Dringende oproep aan de fokkers
(en de reacties op dit artikel)

Artikel gepubliceerd in het blad Draf&Rensport nr. 45 d.d. 1 november 2012

door het Bestuur van Fokkersvereniging

Inleiding
Onlangs hebben het bestuur van de Fokkersvereniging en het NDR-bestuur een zeer constructief gesprek gevoerd. Er zijn zorgen en we kunnen de toekomst van onze sport en fokkerij alleen veilig stellen als alle deelnemers de schouders eronder willen zetten. De belangrijkste zorgen zijn het aantal veulenregistraties, de inschrijvingen op koersen in Nederland, de toto-omzet, de toto-afdracht en de molensteen van de hypotheek op Duindigt. De meeste zaken moeten op bestuurlijk niveau worden opgelost, maar met het aantal veulenregistraties zijn we afhankelijk van de fokkers. Daarom nu deze dringende oproep aan de twijfelaars om toch hun veulens in het Nederlandse Stamboek te zetten.

Probleemstelling
Vanaf 2008 liep het aantal veulenregistraties per jaar terug van 560, via 384 en 334 naar 290 vorig jaar. Op dit moment zitten we op ca. 190 veulens en lijken we af te stevenen naar een getal, iets boven de 200. Hierdoor krijgt de sport in Nederland het over enkele jaren heel moeilijk. Het moet ook niet veel minder worden, want dan komt er een moment dat de neergaande spiraal niet meer om te buigen is. Vanaf nu telt elk extra veulen zwaar mee. We willen iedere fokker en ook alle andere deelnemers aanspreken op hun verantwoordelijkheid om de Nederlandse drafsport te steunen. U wilt de mogelijke teloorgang van de sport toch niet op uw geweten hebben? Het is nu echt hoog tijd om over het eigen belang heen te stappen en ook eens aan het algemeen belang te denken. Het kan nog steeds, maar we moeten er wel samen de schouders onder zetten! Met onderstaande motivatie willen we de twijfelende fokkers overhalen om hun veulens toch Nederlands te registreren.

NDR intentie
Wij spreken ons vertrouwen uit in het huidige, onafhankelijke en capabele NDR-Bestuur. Hoe de financiŽle situatie van de NDR er in 2015 en later uit zal zien, kunnen we nu moeilijk inschatten, maar het NDR-bestuur heeft de intentie uitgesproken om de prijzengelden in de voornaamste Klassiekers op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dat is ons toegezegd.

Vooruitzien
Fokken is vooruitzien, een jaarling kopen ook. Van de vorige week aangekondigde prijzengeldverlaging moet je nu niet wakker liggen. Dit is een tijdelijke maatregel, veroorzaakt door de onverstandige beslaglegging van de financiers. Men zou juist nu moeten investeren in de sport. Een veulen van dit jaar (F-jaargang) kan over 3 jaar, dus in 2015, in de Derby lopen. In dat jaar hebben we een nieuw toto-contract met hoogstwaarschijnlijk veel betere afdrachten. Dan zijn ook de Europese regels voor toto-afdracht in werking. Ook het probleem Duindigt zal tegen die tijd moeten zijn opgelost, waardoor we van de schulden en de jaarlijkse rente af zijn. Dan kunnen de toto-inkomsten voor het grootste deel worden omgezet in prijzengeld. De toekomst ziet er dus hoopvol uit.

Grotere kans op Derbywinnaar
Met de huidige aantallen veulenregistraties zijn de kansen op Derbydeelname en Derbywinst nog nooit zo groot geweest. In de Derby lopen incl. de Troostkoers ca. 45 paarden, ongeveer 20 % van het aantal veulens! Ook de kansen in andere Klassiekers en Stakes-koersen zijn groter dan ooit.

Merries meer kansen
Behalve in de topkoersen per jaargang (dat zijn de Productendraverij, de Derby, de Fokkers Trofee en de 4-jarigen-Derby) zijn alle overige Klassieke koersen en ook de Stakes-koersen gesplitst in hengsten/ruins- en merrie-afdelingen. Merries hebben in Nederland grote kansen om een mooie winsom op te bouwen. Behoren ze tot de top, dan kunnen ze in de genoemde topkoersen meestrijden om de titel. Dus met merries veel meer kansen.

Hogere jaarlingprijzen
Jaarlingprijzen zijn een kwestie van vraag en aanbod. Er komen minder jaarlingen op de markt. Bij gelijk blijvende vraag zullen de jaarlingenprijzen gaan stijgen, zeker van de goed gefokte.

Triple Crowns
Het bestuur van de Fokkersvereniging heeft zitten broeden op stimuleringsmaatregelen en heeft nu een plan bedacht om aan de Triple Crown weer een groot geldbedrag te koppelen. Uit de eigen kas en met schenkingen van andere partijen willen we een grote pot van enkele tienduizenden Euroís opbouwen, waaruit premies kunnen worden betaald aan de fokkers en eigenaren van de winnaars van de Triple Crowns in 3 categorieŽn: 3-jarigen algemeen, 3-jarige merries en 4-jarigen. Als er in een jaar geen winnaar is, wordt de bonus in het volgende jaar nog hoger. Binnenkort volgt in dit blad een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden.

Nederlands is veel leuker
Voor eigen publiek, met vrienden en familie je paarden zien deelnemen is veel leuker, dan in het buitenland. Interviews in dit blad, de Derby-koorts-artikelen van Henri van Voorn, de Fokkersogen, Paard van de Maand, het is toch prachtig als jouw paard daarin wordt genoemd? Dravers fokken doe je toch vooral als hobby en met passie? En dat is toch het leukste in eigen land?

Nationalisme
Als nationalisme niet ontaardt, kan het positief werken en een goed gevoel geven. We mogen er trots op zijn als een Nederlands gefokt paard een koers in het buitenland heeft gewonnen. Zulke paarden zijn toch een beetje van ons allemaal. Als onze paarden het goed doen in het buitenland, vinden we dat leuk en wordt er in dit blad over geschreven. De sport bedrijven is het mooiste als daar een saamhorigheidsgevoel bijkomt. Daar wil je als fokker of eigenaar toch bij horen? Gebruik daarom Nederlands gefokte paarden en laten we zorgen dat Nederlands gefokte dravers een goed exportproduct worden.

Geen registratiekosten
Om de import van dravers (zowel koers- als fokpaarden) te stimuleren heeft de Stg. NDR de heffingen bij de registratie van geïmporteerde paarden tot nader order afgeschaft.

Verantwoordelijkheid
We willen alle fokkers vooral aanspreken op hun verantwoordelijkheid en ze oproepen om hun nog niet geregistreerde veulen van 2012 nu snel in het Nederlandse stamboek in te schrijven en/of hun merrie in 2013 weer te laten dekken. Dan glooit er een mooie toekomst voor onze sport, ook in ons eigen land.


Open Brief aan de Fokkersvereniging


(gepubliceerd in het blad draf&rensport nr. 50 d.d. 13-12-2012)


Geachte Fokkersvereniging,

Uw tweevoudige oproep in Draf en Ren van enkele weken geleden is mij als trouwe lezer en als trouwe fokker van dravers voor het Nederlandse stamboek toch wat op de lever blijven liggen. Onder het motto "in het land der blinden is eenoog koning" proberen jullie de leden aan te praten dat het steeds afnemende aantal geboortes van Nederlandse dravers, gesteund door aan te moedigen maatregelen van verhoogd prijzengeld, en fokpremies voor diverse leeftijdskoersen voor merries en hengsten, onze kansen als fokkers en fokkereigenaars om een of meerdere klassiekers te winnen ernstig vergroot.
Een terugval van ruim 600 geboortes naar amper 200 geboortes in het Nederlandse stamboek betekent op relatief korte termijn het einde van een al eerder in verval geraakte drafwezen in Nederland. De succesvolle inspanningen van Wolvega en de wens van een door interne ruzies verscheurde en vervallen Duindigt om uit het diepe dal te raken zouden wel eens maat voor niets kunnen geweest zijn.
Om het Nederlandse stamboek weer terug op de kaart te zetten zijn meer structurele en diepgaande maatregelen nodig. En welzeker is het stamboek niet gediend met de promotie van zijn kleinheid; een kleinheid die onze kansen als fokkers en fokkereigenaars om klassiekers en derby's te winnen zou vergroten. Als we niet binnen enkele jaren kleine derby's zonder selecties en met lage prijzengelden willen verrijden en bovenal met matige tot ondermaatse dravers aan de start willen komen, dan moet er dringend wat ondernomen worden.

De oprichting van een Frans stamboekfiliaal voor in Nederland geboren Franse dravers is een positief gegeven, maar het is een weliswaar lovend initiatief van de Fransen om de Franse draver over Europa te exporteren en hem te laten koersen binnen het lonende en succesvolle PMU kader. De manier waarop Nederland hiermee omgaat, is niet erg toekomstgericht. Het kortetermijndenken (dat momenteel inderdaad erg veel geld in het laatje brengt) en waarbij de inspanningen van de heren Davidson en Veldink en hun team enorm verdienstelijk zijn en mijn grote lof meedragen, heeft nood aan een visie die veel verder in de toekomst gaat. Het koersen met vaak overjaarse en afgedankte Franse dravers, die soms op drie benen lopen, is wellicht erg winstgevend voor de eigenaren die ze voor een appel en een ei op de kop hebben kunnen tikken. De spektakelwaarde en de draf-ernst laten mijn inziens veel te wensen over. Het aantal echte goede Franse dravers die "het" ook nog wel eens in Frankrijk kunnen doen zijn, op Robert Keeper en nog enkele anderen na, erg schaars. De strenge regels van het Franse Stamboek in acht genomen en de erg lage slaagkansen van de jonge Franse dravers (een kleine 40%) vereisen ook hier de nodige investeringen om merries met goede bloedlijnen en succesvolle koersloopbanen aan te schaffen. De ervaring leert dat je ze niet voor 5 mille kan kopen. De Fransen weten best wel wat hun merries waard zijn. De merries die voor de fok interessant zijn, zijn vaak niet te koop en als ze dat wel zijn, kosten ze 15 of meer duizend euro. De meeste van de jonge merries voldoen niet aan de fokcriteria die het Franse Stamboek nu oplegt. Met strengere kwaliteitseisen wil Frankrijk het aantal geboortes (12000) in hun land terugdringen en tegelijkertijd ook de slaagkansen van de jonge Franse draver vergroten.

Het openstellen van de klassieke koersen (stakes, derby's, fokkerstrofeeen enz.) voor de in Nederland geboren Franse dravers zou, mits het betalen van inleggelden, voor Nederland een grote verrijking betekenen.

Om de teleurgang van het Nederlandse stamboek tegen te gaan en het aantal Nederlandse geboortes een ernstige boost te geven, zou het uitkeren van fokpremies aan de Nederlandse fokkers voor hun producten, die om het even waar ze ook in Europa koersen, pas echt een stimulans zijn om het Nederlandse Stamboek uit het slop te halen.
Van een warm hart voor de Nederlandse draver.

Met vriendelijke groet,

Roland Beelen, Leest, Belgie


Reactie Bestuur Fokkersvereniging


(gepubliceerd in het blad draf&rensport nr. 2 d.d. 10-01-2013 en later iets aangepast aan de omstandigheden)

Geachte heer Beelen,

Wij hebben natuurlijk nooit de bedoeling gehad om de kleinheid van het Nederlandse Draverstamboek te promoten. Zo moet u onze artikelen niet lezen. Maar als onze fokkerij door omstandigheden tijdelijk kleiner wordt, profiteer er dan van. Denk niet in problemen, maar in mogelijkheden. Daarmee hebben we ervoor gezorgd dat er in december toch nog enkele tientallen veulens zijn aangegeven en het jaartotaal op ruim 260 is gekomen.

Juist nu hebben we de mogelijkheden om uit het dal te komen en daarop zijn onze oproepen gebaseerd. De vooruitzichten voor onze sport zijn beter dan ooit!
Let maar op, 2014 wordt het jaar van herstel!

Met de door u genoemde "overjaarse Franse dravers, die op drie benen lopen" valt het nog wel mee, geloven wij. Net als bij onze inlandse dravers zien we ook bij de Franse goede en minder goede dravers. Liever zagen we allemaal Nederlandse paarden in de stallen van onze trainers, maar dat zijn er te weinig en daar kunnen we geen volwaardige koersprogramma's mee vullen. Wedders kijken anders naar onze sport dan kenners. We zien aan de huidige omzetten in Wolvega dat de wedders deze koersen met volle velden erg waarderen. En de toto is de kurk waar onze sport op drijft.

Dat goede Franse fokmerries duur zijn of niet te koop, weten we. We weten ook dat fantastische gefokte Nederlandse fokmerries erg goedkoop zijn en er zijn dus volop mogelijkheden om Nederlandse dravers van Europese klasse te fokken. En dat gebeurt nu ook al enkele jaren.

Uw voorstel voor het openstellen van Klassieke koersen voor in Nederland geboren Franse dravers, is al realiteit, indien de paarden in het Nederlandse Stamboek zijn ingeschreven (met een TF-aantekening).

U stelt nog voor: "Het uitkeren van fokpremies aan de Nederlandse fokkers voor hun producten, die om het even waar ze ook in Europa koersen, pas echt een stimulans zijn om het Nederlandse Stamboek uit het slop te halen." Dat willen wij ook wel, maar wie gaat dat betalen? De buitenlandse organisaties niet en de NDR ook niet, want dan moet het prijzengeld in Nederland omlaag. NDR gaat geen fokpremie betalen voor de hoge prijzen, die Nederlandse fokproducten winnen in het buitenland. Het zou zo moeten worden dat elke draforganisatie altijd voor elke prijs fokpremie uitbetaalt en dat voor in het buitenland gefokte paarden afdraagt aan de centrale organisatie van dat land, die het dan weer op de rekening stort van de fokker. Daartoe is door het NDR-bestuur (op ons verzoek) een voorstel ingediend bij het UET-bestuur.

Wij stellen uw voorstellen op prijs, maar zien geen andere weg dan te herhalen wat we in ons bovenste artikel hebben geschreven. Fokkers, profiteer van de huidige situatie en laat uw Nederlandse merrie weer dekken.

Met vriendelijke groeten,

het Bestuur van de Ned. Fokkersvereniging

terug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging