GEEN TROOST-KOERSEN MEER!!


Bericht van het Bestuur van de Fokkersvereniging
datum 24 september 2016

De Troostkoersen zijn ingesteld in de tijd van de grote jaargangen, toen er veel gegadigden waren voor onze Klassiekers en de velden nog groot waren. Wie buiten de boot viel kon nog een graantje meepikken in een troost-koers. Tegenwoordig zijn alle redenen voor troostkoersen weggevallen en eigenlijk zitten deze koersen de echte Klassiekers in de weg. Hoogste tijd voor actie.

Voorspelling
De ervaring leert dat, wanneer je het aantal geboren draverveulens in een jaar vermenigvuldigt met 100, dat je dan ongeveer de eerste prijs in de Derby van 3 jaar later ziet. Hiermee kun je dus voorspellingen doen. Zowel in 2015 als in 2016 zijn ca. 130 veulens geboren. De eerste prijs in de Derby van 2018 en 2019 zal daarom in de orde liggen van € 13.000 (zonder sponsoring). De eerste prijs in de Fokkers Trofee bedraagt ongeveer de helft daarvan (€ 6.500) en die in de Sweepstakes daar weer de helft van ( € 3.500). Een tamelijk grote invloed heeft het aantal starters, want de laatste inlegronde is relatief duur en kan nog een aardig bedrag opleveren.
Met het kleiner worden van de jaargangen worden de velden in de Klassiekers ook steeds kleiner. De Troostkoersen zijn er mede de oorzaak van dat het aantal deelnemers aan de Hoofd- en Merrie-afdeling kleiner wordt en tevens dat het prijzengeld in deze koersen lager wordt omdat ook een deel naar de Troostkoers gaat. Bovendien zijn kleine deelnemersvelden slecht voor de publiciteit, de aantrekkelijkheid, de toto-omzet, etc. Iedereen wil ervan af.

Geen Troostkoersen meer
In de Troost-Derby van 2016 streden 6 dravers om een eerste prijs van € 2.000 en in de Troost Fokkers Trofee 2016 liepen slechts 2 deelnemers in een non-betting-race met een eerste prijs van € 1.430. Deze laatste was ongebruikelijk hoog doordat er maar twee deelnemers waren, die de pot mochten verdelen. De baanverenigingen, de meeste deelnemers en de besturen van de NDR en Fokkersvereniging zijn van mening dat hieraan snel een einde moet komen.

Verdeling inlegpotten:
De verdeling van de inlegpot is nu voor de Derby en de Fokkers-Trofee als volgt:
- 75 % voor de Hoofd-koers
- 20 % voor de Merrie-koers
- 5 % voor de Troost-koers

Om de Merrie-koers wat op te waarderen wordt de verdeling voortaan:
- 70 % voor de Hoofd-koers
- 30 % voor de Merrie-koers

Wanneer gaat het in?
Het is niet gebruikelijk en eigenlijk ontoelaatbaar dat er wijzigingen in de uitschrijving van klassieke koersen worden uitgevoerd als er al inleggelden zijn betaald. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, en die zijn er nu toch wel. We kunnen inschatten dat het prijzengeld in de Troostkoersen in de komende jaren verder gaat dalen, terwijl het totaal door de eigenaar te betalen inleggeld hetzelfde blijft. We denken dat over twee jaar de eerste prijs in de Troost-Fokkers Trofee tussen € 500 en € 750 zal uitkomen. Bij deelname is dan bij de 1e t/m de 7e inlegronde een totaalbedrag van € 350 betaald. De tweede aankomende krijgt dus maar net zijn inleg terug. Dit is een ongewenste situatie en dit moeten we niet willen. Hetzelfde geldt voor de Troost-Derby.

Dit is de reden waarom het Fokkersbestuur heeft ingestemd met het NDR-voorstel om de Troostkoersen voor de Fokkers Trofee zo spoedig mogelijk af te schaffen, zelfs voor de jaargangen waarvoor al inleggeld is betaald. Wie het hiermee niet eens is, moet het snel laten weten aan Fokkersbestuur en/of NDR-bestuur.

De NDR-publicatie van de gewijzigde uitschrijving van de Fokkers Trofee staat in het OB van week 44.terug naar het Nieuws

© Copyright Fokkersvereniging