Dubbele nationaliteit:
Kiss Me Coulonces in het Nederlandse Stamboek?


door Hans Huiberts

gepubliceerd in het weekblad "draf&rensport" nr. 18 d.d. 2 mei 2013
en ge-update op 27 maart 2019 (zie de aantallen onderaan)


Inleiding
Komt Timoko’s moeder binnenkort als import in het Nederlandse Stamboek te staan? Het zou zomaar kunnen. Op die manier zouden de toekomstige producten van deze bijzondere fokmerrie zowel in Nederland als in Frankrijk aan de Klassiekers kunnen deelnemen en ook in beide landen fokpremies ontvangen. Ongekende kansen! In dit artikel worden de nu reeds bestaande mogelijkheden van een Nederlands veulen met Franse ras-erkenning uit de doeken gedaan.

Franse expansiedrift
Er is al eerder over gepubliceerd. In eigen land beperken de Fransen het aantal fokmerries tot ca. 16.000 stuks door strenge selectie en strakke regels. Dit om de kwaliteit te verbeteren en wildgroei te beperken. De Fransen willen daarentegen wel hun Franse Draverras expanderen over heel Europa en hebben daartoe reeds overeenkomsten gesloten met verschillende landen, waaronder België en Nederland. Buiten Frankrijk geregistreerde veulens, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen het predicaat Trotteur Français (TF) krijgen en daarmee alle rechten verwerven, die in Frankrijk geboren Franse Dravers ook hebben. En dat wordt interessant voor buitenlandse fokkers.

Dubbele nationaliteit in België
In België nam het aantal inlandse draverveulens steeds verder af (390 in 2009) en het aantal door Belgen gefokte Franse veulens steeds meer toe (110 in 2009). De mogelijkheid van de dubbele nationaliteit TF (BE) kwam voor de Belgen dus als geroepen en daar hebben ze al vanaf 2010 volop gebruik van gemaakt. In 2012 waren er 435 veulenregistraties, een optelling van 281 TB (= Belgische dravers) en 154 TF(BE). In 2013 hebben voor het eerst de TB-paarden en de TF(BE)-paarden tegen elkaar gestreden in de 3-jarigen Darby.

Dubbele nationaliteit in Nederland
In Nederland is met ingang vanaf 2012 hetzelfde mogelijk als in België. Zij, die een geaccepteerde Franse fokmerrie hebben of kopen, kunnen deze in Nederland importeren en de veulens bij het NDR als NEDERLANDSE VEULENS registreren. Daarna moet een verzoek bij de SECF (Franse organisatie) worden ingediend om het veulen tot een TF-paard geaccepteerd te krijgen. Indien aan de Franse regels is voldaan, is dit geen enkel probleem. De oplettende Officieel Bulletin-lezer heeft de eerste TF-veulens in het Nederlandse Stamboek al voorbij zien komen. In OB-12 van 2013 stonden twee veulenregistraties, van Cassanova TF en Corsica TF (fokker Jean Huls) en onlangs (OB-36-2013) nog Caesar Orange TF (fokkers Mart Bakker en Ton de Groot). Dit zijn veulens van 2012, die door administratieve problemen (te) laat zijn aangemeld, maar door de stamboekcommissie toch nog geaccepteerd.

Waar het om gaat is dat dit de eerste paarden in het Nederlandse Stamboek zijn met een soort van dubbele nationaliteit. De paarden krijgen een Nederlands paspoort en worden bovendien in Frankrijk als inlander beschouwd, met achtervoegsel TF(NL). Hun fokkers krijgen fokpremies voor in Nederland gewonnen prijzengeld (uitbetaald door de NDR) en ook voor in Frankrijk gewonnen prijzengeld (uitbetaald door de Franse organisatie). Ze kunnen bijv. in augustus in onze Derby starten en in december ook in het Criterium des 3 Ans.

De Fransen hebben wel bepaalde eisen gesteld, zoals de Franse beginletter van de naam. Cassanova TF, Corsica TF en Caesar Orange TF zouden dus in onze Derby 2015 kunnen lopen samen met Nederlandse F-jes. Trouwens, een week na de eerste publicatie zijn de twee eerstgenoemde paarden door de Franse organisatie omgedoopt tot respectievelijk Calvaro TF en Carthago TF, waarschijnlijk omdat de eerst opgegeven namen al waren gebruikt. Het is gebruikelijk dat een fokker meerdere namen opgeeft voor een veulen, zodat de SECF zonodig kan kiezen. In Frankrijk mogen merries pas voor het eerst worden gedekt als ze 5 jaar oud zijn. Met jongere fokmerries kun je wel alvast een Nederlands veulen fokken, zonder TF. Een oudere fokmerrie kan ook tijdelijk worden geschorst omdat haar producten niet aan alle eisen voldoen. Dan kan haar veulen nog wel in het Ned. Stamboek worden opgenomen. Zo zijn er nog veel meer regels waaraan fokkers en fokmerries in Frankrijk moeten voldoen. Zoals dat de merrie op de standplaats van de dekhengst moet worden gedekt, tegen de Franse tarieven en voorwaarden. Maar die regels gelden altijd als je met een Franse merrie fokt. Het geeft dus alleen maar voordelen en geen enkel nadeel om Franse fokmerries in het Nederlandse Stamboek te zetten en voor Nederland geeft het een zeer welkome verhoging van het aantal veulenregistraties. Dat laatste is hard nodig, vooral voor het op peil houden van de inlegpotten voor onze Klassiekers. Dus, fokkers met Franse fokmerries, waar wacht u op? Denk nog eens aan de andere voordelen: Jaarlingen met dubbele nationaliteit zijn gewild bij de veilingen. Daarna kan het paard in Nederland met zijn carrière beginnen, waarbij fokpremies worden ontvangen, en later aan de Franse Challenges op Wolvega deelnemen, met een grote kans op de hoogste fokpremies, betaald vanuit NL!! De fokkers van de TF-paarden krijgen niets, de fokkers van de NL-TF-paarden ontvangen wel fokpremies, die doorschuiven. Meestal is dat de fokpremie van de winnaar, dus rond de 300 Euro! Bij voldoende kwaliteit/winsom kunnen de NL-TF's ook naar Frankrijk om te koersen, en daar ontvangen fokkers hun fokpremies van de Franse organisatie. Win-win!! Dubbel op!!

Nederlands belang
Als Nederlandse fokkers hebben besloten om in het Franse Stamboek te gaan fokken, lijken ze voor het Nederlandse Stamboek verloren. Dat is dus niet zo. Met de dubbele nationaliteit zijn ze wel dubbele registratiekosten kwijt, maar ze krijgen er erg grote voordelen voor terug. En in Nederland zitten we te springen om extra veulenregistraties, o.a. om de doteringen van de de Klassiekers op peil te kunnen houden. Vandaar deze oproep.

Stand van zaken aantal NL-TF veulens:
Voor het geboortejaar 2012: 3 stuks (Ned. F-jes en Franse C-tjes)
Voor het geboortejaar 2013: 8 stuks (Ned. G-jes en Franse D-tjes)
Voor het geboortejaar 2014: 8 stuks (Ned. H-tjes en Franse E-tjes)
Voor het geboortejaar 2015: 8 stuks (Ned. I-tjes en Franse F-tjes)
Voor het geboortejaar 2016: 7 stuks (Ned. J-tjes en Franse G-tjes)
Voor het geboortejaar 2017: 7 stuks (Ned. K-tjes en Franse H-tjes)
Voor het geboortejaar 2018: 12 stuks (Ned. L-tjes en Franse I-tjes)

Voor het geboortejaar 2019: 50 stuks?? (Ned. M-jes en Franse J-tjes)


Voor meer informatie: neem contact op met de Stamboek-afdeling van de NDR of met de voorzitter van de Stamboekcommissie, Ab Zaman.

Hans Huiberts (voorzitter Fokkersvereniging)

Frans fokkende Nederlandse fokkers:
Registreer uw veulens in het Ned. Stamboek
en vraag een Franse ras-erkenning aan!!

Wie geen gebruik maakt van dit buitenkansje
van een NL-TF-veulen is niet slim bezig!!
Anderen gingen u voor!

Verwijzing:
Voor een Stappenplan om een NL-TF-veulen te kunnen registreren: Click hier


terug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging