In memoriam ir. Durk Minkema,
oud-voorzitter en erelid van de Fokkersvereniging

Begin juni 2010 vertelde onze oud-voorzitter en erelid Durk Minkema zelf over zijn ongeneeslijke ziekte en hij was toen al begonnen met het opruimen van zijn uitgebreide archief. Door een hartstilstand op 13 juli j.l. is hem een verdere lijdensweg bespaard gebleven. Een week tevoren had hij nog eigen archiefmateriaal in het NDR-Archief op Duindigt gebracht en zijn stukken zelf in de database ingevoerd. Dat was Durk ten voeten uit.
Van 1983 tot 1997 is hij lid geweest van het bestuur van onze vereniging, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter. Bij zijn aftreden is hij benoemd tot erelid.
De Fokkersvereniging is hem veel dank verschuldigd voor het vele deskundige werk op bestuurlijk en foktechnisch gebied. Na zijn pensionering heeft hij veel gepubliceerd, vooral in de Kerst- en Fokkerijnummers van het vakblad, en tussendoor beschreef hij in zijn "Fokkersoog" de afstamming van de winnende paarden in de klassieke koersen. Hij was de uitstekende opvolger van Koos Jager en Wouter Slob. Blijvende mijlpalen zijn toch wel ons jubileumboek "Dravend door de tijd" (waarvan hij de stuwende kracht was) en zijn in eigen beheer uitgegeven boek "Draf- en Renbanen in Nederland".
Wij zullen onze vriend en erelid missen.

Het bestuur van de Fokkersvereniging.Jaap de Waal en Durk Minkema.
Twee oud-voorzitters van de Fokkersvereniging.
Beide erelid vanwege hun grote verdiensten voor de sport,
de fokkerij en de Fokkersvereniging.


Als eerbetoon aan deze aimabele en bijzondere man hebben wij het mooie In Memoriam, dat Douwe Frerichs schreef in zijn blad Draf&Rensport hieronder geplaatst. Het komt uit nr. 29 van 15 juli 2010.

Fokkerijspecialist Durk Minkema overleden

Het droeve bericht over het overlijden van Durk Minkema, als gevolg van een hartstilstand, verraste ons dinsdagmiddag niet. Geschokt zijn we wel omtrent het feit dat onze zeer geliefde fokkerij en historisch medewerker niet meer onder ons is. Durk had begin juni zelf melding gemaakt van zijn ziekte. De prognose zag er niet best uit. De doktoren in het VU van Utrecht draaiden er niet omheen. Slokdarmkanker met uitzaaiingen. Een kansloze strijd. Dat was de reden dat Durk zijn werk als fokkerij- en historisch medewerker maar direct beŽindigde. Hij voegde er zijn 'zwanenzang' aan toe. Een interessant artikel over het totalisatorverbod uit 1911. "Voor in het kerstnummer, maar dat zal ik waarschijnlijk niet meer lezen", voegde hij er nuchter aan toe. Niemand is onvervangbaar, maar wat betreft Durk weten we het niet. Minkema was niet alleen van onschatbare waarde voor het lijfblad vanwege zijn kennis van de fokkerij en historie. Hij was ook een zeer prettige en sympathieke man. Iemand met veel gevoel voor relativering en humor, die in staat was om op ongeŽvenaarde wijze te schrijven over mensen en paarden. Het was ons altijd een raadsel waar hij alle feiten en anecdotes vandaan haalde. In het laatste fokkerijnummer bombardeerden we Minkema zelf maar eens tot onderwerp van een verhaal getiteld 'de archeoloog van de drafsport.' Eind juni zocht ik Durk thuis in Zeist op. Hij was toen al ernstig verzwakt door die rampzalige ziekte. Voor hem was mijn bezoek ook een laatste groet, al had ik daar andere ideeŽn over. Het viel ons beiden zwaar. In zijn flat bekeken we zijn immense archief. Uit allerlei mapjes en krabbels verzamelde hij zijn informatie. Het werd me duidelijk dat alleen hij er de weg in wist. Enigszins hulpeloos was Durk bezig met het opruimen van zijn notities. Gelukkig heeft hij de laatste periode veel steun gehad van zijn vrienden uit het NDR-Museum op Duindigt. Een deel van zijn bijzondere nalatenschap is erheen verhuisd.

 


Durk Minkema in zijn laatste levensjaar
in "zijn" NDR-Archief, wat zijn laatste levenswerk is geworden.

Als we over leven en werk van Durk Minkema vertellen kunnen we met gemak een boek vullen. Hij was getrouwd en vader van drie kinderen. Studeerde in Wageningen en werd ingenieur met een specialiteit in veeteelt en fokkerij. Zijn passie waren de dravers. Tinker en de kortebaancrack Opium waren de besten die hij fokte. En Durk bekleedde in de loop der tijden tal van functies, een bloemlezing: Van 1983 tot 1997 lid van bestuur van de Ver. van Fokkers van Draverspaarden, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter. Lid van de Stamboekcommissie NDR, afd. draven van 1984 tot 1995, w.v. voorzitter 1987-1995. Lid Fokkerij Commissie UET 1985 - 1994. Lid Adviescommissie Drafsport NDR van 1986 - 1990. Lid Commissie Drafsport NDR 1990 - 1993. Lid Raad van Commissarissen NDR 1995 - 1996. Mede-oprichter van Unitrot. Na zijn prepensionering per 1 januari 1991 heeft Minkema zich verdiept in de historie van de drafsport in Nederland en een paar jaar daarna is hij begonnen met het verzamelen van gegevens voor het jubileumboek van de Fokkersvereniging, getiteld "Dravend door de Tijd", uitgegeven bij het 50-jarig bestaan van de Fokkersvereniging in 1996. In die periode verzamelde hij gegevens van de Nederlandse koersbanen in de loop der tijden, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in het boek Draf- en Renbanen in Nederland, eind 2004 in eigen beheer uitgegeven. Hiervoor liep Durk de deur plat bij talloze archieven in diverse plaatsen en ook vele regionale en landelijke dagbladen werden doorgesnuffeld. Dat was zijn passie, grasduinen in vergeelde archieven. Verder was Minkema nog medeauteur van het jubileumboek van de eigenaars-vereniging 'Van Draverssport tot AEV', verschenen in 2000. In 1997 nam Minkema de fokkerijbijdragen aan Draf&Rensport over van Koos Jager. Vanaf 2004 maakt Durk deel uit van het enthousiaste team voor het behoud van het historische archief van de NDR en het draf- en rensportmuseum. Het zo ineens wegvallen van de aimabele, deskundige Durk is een groot verlies voor onze redactie, maar we zijn ervan overtuigd dat ook onze lezers de bijdragen van Minkema enorm zullen missen.
Rust zacht, lieve Durk en bedankt dat je je kennis met ons wilde delen.

Redactie Draf en Rensport

Bovenstaande met toestemming van Douwe Frerichs overgenomen.
Een uitvoeriger levensbeschrijving is te lezen op de website van het NDR-Archief. We doelen op het artikel "de archeoloog van de drafsport", dat stond in de Breeders Special van 2010, waarin Douwe heeft opgeschreven hetgeen Durk enkele maanden voor zijn sterven vertelde over zijn leven en zijn dravers. (Zie www.archiefndr.nl onder Geschiedenis/Mensen)