebben overtuigd.

Verder zijn we het helemaal eens met jouw pleidooi voor het werven van enkele jonge bestuursleden. Dat willen wij ook, maar het is lastig om geschikte mensen te vinden. Heb jij suggesties?

10. Rondvraag:
Geen opmerkingen

Conclusies:
Met deze Ledenraadpleging hebben we veel meer respons en betrokkenheid gekregen dan in de Jaarvergaderingen van de afgelopen jaren. We gaan ons beraden over de strategie voor de komende jaren.
Alle Bestuursvoorstellen zijn aangenomen, met name:
- notulen, jaarverslag, financiën, begroting en herkiezing van Ab Zaman en Arie van Bellen zijn goedgekeurd
- er zal in 2021 € 3.000 uit onze kas beschikbaar worden gesteld voor BL-fokpremies
- de kascommissie zal in 2022 bestaan uit René Knipscheer en Gerard Koop

Wij bedanken alle leden die hebben gereageerd op onze voorstellen.

Het Bestuur van de Fokkersvereniging


Foto's van de Prijsuitreikingen in 2021
Omdat er in 2021 wegens de coronabeperkingen geen Jaarvergadering kon worden gehouden,
zijn de ereprijzen voor de Kapioenfokker aan hem overhandigd tijdens de ontvangstceremonie
voor de Derby-L op 26-09-2021 in het NDR-Museum op Duindigt.

Boven: De Kampioenfokker van 2020 Doeke Couperus ontving de wisselprijs
(staat op tafel) en een mooie plaquette (die hij mag behouden) in het
NDR-Museum tijdens de ontvangst der Derby-deelnemers.
Boven: Arie van Bellen was nog een ereprijs tegoed voor de zege van zijn Kansas Lobell
in de Fokkers Trofee 2020, die in Mons werd verreden, zonder publiek. Deze werd ook
op 26-09-2021 overhandigd in het NDR-Museum.
Arie ontving tevens een oorkonde voor zijn Klassieke fokmerrie Wichita River.


© Copyright Fokkersvereniging