De fokmerrie in topconditie

Artikel gepubliceerd in het blad Draf&Rensport nr. 3 d.d. 17 januari 2013

door Jan Kraak (dierenarts, tevens voorzitter Stamboekcommissie en bestuurslid Fokkersver.)


De gedachten van de fokkers gaan weer uit naar het onderwerp, hengstenkeuze. En hopelijk zien de fokkers ook dat de toekomst er beter uitziet en besluiten zij terecht om hun merries dit jaar wel te laten dekken. De uiteindelijke keuze voor een bepaalde hengst is gebaseerd op een veelvoud van wensen en mogelijkheden. Zoals: past de hengst qua gangen bij de merrie, kloppen de karakterologische eigenschappen wel. Hoe vererft de hengst, en dat geldt ook voor de merrie, wat betreft de grootte en lengte. En niet onbelangrijk, wat past er bij mijn portemonnee. Iedere fokker heeft daarover zijn eigen idee en mening en dat is juist het leuke aan de fokkerij.
Minstens zo belangrijk is echter hoe staat mijn merrie er voor. Want iedere fokker ziet steeds weer met spanning uit naar een goede hengstigheid, gevolgd door een positieve uitslag bij de drachtigheidscontrole. Om de merrie in een topconditie te krijgen zijn een aantal punten van belang.

Conditie
Een goede voedingsconditie houdt niet in dat een merrie vet is. Integendeel. Merries die het vorig jaar gust gebleven zijn kunnen gemakkelijk iets te vet geworden zijn. Zo ook de merries die fijnstengelig, jonge kuil of hooi gehad hebben. Merries met een te royale voedingstoestand worden slecht en onregelmatig hengstig en zijn dientengevolge moeilijk drachtig te krijgen. En vroeg in het voorjaar is dat sowieso al een probleem. Op rantsoen zetten is dan nodig, maar het duurt de nodige maanden voor de merrie haar overbodige reserves kwijt is. Als ze dan weer wat bijgevoerd wordt werkt dat gunstig op de eierstokken. Merries kunnen ook te mager zijn. Ook dat is niet goed, maar is door brokken bij te voeren in een paar maanden te verhelpen. We geven 1 à 2 kg afhankelijk van de conditie. Heeft de merrie voornamelijk grofstengelig hooi gehad dan is voeren van een speciaal brok voor fokmerries aan te raden voor de nodige energie en in verband met de juiste Calcium/fosforverhouding.

Welzijn
Voor goed werkende geslachtsorganen moet het welzijnsniveau van de merrie goed zijn. Ze moet gezond zijn, op tijd gevaccineerd zijn en vrij van worminfecties. Veel beweging is daarnaast van groot belang. Als kuddedier heeft ze sociale contacten met soortgenoten nodig. Zowel op stal als tijdens de dagelijks noodzakelijke weidegang. De stal moet ruim, fris en voldoende verlicht zijn. De eierstokken worden in het voorjaar actief als de temperaturen omhoog gaan en de dagen langer worden. Door de stal goed te verlichten van 's morgens vroeg tot in de avond kunnen we de natuur een handje helpen. Ook de aanwezigheid van een hengst kan stimulerend werken. Als dit allemaal in orde is kan de fokker met een gerust hart zijn merrie naar het dekstation brengen en hoeft het verblijf daar niet onnodig lang te duren. En dan... in blijde spanning afwachten.

Veel succes.

Jan Kraak


© Copyright Fokkersvereniging 2013