Agenda Jaarvergadering 2019

CONVOCATIE
is gestuurd naar de leden met e-mail en
heeft gestaan in OB-20 in het blad draf- en rensport nr. 20
met latere reminders over datum en aanvangstijdstip

Jaarvergadering Vereniging van Fokkers van Draverspaarden:
op zondag 2 juni 2017 in het NDR-Museum op Duindigt, voorafgaand aan de koersmeeting van de Gouden Zweep.
Indien deze meeting niet doorgaat, dan wordt het 4 weken later, voorafgaand aan de GP der Lage Landen.

Agenda

Vanaf 10:30 uur: Ontvangst met een kopje koffie of thee
Om 11:00 uur: aanvang Jaarvergadering
           

 1. Opening door de voorzitter, de heer J.C.H. Huiberts.
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2018 (ter vergadering verkrijgbaar en reeds gepubliceerd op de website van de Fokkersvereniging).
 3. Ingekomen stukken (deze dienen uiterlijk 26 mei 2019 in het bezit te zijn van de secretaris)
 4. Bestuursmededelingen van de voorzitter.
 5. Jaarverslag 2018 van de secretaris (reeds gepubliceerd in de Breeders Special 2019 en op de website van de Fokkersvereniging).
 6. Financieel verslag over 2018, van de penningmeester (verslag ter plaatste verkrijgbaar)
 7. Verslag Kascommissie (de heren W. Otten en W. Swart) en vervanging lid Otten
 8. Vaststelling contributie
 9. Bestuursverkiezing:
  - aftredend en herkiesbaar is J.C.H. Huiberts
  Eventueel door de leden te stellen tegenkandidaten kunnen volgens art. 9 van de statuten schriftelijk worden ingediend, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering, gesteund door minstens 20 leden.
 10. Wensenlijst en speerpunten van de Fokkersvereniging:
  a. de bekende wensenlijst van het Bestuur
  b. Bestuur Fokkersvereniging wil fokpremies uitloven voor in het buitenland verdiend prijzengeld en stelt voor om € 2.500 in de pot voor 2019 te stoppen (gaan de leden hiermee akkoord?)
  EREPRIJZEN:
 11. Uitreiking predicaat Elite fokmerrie aan de (laatste) eigenaren van de volgende merries:
  Gala dei Bessi, Temple Boko en Sarah Alki.
 12. Uitreiking oorkondes aan fokkers van bijzondere fokproducten in 2018:
  Meeste overwinningen (Golden Avenue, fokker Dennis Minnema)
  De beste Ned. kortebaner (Eliot Charisma, fokker mevr. C. Krijnen)
  De Gouden Zweep winnaar Durk M Boko (fokker Boko Stables Holland BV)
 13. Huldiging Kampioen fokker 2018 - Boko Stables Holland BV
  en de vice-kampioen dhr. Stal Schermer
 14. Uitreiking Fokkers-Award voor een bijzondere fokprestatie (of Life-Time Award)
 15. Rondvraag
 16. Sluiting (rond 12:30 uur) en nog even napraten in het NDR-Museum


De koersmeeting van Duindigt vangt aan om 13:30 uur (eerste koers), vooraf zijn er kwalificaties.
Op de website van de Fokkersvereniging (www.dutchtrotters.nl ) vindt u onder [over ons] - [jaarverslagen]:  deze agenda, de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag 2018.