Handen af van onze Klassiekers!!!

boven: De Derby op Duindigt, de ultime krachtmeting tussen de fokkers, eigenaren,
pikeurs en trainers van Nederlands gefokte harddravers. De basis van de Nederlandse
fokkerij, net zoals in elk ander Europees land.ingezonden brief van het Bestuur van de Fokkersvereniging in het weekblad Draf&Rensport nr. 2 - 2015, met een toevoeging daaronder.


Hieronder de reactie van het bestuur van de Fokkersvereniging op het voornemen van het NDR-bestuur om de opzet van de Sweepstakes en de Derby met ingang van 2015 te wijzigen, om zo te komen tot een hoger prijzengeld. Zie nr. 51 van dit blad. We zijn hierover in overleg met het NDR-bestuur, maar willen nu reeds aan iedereen ons standpunt duidelijk maken.

We begrijpen dat het NDR-bestuur onmiddellijk na de ingezonden brief van Jan den Nijs (in nr. 50 - 2014) wilde reageren en we stellen dat op prijs, maar het zou beter zijn geweest om niet in details te treden als het gaat over uitschrijvingen van Klassieke koersen. Dat geeft onnodige onrust. Wat hier is gepubliceerd kan namelijk niet. Men mag nooit koerscondities wijzigen, indien voor die koersen al inleggelden zijn betaald. Bovendien had er nog geen overleg plaatsgevonden met de Stamboekcommissie, het adviesorgaan van NDR over deze zaken.

In elk land zijn de (semi-)Klassieke koersen de toetssteen voor de fokkerij en de basis van de sport. Daarom heten ze Klassiek. Daar is het hele koerswezen omheen gebouwd. Fokkers houden daar rekening mee bij de keuze van hun fokmerries. Bij de selectie van een dekhengst denkt de fokker aan de Derby van 4 jaar later, met de bekende koerscondities! Daarvoor worden soms grote investeringen gedaan. Trainers en eigenaren denken bij de keuze van een jaarling, waarop ze gaan bieden, aan de Derby van twee jaar later. Bij het betalen van inleggelden geldt hetzelfde. Men investeert voor toekomstige koersen, die niet tussentijds kunnen worden gewijzigd. Ook het publiek, de baanverenigingen en de historie vragen om continuïteit. Daarom is het zo jammer dat het Van Wickevoort Crommelin Memoriaal en de Grote Prijs van Nederland van de koerskalender zijn geschrapt. Dat moet je niet willen laten gebeuren.

Bij een krimpende fokkerij kan het gebeuren dat er Klassiekers met kleine velden moeten worden verreden. Dat is jammer, maar dat kan niet anders, aangezien de inleggelden moeten worden uitgekeerd aan de deelnemers, die ervoor hebben betaald. Hooguit kan de NDR de eigen bijdrage schrappen in het geval van een non-betting koers. De hele inlegpot van een koers moet aan de geplaatste paarden in die koers worden uitgekeerd en als er dan één deelnemer is, zoals een paar maanden geleden, moet hij naar onze mening alle prijzen krijgen en de fokker alle fokpremies!
Als men al iets wil wijzigen aan de uitschrijving van Klassieke koersen, kan dat pas een aantal jaren later worden geëffectueerd. Maar ook dan is voorzichtigheid geboden. De omstandigheden kunnen enkele jaren later weer anders zijn. Misschien is het aantal Nederlandse veulenregistraties wel weer groter geworden, bijvoorbeeld door problemen in Duitsland of doordat er een grote sponsor is gevonden voor de Nederlandse Derby.

Specifiek willen we nog iets zeggen over de door het NDR-bestuur genoemde voorstellen. Door de Derby-selectie koersen te schrappen wordt het prijzengeld in de Derby niet hoger. Het prijzengeld voor de Selecties komt namelijk niet uit de inlegpot. Wat er wel gebeurt indien de Selecties worden geschrapt, is dat er weer, net als vroeger, met jonge paarden moet worden geraced om zoveel mogelijk winsom op te bouwen voor deelname aan de Derby. Dat is iets dat we nooit meer willen. Het beste paard moet de Derby kunnen winnen en dat is niet perse het paard met de meeste winsom. De selectiekoersen moeten dus blijven, ook met weinig deelnemers. Bovendien zijn die koersen een mooie en spannende opmaat naar de Hoofdkoers van twee weken later.
Ook de Sweepstakes blijven ongewijzigd. In tegenstelling tot wat er in de NDR-brief wordt gesuggereerd zijn er voor de Sweepstakes geen selectiekoersen. De Trials hebben niets met de Sweepstakes te maken. Dit zijn aparte Stakes koersen, waar zelfs buitenlandse paarden aan mogen deelnemen.
In het Kerstnummer lazen we het verhaal over een trainer, die de enkele semi-klassiekers opengesteld wil zien voor buitenlandse paarden. Hij heeft een stal vol jonge Italiaanse dravers, maar dat heeft hij zelf zo gewild. Voor Italianen is er het Italiaanse Klassieke circuit, met goed prijzengeld, dat hopelijk zal worden uitgekeerd. De Nederlandse Criteriums blijven gewoon gereserveerd voor onze eigen fokproducten. Daar moeten de Nederlandse fokkers op kunnen rekenen, anders blijft er van onze eigen fokkerij helemaal niets meer over.
De Fokkersvereniging heeft vorig jaar enkele voorstellen gedaan om de fokkerij te stimuleren. Zie de wensenlijst op onze website. Daarvoor willen we opnieuw aandacht voor vragen bij het NDR-bestuur. 

Het Bestuur van de Fokkersvereniging.


Toegevoegde uitleg naar aanleiding van de reactie van het NDR-bestuur op het stuk en ook vanwege het redactionele commentaar (op pagina 3 in het weekblad) op de laatste allinea van het bovenstaande stuk:

Elk Europees land heeft zijn eigen Klassiekers, waar geen buitenlands gefokte dravers aan mogen deelnemen. Waarom zou dat in Nederland wel mogelijk moeten zijn, zoals enkele trainers willen? Het individuele belang van een enkele trainer mag nooit prevaleren boven het algemeen belang van de fokkerij.
Er zijn in Nederland slechts 9 koersen voorbehouden voor Nederlandse fokproducten, als toetssteen voor de fokkerij en als onderlinge wedstrijd tussen de fokkers, eigenaren, pikeurs en trainers van Nederlands gefokte harddravers. Als zulke koersen als non-betting koersen moeten worden verreden wegens te weinig deelnemers, is dat heel jammer, maar het kan niet anders. De ingelegde pot met geld moet worden uitgekeerd. Fokkers en eigenaren betalen zelf via inlegrondes het volledige prijzengeld, dus het kost de NDR en de Baanverenigingen niets. NDR en baanverenigingen hebben er wel baat bij want door publiciteit is er extra publiek, extra wedomzet op de andere koersen en extra opbrengst van entreegeld en catering. Deze (semi-)Klassieke koersen stimuleren wel de fokkerij. Zonder deze koersen is de fokkerij ten dode opgeschreven (kijk maar naar de Volboedfokkerij in Nederland).
Het gaat om de volgende koersen:
Tweejarigen:
- de Jonker- en Jofferprijs (hengsten en merries apart)
- de Productendraverij
Driejarigen:
- de Sweepstakes (hengsten en merries apart, onderdeel Triple Crown 3-jarigen)
- het Criterium (hengsten en merries apart)
- de Derby (onderdeel Triple Crown 3-jarigen)
- de Fokkers Trofee (onderdeel Triple Crown 3-jarigen)
Vierjarigen:
- het Sprintkampioenschap (onderdeel Triple Crown 4-jarigen)
- het Criterium (m.i.v. 2014 hengsten en merries niet meer apart!!!!, onderdeel Triple Crown 4-jarigen)
- de Derby (onderdeel Triple Crown 4-jarigen)
Deze koersen moeten beslist voorbehouden blijven voor Nederlandse fokproducten. Dit kan alleen worden veranderd als de Nederlandse draverfokkerij wordt opgeheven of samengaat met bijv. de Belgische of de Duitse fokkerij.
Merries ouder dan 2 jaar hebben hebben meestal weinig in te brengen tegen de hengsten/ruins. Het is dus heel belangrijk dat er ook merriekoersen blijven bestaan, zoals de Sweepstakes en de Criteriums. Ook hier moeten we dus niets aan wijzigen.

Daarnaast zijn er voor de oudere paarden nog twee koersen voorbehouden voor Nederlandse fokproducten:
- de Gouden Zweep
- het Kampioenschap der Nederlandse Paarden
Iedereen zal begrijpen dat ook dit zo moet blijven.

Meer nationale koersen zijn er niet en vragen we ook niet!

"Rommelen" aan de opzet van deze (semi-)Klassieke koersen is ook zagen aan het fundament van de fokkerij, vandaar de titel van dit verhaal.
Fokkers, die nog trouw Nederlands fokken, moeten kunnen rekenen op instandhouding van het Klassieke circuit, anders verdwijnen zij ook naar het buitenland of stoppen ermee.
Wijzigen van de uitschrijvingen van de genoemde (semi-)Klassieke koersen kan alleen na goedkeuring van het Bestuur van de Fokkersvereniging en de Stamboekcommissie!

N.B. de Breeders Crown-koersen zijn een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse dekhengstenhouders en daar mogen wel buitenlands gefokte dravers aan deelnemen, indien hun moeder toendertijd bij een Nederlandse dekhengstenhouder is gedekt en deze de eerste inleg heeft betaald voor het betreffende veulen. Daar heeft de Fokkersvereniging helemaal niets mee van doen. Maar ook voor deze koersen geldt dat er niets kan worden gewijzigd indien er al inleggelden zijn betaald.
een jaar eerder kwam het NDR-bestuur ook al met een voorstel, waarop het Fokkersbestuur heeft gereageerd met:

de Nederlandse Derby
blijft de komende jaren gewoon hetzelfde uitgeschrevenEind december 2013 kwam het NDR-bestuur met een voorstel om de Derby van 2016 open te stellen voor in het buitenland gefokte harddravers, om zo te komen tot een hoger prijzengeld. Ook late-entries na de veilingen waren in dit voorstel opgenomen, evenals het alleen fokpremies uitkeren aan fokkers die zelf vroeg hadden ingeschreven.

Hieronder de reactie van het Fokkersbestuur:

Aan      : NDR-bestuur
datum  : 12 januari 2014
van      : Bestuur Fokkersvereniging


Wij prijzen het NDR-bestuur voor elke poging om de situatie van de sport en fokkerij te verbeteren, maar zijn het beslist niet mee eens met dit voorstel om de volgende redenen:

  1. De beste in eigen land gefokte draver van een jaargang hoort de landelijke Derby te winnen. Dat is overal ter wereld zo en moet ook in Nederland zo blijven. In het begrip Klassieke koersen zit opgesloten dat ze historisch en onveranderlijk zijn, als test voor de fokkerij en als richtdoel voor fokkers, eigenaren en trainers. En niet te vergeten als het jaarlijkse hoogtepunt voor de liefhebbers en het publiek!
  2. De ingeschreven dravers aan de Derby van 2016 zijn geboren in 2013. De fokkers van de in 2013 in het Nederlandse stamboek ingeschreven veulens hebben hiervoor een bewuste keuze gemaakt en kosten gemaakt. Waarschijnlijk wordt voor hun jaarlingen (nog) minder geboden tijdens de veilingen in 2014 indien onze Derby ook voor buitenlandse paarden wordt opengesteld. Ook voor de toekomstige veulens van 2014 hebben fokkers soms al dure vaderpaarden uitgezocht in de veronderstelling dat ze in 2017 in een Klassieke (= ongewijzigde!) Derby startgerechtigd zijn. Elke wijziging van de Derby-uitschrijving zou eventueel pas met ingang van 2018 kunnen plaatsvinden en ruim van tevoren moeten worden aangekondigd, zodat fokkers daarmee rekening kunnen houden.
  3. Late-entries zijn uit den boze, want dan gebeurt het volgende. Nederlandse fokkers schrijven hun jaarlingen in per 1 januari als deze iets meer dan een half jaar oud zijn. In september worden jaargenoten verkocht op de veilingen en ze gaan naar een trainer. Die kan na twee maanden wel zien of een draver kwaliteiten heeft en dan snel de talentvolle paarden alsnog per 1 december inschrijven voor de Nederlandse Derby. Dit zal averechts werken en Nederlandse fokkers zullen hun veulens niet meer voor de Derby inschrijven of hun fokmerries Duits maken. Dat theoretisch een fokker van de beste inlander, die bijv. als zesde aankomt, toch 10 % van de eerste prijs kan ontvangen, is leuk, maar ongewenst. Voorwaarden voor Klassiekers moeten voor alle deelnemers gelijk zijn, dus geen late-entries. Hier is onze Volbloedfokkerij aan kapot gegaan.
  4. Het voorstel is alleen maar gunstig voor een aantal trainers, voor de eigenaren die een buitenlands (meestal Duits of Italiaans) jaarling hebben gekocht en voor de fokkers, die buitenlands (voornamelijk Duits) zijn gaan fokken. Als dit voorstel door zou gaan, volgt er ongetwijfeld een nog grotere “vlucht” naar Duitsland dan nu al het geval is. Een gevolg zal zijn dat de andere Klassiekers nog veel lager gedoteerd zullen worden dan nu al het geval is. De trainers willen alleen nog maar Duitse jaarlingen op stal hebben als dit wordt doorgezet. Waarom zou een fokker nog een veulen in het Nederlandse Stamboek inschrijven? Er blijft dan niets van de Nederlandse draverfokkerij over!
  5. Het gaat bij de Derby niet alleen om het prijzengeld, maar vooral om de eer en de eeuwige roem. Een fokker, die nu kiest voor het Nederlandse Stamboek, moet weten dat hij misschien iets minder voor zijn jaarling krijgt, maar dat de kans op een Derby-winnaar veel groter is dan enkele jaren geleden. Daar staat mogelijk een lagere fokpremie dan in vroegere jaren tegenover, maar dat neemt hij graag voor lief.
  6. Driejarigen in dezelfde maand in twee Derby’s laten lopen, met ook nog Selectiekoersen, dat moet je niet willen! De driejarigen hebben nu al een heel zwaar programma.
  7. Openstelling voor andere nationaliteiten kan naar onze mening alleen als het wederkerig is, dus met een dubbele nationaliteit. (Dus wel voor NL-TF-veulens)


Het voorstellen om de uitschrijving van Klassieke koersen te wijzigen, is zagen aan de basis van de sport en fokkerij. Dit is een fatale fout. De nu uitgebroken discussies geven veel onrust en ondermijnen de nog aanwezige illusies, waardoor fokkers en eigenaren, die nog aan Nederland zijn gebonden, nu dreigen af te haken. NDR en de belangengroeperingen zullen moeten proberen om op andere wijze perspectief te bieden aan fokkers en eigenaren van Nederlandse dravers.
Hoe fokkers dan wel te stimuleren om veulens Nederlands te laten registreren?
Onze voorstellen zijn:

A. Verdubbel de fokpremie in de 3-jarigen Derby! Dat kost met ingang van 2016 hooguit € 5.000 per keer! Zo mogelijk ook verhoging van de fokpremies in andere Klassiekers. In België bedragen de fokpremies al 20 % in alle koersen, in Duitsland 15 % in de “Zirkel-Rennen” (jaargangskoersen) en in Zweden ook 15 % in hun Klassiekers. Deze extra 10 % fokpremie dient eigenlijk niet uit de inlegpotten te komen.

B. Laat de Derby ongewijzigd qua uitschrijving, behalve de verdeling van de inleggelden. Koppel de 4-jarigen Derby (het 4-jarigen Kampioenschap) met ingang van 2018 los van de 3-jarigen Derby.

Volgens de huidige uitschrijving worden de inleggelden voor de Derby als volgt verdeeld:
- 60 % voor de 3-jarigen Derby
- 16 % voor de 3-jarigen Merrie-Derby
-   4 % voor de 3-jarigen Troost-Derby
- 20 % voor de 4-jarigen Derby (Kampioenschap)

Verdeel de inleggelden als volgt:
- 75 % voor de 3-jarigen Derby
- 20 % voor de 3-jarigen Merrie-Derby
-   5 % voor de 3-jarigen Troost-Derby

Hiermee wordt het prijzengeld van de Derby, Merrie-Derby en Troost-Derby met een kwart verhoogd (resp. van 60 naar 75 % van 16 naar 20 % en van 4 naar 5 %).

Het NDR-voorstel om de laatste inleg van € 900 te laten betalen voor deelname aan de Selectie-koersen zal ertoe leiden dat er heel weinig paarden voor de selectiekoersen zullen worden ingeschreven. Niet doen!

C. Er moet dan wel een nieuwe opzet komen voor de 4-jarigen Derby in 2019, met eigen inlegrondes. Misschien moeten hierin ook buitenlandse paarden kunnen worden ingeschreven, maar daarover willen we eerst met onze achterban (de fokkers) overleggen in onze Jaarvergadering of middels een enquête.
Misschien een 4-jarigen-Derby voor Nederlandse paarden PLUS een open 4-jarigen Kampioenschap (zoals de Grosser Preis von Deutschland)?

D. Ook goed kijken naar de overige Klassiekers. Dat tweejarigen-Stakes veel hoger gedoteerd zijn dan de Klassiekers is ongewenst. Dat het Van Wickevoort niet meer op de agenda staat ook. Maar ook voor deze koersen geldt dat de uitschrijving niet zomaar kan worden gewijzigd als er al inleggelden zijn betaald.

E. Probeer de Derby te “verkopen” aan sponsors (Europese subsidie?), die het prijzengeld willen verhogen. Maar niet de Derby verplaatsen naar een andere baan. Fokkers fokken dravers voor de Klassieke Duindigt-Derby over 2.600 m.

F. Europese fokpremies zijn de echte stimulans voor de fokkers van alle landen.
terug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging