Het Stappenplan voor Trotteur Français ras-erkenning.


Boven: veulen van Oyonnax

De Nederlandse Draver met Trotteur Français ras-erkenning.

Door Ab Zaman (voorzitter stamboekcommissie Nederlandse Dravers).

Sinds 2011 is het mogelijk dat Nederlandse veulens uit Franse merries (TF) een Franse ras-erkenning kunnen krijgen. In 2012 zijn er drie NLD-TF-veulens geregistreerd en vorig jaar waren dat er acht. We hopen dat er dit jaar enkele tientallen in het Nederlandse Stamboek kunnen worden ingeschreven, want we hebben dringend extra veulenregistraties nodig voor het voorbestaan van de sport en fokkerij in ons land.

Het grote voordeel is dat deze producten na kwalificatie zowel in Nederland als in de nationale koersen in Frankrijk en daarbuiten mogen starten, dus ook in de voor Franse dravers gereserveerde Premium-koersen in Wolvega. Ze zijn startgerechtigd in onze Klassiekers, zoals de Derby in augustus en ook in de Franse, zoals het Criterium des 3 Ans in december. De fokker krijgt in beide landen fokpremies!  Maximale mogelijkheden voor uw Nederlandse fokproduct (NLD).

Om ras-erkenning (TF) te kunnen krijgen is het belangrijk om te weten dat er een aantal regels zijn, waaraan U zich heeft te houden. Om het proces van erkenning goed te laten verlopen heeft de stamboekcommissie een stappenplan gemaakt.

Het Stappenplan:

1.    De Franse fokmerrie (TF) moet definitief naar Nederland worden uitgevoerd. Een schriftelijk en getekend verzoek voor definitieve uitvoer (exportation definitive) moet worden gezonden naar het Haras Nationaux met bijvoeging van het paspoort van de merrie en de eigenarenkaart (carte d’immutriculation). Het NDR rekent geen kosten voor de invoer van de merrie (TF).
Voor drachtige merries, die nog niet zijn ingevoerd, dient dit snel te gebeuren: vóór de geboorte van het veulen, want officieel moet een veulen in Nederland worden geboren. Liefst vóór 1 maart a.s.

2.    In het jaar van dekking moet er een goedkeuring worden aangevraagd bij Haras Nationaux of de merrie (TF) volgens de regels van het Franse stamboek mag worden gedekt. Deze regels wijzigen ieder jaar en hebben te maken met de regulering van het aantal geboortes. Om zeker te zijn dat uw veulen het jaar erop de ras-erkenning krijgt is het verstandig deze goedkeuring vooraf aan te vragen. U kunt vóór 1 maart uw (TF-)merrie aanmelden bij de stamboekafdeling van het NDR en dan vragen zij de goedkeuring voor dat betreffende dekseizoen aan.

3.    De merrie (TF) moet in Frankrijk worden gedekt. Het vervoer van vers sperma is in Frankrijk niet toegestaan en het gebruik van diepvries sperma verboden. U moet dus met de merrie naar het dekstation en alleen naar hengsten(TF) die goedgekeurd zijn om voor het Franse stamboek te mogen dekken. Omdat het veulen officieel in Nederland wordt geboren is het noodzakelijk om meteen na de geboorte een tijdelijk uitvoercertificaat bij het NDR aan te vragen. De kosten zijn 20 euro excl. BTW.

4.   Van de Franse hengstenhouder ontvangt U een “contrat de reservation et de vente de saillie”. Dit is het contract onder welke voorwaarden en prijs u het dek-en veulengeld afgesproken heeft. Als de dekking heeft plaatsgevonden en U de rekening heeft betaald ontvangt U van de hengstenhouder het dekbewijs (“attestation/ certificat de saillie”).  Deze stuurt U naar het NDR.

5.   Na geboorte van het veulen moet er binnen 15 dagen aan de hengstenhouder het veulengeld betaald worden. U ontvangt dan van hem/haar het geboortebericht (declaration de naissance). U vult het geboortebericht in en stuurt deze naar het NDR.

6.   Om ras-erkenning (TF) te krijgen moet het NDR vóór 1 september van het jaar van geboorte het veulen aanmelden bij Le Trot (= de Franse NDR)

De volgende zaken moeten voor deze datum geregeld zijn:
a. Het geboortebericht (“declaration de naissance”, zie punt 5) met ingevulde naam * van het veulen in het bezit van het NDR. Wordt doorgestuurd door het NDR
b. Goedkeuring van de naam van het veulen * (Haras Nationaux)
c. Veulen moet zijn gechipt en geschetst  (NDR)
d. Vervaardiging van het paspoort (NDR)

De totale kosten zijn 135 euro excl. BTW. In rekening gebracht door de NDR.

* De naam van het Nederlandse veulen (NLD) met TF ras-erkenning moet beginnen met het in het jaar van geboorte geldende letter voor het TF stamboek ( 2014- E en 2015-F).  NDR vraagt goedkeuring voor de naam van het veulen aan Haras Nationaux.

7. Tenslotte ontvangt U van het NDR het paspoort (NLD) met (TF) raserkenning en het Nederlandse bewijs van inschrijving. Afgifte van het Nederlandse paspoort volgt na toekenning van het sire-nummer (met de daarbij behorende raserkenning) door Haras Nationaux.  

Als U de reeds in het Nederlandse Stamboek ingeschreven TF-merrie het opvolgende jaar weer wil laten dekken, begint het stappenplan bij nr. 2.Bij vragen of voor advies kunt U contact opnemen met:
Ab Zaman, voorzitter stamboekcommissie Nederlandse Dravers.
albzaman@gmail.com
06-28422225


Belangrijke adressen:

www.haras-nationaux.fr
Haras Nationaux
BP 3
19231- Arnac Pompadour
France
tel: 0033-555738383

Voor het reglement van het stamboek van de Trotteur Francais met o.a. alle regels waaraan Franse fokmerries moeten voldoen (in de Nederlandse taal), ga naar:

www.cheval-francais.fr (Click hier)
klik op : Le trotteur Français a L’international
klik op : reglement du Stud Book
klik op : de Nederlandse vlag
Hier vindt U de Nederlandse versie van het stamboek reglement (mits voorhanden)

Rechtstreeks de Engelstalige versie van het Franse reglement ophalen: Click hier


NDR
Postbus 60
2240 AB Wassenaar
tel: 070 -3047120
www.ndr.nl

Verwijzing:
Lees ook het artikel "Kiss Me Coulonces in het Nederlandse Stamboek?": Click hierterug naar het Nieuws© Copyright Fokkersvereniging 2014