Berichten aan de fokkers


Ledenraadpleging 2024

Op 24 juni 2024 werd een Ledenraadpleging gehouden in plaats van een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering). De Jaarstukken werden naar ruim 200 e-mail-adressen van fokkers gestuurd met het verzoek om te antwoorden op een aantal vragen. Opvallende onderdelen waren de vraag of we volgende jaar € 5.000 mogen uitkeren voor BL-fokpremies en of de uitkering van deze BL-fokpremies alleen wordt gedaan aan fokkers, die hun betreffende fokproduct hebben verkocht en daardoor uitkeringen mislopen. Zie verder linkermenu onder [over ons] [jaarverslagen].

Ruim 2 weken later hebben we nog een herinnering gestuurd naar dezelfde e-mail adressen met een uiterste datum voor inzending.


Bericht van 17 febr. 2024

Op 17 febr. hebben we onderstaand bericht gestuurd naar 220 e-mail-adressen van NL-fokkers.

Wij willen uw aandacht vragen voor de komende Breeders Special, die in week 11, op 14 maart 2024, zal verschijnen.
We zijn al weer enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de Breeders Special en de meeste artikelen zijn klaar. Er zijn wel 8 interviews gepland en voor alle foktechnische info in het blad zorgt uw Fokkersvereniging. De dikte van het blad is mede afhankelijk van het aantal advertenties en we roepen daarom u allen op om mee te doen. Plaats een advertentie, klein of groot, en laat uw collega-fokkers zien wat u heeft gefokt en van welke hengst uw merrie drachtig is, meldt wat er te koop is, doe er een fokkerswens bij, bedank iemand, wens iedereen succes of doe een suggestie. Wees creatief, liefst met een fotootje erbij. Laat het een blad van en voor ons allemaal worden! Een advertentie voor uw bedrijf mag natuurlijk ook, en denk erom: het is een echt BEWAARNUMMER, dat vaak jarenlang wordt bewaard en vaak wordt geraadpleegd, dus de advertenties worden vaak gezien. Voor prijzen van de advertenties: bel Hans Sinnige op 06-53 34 88 14. Opgave van advertenties kan tot uiterlijk eind februari. Liefst z.s.m.

Op onze website (www.draverfokkerij.nl) vindt u nu het dekboek over 2023 met alle fokmerries die vorig jaar in onze land zijn gedekt, door welke hengst en met de laatste dekdatum erbij. En er is onlangs nog meer interessante info geplaatst.


Bericht van 21 dec. 2023

Op 21 dec. 2023 hebben we onderstaand bericht gestuurd naar 220 e-mail-adressen van NL-fokkers.

Beste fokker,

Eind december wil het bestuur van de Fokkersvereniging nog even haar leden informeren en alvast een gelukkig jaar 2024 toewensen.

1. Aantal veulens
Het aantal veulens blijft achter, vergeleken met vorig jaar. We zitten nu op 182 en vorig jaar hadden we er 206. Er komen hopelijk nog wel enkele veulens bij. Misschien zijn er nog spijtoptanten? Een al in een BL-stamboek opgegeven veulen kan nog tot eind december worden overgeschreven naar het NL-stamboek. NL-fokken heeft veel voordelen, zoals kortingen op de TCT-inleggelden, de Triple Crown-pot die weer wordt opgebouwd, steeds meer geld beschikbaar voor BL-fokpremies, opnieuw KB-fokpremies, veel goed gedoteerde klassieke koersen in eigen land, etc.

2. Vier BL-fokpremies over 2023
In onze laatste Ledenraadpleging is door u ingestemd met ons voorstel om volgend jaar € 4.000 beschikbaar te stellen voor de BL-fokpremies. Dat gaat dus om de prestaties van de paarden in 2023, want de uitkering hiervoor gebeurt in 2024. Over 2023 worden dus 4 fokpremies uitgekeerd. We gaan hiermee door en hopen in de toekomst nog meer geld hiervoor beschikbaar te kunnen stellen. De stand van zaken is te vinden op onze website (www.draverfokkerij.nl)

3. Kortebaan-fokpremies bekend
De KB-Bond heeft ons bekend gemaakt dat de fokpremie € 32 per in 2023 gewonnen punt bedraagt. De Bond betaalt dat uit eigen kas en de fokpremies zullen nog deze maand via de NDR-boekhouding worden uitgekeerd. De bedragen komen binnenkort in het blad Draf&Rensport te staan en ook op onze website. De Kampioenfokker op de KB, Hans van der Horst, zal tijdens het Kampioenen-Gala in februari a.s. worden gehuldigd.

4. Triple Crown potten
Dit jaar hadden we twee Triple Crown winnaars en daarvoor is door ons totaal € 10.000 uitgekeerd. Gelukkig hadden we al gezorgd voor een reserve en zat er nog € 4.500 in de pot. Het Bestuur van de SNDR heeft ons toegezegd om begin volgend jaar € 2.500 voor dit doel over te maken. Verder schatten we in dat onze vereniging voor dit jaar op een positief saldo van ca. € 2.000 uitkomt en dat willen we gebruiken om de Triple Crown-pot aan te vullen. Een uitgebreid bericht hierover staat op onze website.

5. De KB-winsom telt mee bij de puntentelling voor de eretitel Elitemerrie
Deze vraag hebben we aan u voorgelegd in onze Ledenraadpleging van juni 2023. Bijna alle 37 fokkers die het antwoordformulier hebben teruggestuurd waren het hiermee eens. Op 4 na. Zij maakten bezwaar en vonden dat de eretitel daarmee tekort werd gedaan. De grote meerderheid van onze leden vond dat echter niet. Bovendien noemen we de fokmerries die twee titels hebben verdiend (Elitemerrie en Klassieke merrie) voortaan “Klassieke Elitemerrie” en zij krijgen een aparte vermelding op onze website om zo toch enig onderscheid te maken bij het grote aantal Elitemerries dat er nu al is.

6. Breeders Special 2024
We zijn al weer bezig met de voorbereidingen voor de Breeders Special 2024. De dikte ervan is mede afhankelijk van het aantal advertenties en we roepen daarom u allen op om mee te doen. Plaats een advertentie, klein of groot, en laat uw collega-fokkers zien wat u heeft gefokt en van welke hengst uw merrie drachtig is, meldt wat er te koop is, doe er een fokkerswens bij, bedank iemand, wens iedereen succes of doe een suggestie. Wees creatief, liefst met een fotootje erbij. Laat het een blad van en voor ons allemaal worden! Opgave van advertenties kan tot uiterlijk eind februari. Een advertentie voor uw bedrijf mag natuurlijk ook, en denk erom: het is een echt BEWAARNUMMER, dat vaak wordt geraadpleegd, dus de advertenties worden vaak gezien. Voor alle info in het blad over de draverfokkerij zorgt uw Fokkersvereniging.

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond, voorspoedig en succesvol 2024.

Het Bestuur van de Fokkersvereniging.


Ledenraadpleging 2023

Op 6 juni 2023 werd een Ledenraadpleging gehouden in plaats van een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering). De Jaarstukken werden naar ruim 200 e-mail-adressen van fokkers gestuurd met het verzoek om te antwoorden op een aantal vragen. Opvallende onderdelen waren de vraag of we volgende jaar € 4.000 mogen uitkeren voor BL-fokpremies en of de KB-winsom mag meetellen bij de puntentelling voor de titel Elitemerrie. Zie verder linkermenu onder [over ons] [jaarverslagen].

Ruim 2 weken later hebben we nog een herinnering gestuurd naar dezelfde e-mail adressen met een uiterste datum voor inzending.


Uitnodiging Fokkersbijeenkomst op BOKO-Stables op 12 november 2022

In het kader van ons 75-jarig Jubileum is eind oktober per e-mail een uitnodiging verstuurd naar ons ledenbestand. Er stond tevens een bericht in het vakblad Draf&Rensport.


Ledenraadpleging 2022

Op 27 mei 2022 werd een Ledenraadpleging gehouden in plaats van onze Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering). De Jaarstukken werden naar ruim 200 e-mail-adressen van fokkers gestuurd met het verzoek om te antwoorden op een aantal vragen. Opvallende onderdelen waren de vraag of we volgende jaar € 3.000 mogen uitkeren voor BL-fokpremies en of fokpremies overdraagbaar mogen zijn. Zie verder linkermenu onder [over ons] [jaarverslagen].

2 weken later hebben we nog een herinnering gestuurd naar dezelfde e-mail adressen met een uiterste datum voor inzending.


Ledenraadpleging 2021

Op 9 juli 2021 werd een Ledenraadpleging gehouden in plaats van onze Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering), die wegens de corona-crisis niet kon worden georganiseerd. De Jaarstukken werden naar 200 e-mail-adressen van fokkers gestuurd met het verzoek om te antwoorden op een aantal vragen. (zie linkermenu onder [over ons] [jaarverslagen])

Beste fokker,
Dit is een bericht van de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden (Fokkersvereniging). Onze leden zijn alle fokkers, die in de afgelopen 8 jaar een NL-veulen hebben geregistreerd en daar hoort u bij, volgens de opgave van de Stichting NDR. Die heeft ons ook uw e-mail-adres gegeven. Indien dit niet klopt, laat het ons even weten.

Ledenraadpleging
In verband met de corona-beperkingen zal de onze Vereniging ook dit jaar geen Jaarvergadering houden, maar zal de ledenraadpleging digitaal en eventueel op papier plaatsvinden. In de bijlagen vindt u de gebruikelijke agendapunten met een toelichting, een financieel overzicht en een vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u invullen en naar ons terug mailen. Indien u het met alles eens bent, kunt u dat simpelweg per kerende e-mail aan ons melden. Dan heeft u de vragenlijst niet nodig.
Wij hopen dat u hieraan wilt meedoen. Het kost niet veel tijd en u kunt hiermee uw waardering voor onze Vereniging kenbaar maken.

Prijsvraag
Verder willen we uw aandacht vragen voor de Prijsvraag, die we hebben uitgeschreven ter gelegenheid van ons 75-jarig Jubileum. Er zijn mooie prijzen te winnen, waarbij een gratis veulengeld in 2023 voor Wellino Boko t.w.v. 1.400 (alleen voor fokkers met een eigen merrie). Verder vleespakketten, wedbonnen of cadeaubonnen ter waarde van honderden Euro's. Om te winnen moet het aantal NL-veulens in 2021 goed worden geraden. Deze prijsvraag is niet alleen bedoeld vor onze leden, maar voor iedereen die hieraan wil meedoen. Jong en oud. U kunt dus ook uw vrienden of familie laten meedoen via hun eigen e-mail-adres. Op deze wijze willen we de draverfokkerij onder de aandacht brengen. De prijzen en de voorwaarden staan op www.dutchtrotters.nl onder de link [aantal veulens], die is te vinden bovenaan de homepage.
Je hoeft alleen maar het door jou geschatte aantal veulens op te geven en de prijs waarvoor je wilt meedoen. (En prijs per persoon) Doe het snel, want de inschrijving sluit begin volgende week.
Alvast bedankt,
Hans Huiberts (voorzitter)

7 dagen later hebben we nog de volgende herinnering gestuurd naar dezelfde e-mail adressen met een uiterste datum voor inzending, met de volgende tekst:

Beste Fokker,
Precies een week geleden hebben wij u per e-mail een Ledenraadpleging en een Prijsvraag gestuurd. Op onze Ledenraadpleging hebben tot nu toe 15 leden gereageerd. Op 200 geadresseerden is dat eigenlijk te weinig, vinden wij van het bestuur. We danken de leden die al hebben gereageerd.
Heeft u nog geen reactie gegeven en wilt u dat nog wel doen? Doe het dan aub vr woensdag a.s. want daarna willen we de balans opmaken.
We sturen de stukken nog een keer mee. Indien u het met alles eens bent, hoeft u het antwoordformulier niet in te vullen en terug te sturen. U kunt dan gewoon deze e-mail beantwoorden met de melding "Ik heb de stukken gezien en ben het met alles eens".

Prijsvraag
Ter gelegenheid van ons 75-jarig Jubileum hebben we een Prijsvraag georganiseerd waarbij het aantal NL-veulens in 2021 moet worden geraden. We hopen met deze prijsvraag de draverfokkerij breed onder de aandacht te brengen. Er zijn al enkele enthousiaste reacties binnengekomen en inmiddels doen meer dan 80 mensen mee. Niet alleen onze leden, de fokkers, maar ook wedders, liefhebbers, trainers en NDR-medewerkers (op ons verzoek) doen mee, maar eigenlijk nog veel te weinig voor de 4 mooie prijzen die we met de hulp van sponsoren hebben kunnen uitloven. Er zijn nog maar 16 gegadigden voor het gratis veulengeld van Wellino Boko ter waarde van 1.400 Euro!! En die prijs gaat er zeker uit. Wanneer u daar geen merrie voor heeft, kunt u natuurlijk ook meedoen voor n van de andere prijzen. U kunt ook uw vrienden of familie laten meedoen via hun eigen e-mail-adres. Kijk eerst wel even welke getallen nog niet gereserveerd zijn voor de door u gewenste prijs. Dan hoeft de prijs niet te worden gedeeld. Voor de vleespakketten geldt dit niet, want daarvan hebben we er meer ter beschikking gekregen. De prijzen en de voorwaarden staan op www.dutchtrotters.nl onder de link [aantal veulens], die is te vinden bovenaan de homepage. Daar staan ook de 80 deelnemers tot nu toe, met het door hen genoemde aantal.
U hoeft alleen maar het door u geschatte aantal veulens op te geven en de prijs waarvoor u wilt meedoen. (En prijs per persoon) De gevraagde leeftijd is eigenlijk alleen van belang voor de wedbonnen (voor 18 jaar en ouder). Doe het snel, want de inschrijving sluit halverwege volgende week en nu zijn er nog veel "vrije" getallen beschikbaar.
Alvast bedankt,

Hans Huiberts (voorzitter)
Hierna hebben nog 19 leden gereageerd zodat voor de Ledenraadpleging het totaal op 34 reacties kwam.


Op 20-02-2021 hebben we een onderstaand bericht gestuurd naar ca. 200 fokkers van wie we het e-mail-adres via de Stg. NDR hebben gekregen.

Nieuws van de Fokkersvereniging d.d. 20-02-2021


Af en toe willen wij u langs deze weg op de hoogte brengen van nieuws over de Fokkersvereniging en aanverwante zaken.
U bent n van de fokkers van wie we het e-mail adres in ons bestand hebben staan. Als u niets meer wil ontvangen, laat het ons dan weten.

1.TCT-koersen gaan dit jaar van start. Van de eerste startgerechtigde jaargang (de M-jaargang) zijn niet minder dan 411 tweejarigen ingeschreven voor de hoog gedoteerde TCT-koersen. Door dit onverwacht hoge aantal zullen er meer koersen met meer prijzengeld worden uitgeschreven. De fokpremies (10%) zijn bestemd voor de fokkers van de inlandse paarden. Aangezien de meeste koersen in Nederland zullen worden verreden profiteren vooral de fokkers, die hun paard in het NL-stamboek hebben gezet. De fokpremies schuiven door, ook naar de ongeplaatste paarden. Bijvoorbeeld: Indien uw fokproduct de enige NL deelnemer is, krijgt u de alle fokpremies, ook als uw paard laatste of uitgeschakeld wordt! Begin volgend jaar kunnen de paarden van de volgende jaargang worden ingeschreven en begin 2023 de paarden, die in dit jaar 2021 als veulen worden geregistreerd. Registratie in het NL-stamboek wordt steeds interessanter, zeker nu de Zweedse organisatie geen BL-fokpremies meer uitbetaalt en misschien ook een hogere drempel voor veulenregistraties gaat instellen. Door meer NL-registraties gaan ook de doteringen in onze eigen Klassiekers omhoog. Jonge paarden kunnen de komende jaren veel geld in NL verdienen. De fokkers profiteren mee.

2 De Fokkersvereniging bestaat dit jaar 75 jaar!!! In 1946 hebben enkele fokkers de Fokkersvereniging opgericht en dat betekent dat onze vereniging nu 75 jaar bestaat. Vanwege de corona-beperkingen kunnen we nog weinig organiseren en bovendien hebben we in 2020 en 2021 een flinke derving aan inkomsten gekregen. Over de Jubileumacties wordt u binnenkort genformeerd. Belangrijk onderdeel hiervan is de promotie van onze sport en fokkerij, vooral buiten onze eigen drafwereld. We hopen hiervoor enkele sponsoren te vinden, misschien wilt u meehelpen? Een Jubileumcadeau?

3. Over 4 weken komt de Breeders Special uit Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de artikelen voor het extra dikke Fokkerijnummer van het weekblad Draf&Rensport. Deze bijzondere Jubileum-uitgave, deze keer vol met foktheorin, verschijnt in week 11 (op 18 maart) en is een echt bewaarnummer, dat maandenlang en soms wel jarenlang onder handbereik van veel deelnemers aan onze sport ligt. Inclusief de advertenties, die vaak zullen worden gezien. Voor een deel worden de extra kosten opgebracht door de advertentieverkoop, hoe meer advertenties, des te dikker het blad kan worden. We hopen daarom dat er veel reclame wordt gemaakt voor de dekhengsten, fokmerries, veulens, jaarlingen, stoeterijen, voedingsmiddelen, baanverenigingen, etc. Dit verhoogt ook de leesbaarheid van het blad en maakt het gevarieerd. Wilt u adverteren? Bel of mail dan snel met Hans Sinnige. (06-53348814 of e-mail: h.sinnige@bcm.nl)

4. Steun a.u.b. de KHRV Groningen! Het bestuur van de KHRV Groningen blijft strijden om het voortbestaan van de drafbaan. Wij willen hierbij graag helpen want Groningen is van groot belang voor de breedtesport en met name voor de NL-gefokte paarden. In Wolvega ligt de nadruk toch vaak op de Franse dravers en de open koersen gaan daar te snel voor veel jonge paarden. Bij de rechter wordt nu ontruimingsbescherming aangevraagd om zeker dit jaar nog in Groningen te kunnen koersen en verder gaat men proberen om het raadsbesluit over de sluiting terug te draaien. Daar is geld voor nodig en men is een crowdfundingactie gestart. Er zijn inmiddels meer dan 200 donaties ontvangen en de teller staat op 9.000. Maar er is meer nodig. Wilt u helpen? Click dan op: https://www.gofundme.com/f/laat-de-paarden-niet-verdwijnen-uit-het-stadspark Het nieuwe drafsportplatform Trotr.nl heeft over dit onderwerp een mooi interview gemaakt. Het geeft goed weer wat er allemaal speelt in Groningen. Click hierop: https://www.trotr.nl/groningen/nieuw-bestuur-khrv-strijdt-voor-behoud-groningen/
Verder is er voor de regionale zender OogTV een kort interview gedaan rondom de stand van zaken: https://www.youtube.com/watch?v=dyWlTN0rHF4
Het Fokkersbestuur zal een donatie doen van 500 Euro.

5. Vergeet niet om af en toe op onze website (www.dutchtrotters.nl) te kijken. Bijna wekelijks staat er iets nieuws op. Deze week het "dekboek" van 2020, met alle merries, die bij NL-hengstenhouders zijn bevrucht, door welke dekhengst, inclusief de laatste dekdatum. Leuk om door te lezen.

Tot zover ons verenigingsnieuws.


Op 20-12-2020 hebben we een onderstaand bericht gestuurd naar ca. 200 fokkers van wie we het e-mail-adres via de Stg. NDR hebben gekregen.

Nieuws van de Fokkersvereniging d.d. 20-12-2020

Enkele keren per jaar sturen we een bericht per e-mail naar de bij ons bekende e-mail-adressen van onze leden als er belangrijk nieuws is te melden. Zoals nu.......

De Zweedse regels voor fokpremies worden met ingang van 2021 veranderd!!!!!
Het was de Zweden al langer een doorn in het oog: Zweedse paarden, die in Europa, maar ook in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland prijzen wonnen en waarvoor vanuit Zweden dan 20 of 10 % fokpremie moest worden betaald. Dat is nu veranderd. Met ingang van 2021 worden door de Zweedse STC GEEN fokpremies meer uitgekeerd voor Zweedse paarden, die in het buitenland prijzen winnen, behalve in de Europese Groep-1 koersen. Ook de regels voor het "in Zweden geboren zijn" zullen worden aangepast.
Fokkers, die in 2020 een Zweeds veulen hebben geregistreerd en daar nu spijt van hebben, kunnen dat nog veranderen. In het jaar van geboorte kan een merrie met veulen nog in een ander stamboek worden gezet. Dat moet dus wel heel spoedig gebeuren.
Op onze website (www.dutchtrotters.nl) staan de nieuwe Zweedse regels uitgelegd.

De inschrijvingen voor het TCT-circuit sluiten per 31-12-2020
Misschien ten overvloede maken wij er u opmerkzaam op dat alle in het Nederlandse stamboek ingeschreven jaarlingen uit 2019 automatisch worden ingeschreven voor het nieuwe TCT-circuit. U dient in actie te komen indien u dit niet wilt. Dit geldt ook voor reeds geïmporteerde jaarlingen.
Voor niet geïmporteerde buitenlandse jaarlingen dient de eigenaar ook in actie te komen indien hij zijn paard(en) hiervoor wil inschrijven.
De fokpremies in de TCT-koersen zijn voor de fokkers uit het land waarin de koersen worden verreden en dat zal in de meeste gevallen in Nederland zijn. Dus NL-fokken heeft een groot voordeel. Maak uw Zweedse veulen nog snel NL!

Buitenlandse Fokpremies
Ook voor het jaar 2020 heeft de Fokkersvereniging een bedrag van 3.000 Euro beschikbaar gesteld voor 3 fokpremies voor de paarden die in het buitenland het meeste prijzengeld hebben verdiend. De meest verdienende paarden zijn nu Floris Baldwin, Heart of Steel en Hambo Transs R. Ook hiervoor is een tussenstand te zien op onze website. Als uw fokproduct ontbreekt in onze lijst, laat het dan even weten. We hopen volgend jaar een grotere pot voor dit doel te hebben.

Nieuwe Kampioenfokker
Met nog enkele koersen te gaan is het zeker dat Doeke Couperus de Kampioenfokker van 2020 gaat geworden. De tussenstand per 3-12-2020 staat ook op onze website. De BL-fopremies zullen hier later nog worden bijgeteld, maar maken voor de top in de eindstand geen verschil.

Wij wensen u en de uwen hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2021!!!

Het bestuur van de Fokkersvereniging


Ledenraadpleging 2020

Op zaterdag 13 juni 2020 werd een Ledenraadpleging gehouden in plaats van onze Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering), die wegens de corona-crisis niet kon worden georganiseerd. De Jaarstukken werden naar 200 e-mail-adressen van fokkers gestuurd met het verzoek om te antwoorden op een aantal vragen. (zie onder [over ons] [jaarverslagen])
Na 5 dagen hebben we onderstaand bericht gestuurd naar dezelfde e-mail adressen met een uiterste datum voor inzending, met de volgende tekst:

Beste fokker,
Afgelopen zaterdag stuurden wij u een Ledenraadpleging, ter vervanging van de Jaarvergadering. Tot nu toe hebben 16 van de 200 geadresseerden gereageerd. Maar eigenlijk zouden we graag minstens 50 reacties willen hebben (=25%). Heeft u nog geen reactie gegeven en wilt u dat nog wel doen? Doe het dan vr maandag a.s. want na komend weekend sluiten we de Ledenraadpleging en gaan we de resultaten publiceren. Indien u het met alles eens bent, hoeft u het antwoordformulier niet in te vullen en terug te sturen. U kunt gewoon deze e-mail beantwoorden met de melding "Ik heb de stukken gezien en ben het met alles eens".

Nog een oproep:
We zitten nu in een moeilijke periode vanwege de corona-crisis, maar in de komende jaren zal er weer volop worden gekoerst. Uw veulen van dit jaar en ook die van de volgende jaren zullen in meerdere hoog gedoteerde Derby's kunnen starten. Daar volgt binnenkort een bericht over. De toekomst van onze sport en fokkerij ziet er rooskleurig uit. Het is daarom verstandig om uw veulen van dit jaar in het NL-stamboek te zetten en uw fokmerrie toch weer te laten dekken. We zullen sterker uit deze crisis komen!
met vriendelijke groet,
Het Fokkersbestuur

Hierna hebben nog 28 leden gereageerd zodat het totaal op 44 reacties kwam.


Op 26 maart 2020 stond onderstaand bericht in het weekblad Draf&Rensport nr. 13.

Nieuws van de Fokkersvereniging, van de voorzitter.

Nu we door het Corona-virus met z’n allen een soort ‘ophokplicht’ hebben gekregen, wil ik wijzen op de zegeningen van het internet, waarop je uren kan dwalen, op zoek naar interessante informatie of vermakelijke zaken. Geïnteresseerden in de draverfokkerij kunnen op de website van de Fokkersvereniging (www.dutchtrotters.nl) veel artikelen vinden, die in eerdere Breeders Special zijn gepubliceerd en de moeite van het herlezen waard zijn. Soms worden ook interessante artikelen uit andere bladen overgenomen, zoals de tips over het opvoeden van veulens, hetgeen vorige week is gepubliceerd.

Links
Op de pagina [Links] staan koppelingen naar websites van drafport-organisaties, trainers, fokkers, etc. Ontbreekt uw link? Geef ons een seintje per e-mail. Bij het onderdeel [Afstammingen] staan links naar websites, die informatie geven over de afstamming en de afstammelingen van harddravers.

Gastenboek
Schrijf eens iets in ons Gastenboek op de website. Bijvoorbeeld: wat u vindt van onze website of tips voor fokkers. Maar a.u.b. geen advertenties; die zullen worden verwijderd.

Facebook
Volg ons (“Fokkersvereniging”) op Facebook, dan krijgt u bericht wanneer er iets nieuws is geplaatst op onze website.

Dekhengstenlijst
Achter in de Breeders Special van 2 weken geleden staat een dekhengstenlijst met dek- en veulengelden. Die is overgenomen en op onze website gezet, met extra informatie en een verwijzing naar de paginanummers in de Breeders Special, waarop de advertentie van de hengst is te vinden. Maar er staat nog veel meer bij, zoals gegevens over de hengsten-aanbieders.

Waarschuwing
In de Breeders Special staat bij de Medelingen op blz. 4 dat er door “Brussel” in 2018 nieuwe regels zijn vastgesteld voor de winning, opslag en verzending van sperma van dieren binnen Europa. In Duitsland wordt hier nu streng op toegezien en de HVT dreigt dat, wanneer het sperma niet op de voorgeschreven manier is behandeld, de hieruit voortgekomen veulens mogelijk niet kunnen worden geregistreerd. We weten het nog niet, maar misschien worden er later wel eisen gesteld aan inseminaties van Duitse merries in Nederland? Let dus goed op, vooral als u Duits fokt! Ook NDR zal met voorschriften en maatregelen komen, verwachten wij. Op onze website staat, onder de lijst met dekhengsten, een vertaalde publicatie van de HVT over dit onderwerp. Ook staan er richtlijnen voor fokkers bij. De reglementen van de Nederlandse toezichthouder NVWA staan ook vermeld, maar enkele zaken zijn nog onduidelijk. Zodra we iets nieuws weten, maken we de website-pagina up-to-date.

KB- en BL-fokpremies
Inmiddels hebben 7 fokkers een fokpremie ontvangen voor de prestaties van hun fokproduct op de kortebaan in 2019. Drie andere fokkers kregen fokpremies voor het buitenlandse prijzengeld van hun fokproduct in 2019.

BreedersCrown
In de Breeders Special staat onder de Medelingen (op blz. 4) ook een oproep aan fokkers om hun buitenlandse veulens van 2019 in te schrijven voor de NL-Breeders Crown. Het geeft veel voordelen, zoals de kans op fokpremies tot wel 40 %. Dat wordt daar allemaal uitgelegd. Wegens te weinig inschrijvingen is de termijn verlengd. U kunt nog inschrijven tot en met 31 maart a.s. Neem contact op met Mike Hersbach van de NDR.

Tenslotte
Het fokken van draverveulens is één van de leukste hobby’s die er bestaan, zeker als je een NL-veulen fokt, dat je later op de baan ziet koersen. Dat zouden meer mensen moeten doen. Het bestuur van de Fokkersvereniging helpt u daar graag mee. Ook wanneer u slechts één keer in uw leven een draverveulen wilt fokken, kunnen we u daarbij helpen. Volgend jaar moet de naam van een NL-veulen met een O beginnen. Misschien wilt u iemand vernoemen? Dan dit jaar dekken!

Stand Fokkers per 15-03-2020, toen er niet meer werd gekoerst vanwege het Corona-viris


terug naar de HomepageOp 20-02-2020 hebben we een onderstaand bericht gestuurd naar ca. 200 fokkers van wie we het e-mail-adres via de Stg. NDR hebben gekregen.

Nieuws van de Fokkersvereniging d.d. 20-02-2020

Enkele keren per jaar sturen we een bericht per e-mail naar de bij ons bekende e-mail-adressen van onze leden als er belangrijk nieuws is te melden. Zoals nu.......

Aantal veulens
Het aantal NL-geregistreerde veulens bedroeg vorig jaar 169 en dat is 18 meer dan in 2018. In 2016 hadden we met 129 het laagste aantal veulens, dus voor wat betreft de doteringen van de 3-jarigen klassiekers zijn we nu het dieptepunt voorbij. Er zijn nu zelfs, met dank aan Peter Delis, minimaal gegarandeerde prijzengelden vastgesteld voor een aantal Klassieke koersen in de komende jaren. De Derby van 2021 krijgt een eerste prijs van € 30.000 en dat is € 10.000 hoger dan in 2019. Nederlands fokken wordt nog interessanter.

Extra fokpremies
Ook in 2020 worden weer fokpremies uitgeloofd op de kortebaan en voor in het buitenland gewonnen prijzengeld. Voor verdere informatie verwijzen we naar onze website onder [Hot Item 2] en [Hot Item 3].

Inschrijving Breeders Crown M-jaargang
De sluitingsdatum voor de inschrijving voor in 2019 geboren paarden (M-jaargang) in de Breeders Crown is uitgesteld tot 28 februari 2020. De NL-jaarlingen worden automatisch ingeschreven en de eerste 2 inlegrondes worden door de Fokkervereniging betaald. Voor buitenlandse in 2019 geboren jaarlingen moeten de eigenaren zelf inschrijven en alle inlegrondes betalen. Deze inschrijving geldt voor 5 koersen: 1 voor 3-jarigen en 4 voor 4- t/m 7-jarigen.
De fokpremies zijn 20%, ook voor NL-fokkers van BL-paarden! De uitschrijving staat op de NDR-website. U kunt uw BL-paarden inschrijven met een e-mail naar m.hersbach@ndr.nl.
Let op en doe er je voordeel mee:
Een NL-fokker, die zijn Zweedse jaarling inschrijft voor onze NL-Breeders Crown, krijgt later, als het paard als 3- of 4-jarige een prijs wint, een fokpremie van 40% (20% uit NL plus 20% uit Zweden) en als 5- t/m 7-jarige een fokpremie van 30% (20% uit NL plus 10% uit Zweden)!!!
Voor Italiaanse paarden geldt, naast de NL-fokpremie van 20%, extra 10% vanuit Italië, indien de dotering van de koers hoger is dan 5.000 Euro (volgens de huidige regels).

Breeders Special deadline
Over enkele dagen verstrijkt de deadline voor publicaties en advertenties in de komende Breeders Special. De dekhengstenhouders/agenten hebben hun advertenties al ingeleverd. Hoe leuk zou het zijn indien ook trotse fokkers hun fokmerries, veulens en/of jaarlingen zouden tonen in een mooie advertentie. Dit zou het Fokkerijnummer nog gevarieerder maken. Het wordt weer een prachtig bewaarnummer. Voor advertenties: bel Hans Sinnige op 06-53348814 of mail naar publico@bcm.nl

Fokkerijdag op zondag 1 maart a.s. in Alkmaar
Op 1 maart a.s. vindt de openingsmeeting plaats op het Drafcentrum in Alkmaar, georganiseerd door het enthousiaste nieuwe managementteam. De drafbaan heet nu de Alkmaar ZEturf Arena en de linkerbocht de BOKO-bocht. Het prijzengeld is m.b.v. sponsors verhoogd. Het thema van deze eerste Alkmaarse koersdag in 2020 is “De dag van de Fokkerij”.

De uitschrijving voor de koersdag op 1 maart is al bekend, er worden deze dag 9 gesponsorde koersen verreden. U mag als fokker van harddravers natuurlijk niet ontbreken op deze dag. Voorafgaand aan deze prachtige koersdag is er namelijk vanaf 10:00 uur een speciale Fokkersbijeenkomst, waarvoor u zich nog kunt aanmelden. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar en hopen op een MASSALE OPKOMST. U kunt zich aanmelden met een e-mail naar drafcentrumalkmaar@gmail.com.

HET FOKKEN VAN PAARDEN HEEFT TOEKOMST

De Fokkersvereniging en de SEDA nodigen u bij deze van harte uit op 1 maart 2020 vanaf 10:00 uur op het Alkmaar Zeturf Arena. De kosten voor deelname aan het ochtend programma bedragen € 25,00 inclusief BTW per persoon.

INBEGREPEN IN HET PROGRAMMA

·       Gratis toegang op de koersdag (normaal 6 euro);

·       Koffie en thee;

·       Lunch na afloop van de presentaties;

·       In de ochtend voorafgaand aan de koersmeeting zal een bijeenkomst georganiseerd worden, waarin verschillende drafbanen en de totalisator Runnerz/ZEturf een presentatie houden over de huidige stand van zaken en hun plannen voor de toekomst;

·       Het bestuur van de Fokkersvereniging zal een toelichting geven over hun activiteiten en een enthousiaste fokker vertelt over zijn passie voor het fokken van dravers;

·       Verschillende hengstenhouders zullen hun dekhengsten na de tweede en de vierde koers op de baan live tonen aan het publiek;

·       Deelnemende hengstenhouders en fokkers hebben tijdens de koersmeeting de mogelijkheid in de totalisator hal informatie te geven aan de bezoekers over hun dekhengst(en), hun fokkerij en paardenbestand, door middel van een mini-stand. Posters, banners, reclame materiaal e.d. dient hierbij zelf verzorgd te wordenHet programma:

Tijd

Thema/presentatie

Spreker

Organisatie

09:30 uur

Ontvangst met koffie & thee10:00 uur

Opening

Hans Huiberts

Voorzitter Fokkersvereniging

10:15 uur

Strategisch plan SEDA

Robin Goudsblom

SEDA/Alkmaar Zeturf Arena

10:30 uur

Wedmarkt

Bert van Dooyeweerd

 Runnerz/ZEturf

10:45 uur

Positieve ontwikkelingen

Sytske de Vries

Drafbaan Groningen

11:00 uur

Passie van een fokker

Arie van Bellen

Fokker Lobell paarden

11:15 uur

Europese topbaan

Ralf Dekker

Victoria Park Wolvega

11:30 uur

Kortebaan omzetrecords en
toekomstige fokpremie

Frans Jansen

Het Bestuur Kortebaan

11:45 uur

Gezamenlijke lunch12:15 uur

Mini draverij12:30 uur

Start kwalificatie en koersenNa 2e koers

  Live hengstenshow deel INa 4e koers

  Live hengstenshow deel II

terug naar de HomepageOp 28 november 2019 stond onderstaand bericht in het weekblad Draf&Rensport nr. 48, over 2 pagina's.

Nieuws van de Fokkersvereniging.

Titel: De stijgende lijn zet door

door Hans Huiberts (voorzitter Fokkersvereniging)

Het gaat nog steeds goed met de Nederlandse economie en dat is te merken aan de sport en fokkerij. De toto-omzetten gaan omhoog en ook de publieke belangstelling. Dit is vooral te danken aan de actieve baanbesturen en aan Runnerz. Het aantal draverveulens stijgt al drie jaar lang gestaag en de Fokkersvereniging doet haar best om het fokken van een NL-veulen zo interessant mogelijk te maken. We maken een tussenbalans op.

Aantal veulens
Het aantal NL-geregistreerde veulens bedroeg vorige week 156 en dat is 9 meer dan vorig jaar om deze tijd. In de laatste weken van het jaar komen er altijd nog wel een tiental bij. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal veulens en daarmee gaan ook de doteringen van de Klassieke koersen omhoog voor de betreffende jaargangen. In 2016 hadden we het laagste aantal veulens, dus voor wat betreft de doteringen van de 3-jarigen klassiekers zijn we nu het dieptepunt voorbij.

Tussenstand
In onderstaande tabel publiceren wij de tussenstand bij de fokkers per 20 november j.l. Boko Stables is dit jaar niet te kloppen. Derby-winnaar John King Boko en Durk M Boko waren de belangrijkste vertegenwoordigers. De 4e plaats van Generaal Bianco in de Prijs der Giganten leverde fokker Hans van der Horst de doorgeschoven winnende fokpremie van € 3.200 op, waardoor hij in één klap naar de 2e plaats in het fokkersklassement opschoof.  Hambo Transs R werd 5e hetgeen zijn fokker Klaas Redder € 1.500 opleverde. Hij schoof op naar de 5e plaats achter Leo Schalkoort (Innovation Love) en Stal Schermer. Er kan de laatste anderhalve maand nog veel veranderen achter Boko Stables. Ook de KB-fokpremies en BL-fokpremies tellen mee en die zijn nog niet in deze stand verwerkt!

Boven: Stand Fokkers per 22-11-2019. Nog 6 weken te gaan voor de eindstand.


KB-fokpremies
De fokpremies op de kortebaan zijn bekend en Siem van der Let (van de Maatschap) is de winnende fokker geworden. Hij ontvangt € 1.300 voor zijn fokproduct Calistokingsdeep, die de meeste punten had van de NL-paarden in het eindklassement. Heel leuk is dat hij ook een uitnodiging heeft gekregen voor de huldiging van de KB-kampioenen van dit jaar na afloop van de Jaarvergadering van de Bond van Kortebaanbesturen. Eliot Charisma werd 2e in het klassement en dat leverde zijn fokker mevr. Krijnen € 650 op. Er vielen nog 5 fokkers in de prijzen. Eigenlijk 4 want Jan Beemsterboer had 2 paarden bij de bovenste 7.

BL-fokpremies
Onze oproep om sponsoring van de pot voor de fokpremies voor buitenlands prijzengeld heeft onvoldoende respons gekregen. Er waren slechts 7 toezeggingen en we wilden juist draagvlak. Er blijft dus € 3.000 over om te verdelen tussen de fokkers van de 3 meest winnende paarden. Ver aan kop gaat Heart of Steel van fokker Michel de Bruin. Daarachter is het spannend. De tussenstand wordt regelmatig bijgewerkt onder [Hot Item 3] op de Homepage van onze website.

Triple Crown
Er is dit jaar geen Triple Crown-winnaar, dus de dikke pot blijft weer een jaar staan. Bij de 3-jarigen staat er € 7.330 klaar voor de fokker!

Publiciteit
Runnerz brengt wekelijks op donderdag een Podcast uit met algemeen nieuws over de draf- en rensport en het wedden op paarden, aangevuld met een interview met een speciale gast, bijvoorbeeld een trainer of pikeur. Een soort radioprogramma voor op de telefoon of laptop. Te beluisteren wanneer je maar wilt en het duurt ca. 30 minuten. Vorige week is de voorzitter van de Fokkersvereniging geïnterviewd over de situatie in de sport en fokkerij en over de acties van de vereniging. Het gaat om podcast nummer 21 van runnerz.nl/wedbeters. Met de mobiele telefoon kun je gebruik maken van Spotify of Itunes om de podcast te beluisteren. Met de PC of laptop: www.runnerz.nl/wedbeters

Fokkerijdag in Alkmaar
We zijn samen met SEDA bezig met de voorbereiding van een fokkerijdag bij de seizoenopening van drafbaan Alkmaar op zondag 1 maart 2020. Met een symposium, informatiestands, dekhengstenshow, etc. Nader bericht volgt.

Normandië-reis
In oktober hebben we weer een fantastische 5-daagse reis door Normandië gemaakt. Door enkele afzeggingen waren er slechts 18 deelnemers. Hoogtepunten waren bezoeken aan twee koersmeetings en aan vijf dekstations. We hebben Ready Cash mogen aanraken. Er staan 4 foto’s bij dit artikel en binnenkort volgt een uitgebreid fotoverslag op deze website.

NL-TF
Over Frankrijk gesproken. Er zijn dit jaar 14 NL-TF-veulens geregistreerd, 2 meer dan vorig jaar. Gezien de grote voordelen verbaast het ons dat er niet vaker gebruik wordt gemaakt van deze gunstige regeling. Startgerechtigd in alle Klassiekers en fokpremies in beide landen. Heeft u uw Franse veulen van dit jaar al in Frankrijk aangegeven, dan kan u de moeder met haar veulen alsnog naar het NL-Stamboek overzetten voor NL-TF, maar dat moet dan wel snel gebeuren. Neem contact op met de NL-Stamboekafdeling.

Tenslotte
Het fokken van draverveulens is één van de leukste hobby’s die er bestaan, zeker als je een NL-veulen fokt, dat je later op de baan ziet koersen. Dat zouden meer mensen moeten doen. Het bestuur van de Fokkersvereniging helpt u daar graag mee.

terug naar de Homepage
Op 12 september 2019 stond onderstaand bericht in het weekblad Draf&Rensport nr. 37 van 12-09-2019 en
we hebben ook een bericht hierover gestuurd naar ca. 200 fokkers van wie we het e-mail-adres via de Stg. NDR hebben gekregen.


Het Bestuur van de Fokkersvereniging meldt het volgende.

1. Het aantal geregistreerde NL-veulens ligt op dit moment 19 hoger dan in dezelfde week van vorig jaar. Dat ziet er goed uit, maar er zijn nog 4 maanden te gaan. De actuele tussenstand wordt regelmatig bijgewerkt bij het laatste nieuws (homepage) op onze website.

2. We hebben de tussenstand voor het kampioenschap bij de fokkers 2019 opgevraagd bij de SNDR. Op onderstaande tabel staat de stand per 3 sept. 2019. Boko Stables gaat ruim aan kop en dat was te verwachten na de mooie zege van John King Boko in de Derby, die alleen al € 2.000 fokpremie opleverde. Verrassende tweede staat Cees Siersema, vlak voor Stal Schermer en Zwagerman Meubelen.  

3. De strijd om de 7 kortebaan fokpremies (€ 1.300, € 650, etc) is spannend. Mevr. C. Krijnen heeft met haar fokproduct Eliot Charisma nog de leiding met 18 punten, maar Maatschap Van der Let is in de achtervolging met Calistokingsdeep op 15 punten. De actuele tussenstand wordt regelmatig bijgewerkt onder Hot Item 2 op onze website (bovenaan de Homepage).

4. Na de realisatie van de kortebaanfokpremies heeft het bestuur van de Bond van kortebaanverenigingen er op ons verzoek ook voor gezorgd dat de fokkers bij hun NL-fokproducten worden vermeld in de programmabladen van de meeste kortebanen. Dat is voor het eerst in de lange geschiedenis van deze tak van onze sport! De fokkers tellen nu volledig mee in de kortebaansport. Zie onderstaande foto. Dit verheugt ons zeer en we spreken langs deze weg onze dank uit aan het Bondsbestuur en aan de SNDR-medewerkers voor hun medewerking.  

Boven: Deel van het programmablad van de Kortebaan Heemskerk d.d. 5-9-2019.


5. Bij de door ons ingestelde fokpremies voor in het buitenland verdiend prijzengeld is het lastig om een correcte tussenstand te geven. We hebben enkele kanshebbers opgezocht: Tot nu toe hebben in 2019 verdiend (k staat voor 1.000 Euro): Heart of Steel 135k, Gina Schermer 90k, Gustafson 60k, Generaal Bianco 57k, Hooters USA 54k, Giovanni Bianco 40k, Fabio Bianco 38k, Coktail Fortuna 30k, etc. Opvallend zijn de internationale successen van de 3 Bianco-paarden van Hans van der Horst. Dik aan kop gaat echter Michel de Bruin met zijn Heart of Steel. Ongetwijfeld zijn we enkele paarden vergeten en er zal ook nog veel veranderen tot het einde van dit jaar. Tot nu toe hebben weinig fokkers de donatie willen geven, waar we om hebben gevraagd. Wel zit er zeker 3.000 Euro in de pot, dus voor tenminste de 3 meest winnende dravers in 2019 wordt een fokpremie betaald van ca. 1.000 Euro elk. Voor meer informatie, zie Hot Item 3 op onze website.

6. De 5% extra fokpremie voor de eerste 5 in de Merrie-Derby is aan de betreffende fokkers uitbetaald, ten laste van de Fokkersvereniging met sponsorgeld van de HRV Drachten, waarvoor dank.

7. Op vrijdagmiddag 13 sept. a.s. wordt er na afloop van de lunchmeeting op Victoria Park Wolvega een veiling gehouden van koerspaarden, 2-jarigen, jaarlingen, een veulen, een 16-tal fokmerries en zelfs een dekhengst. Zie hieronder. Van de fokmerries zijn sommige drachtig en voor enkele is zelfs het volgend jaar verschuldigde veulengeld al betaald. De meeste zijn uitstekend gefokt en hebben de kwaliteiten om een topproduct te brengen. Ook de moeders van Derby-winnaar John King Boko en pechvogel Jank Summerland zijn erbij. Hier liggen kansen voor fokkers, die hun merriebestand willen verbeteren, of voor mensen, die voor het eerst een draverveulen willen fokken. Je zult zien hoe leuk dat is. Voor meer gegevens over alle te veilen paarden: Click HIER

8. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de reis naar Normandië van 2 t/m 6 oktober 2019, ook voor niet-fokkers! Voor actuele informatie, zie Hot Item 6 op deze website (bovenaan de Homepage).

Mixed veiling met o.a. onderstaande fokmerries


Voor meer gegevens over alle te veilen paarden (digitale catalogus):
Click HIER voor de website van de On Track Mixed Sale 2019


Click HIER om de PDF-versie van de Catalogus van de On Track Mixed Sale 2019
op uw computer op te slaan en in te kunnen kijken. (24 MB, dat duurt even)
Stand fokkers per 3 sept 2019.
terug naar de HomepageOp 6 juli 2019 hebben we onderstaand bericht gestuurd naar ca. 200 fokkers van wie we het e-mail-adres via de Stg. NDR hebben gekregen.

1. Klassieke koersen
Het Fokkersbestuur heeft afgelopen week overleg gevoerd met afgevaardigden van de Stichting NDR en een tweetal trainers, om te komen tot een betere opzet van het Klassieke circuit, met hogere doteringen en misschien ook een garantiebedrag. En van de voorstellen was om eerder te beginnen met de betaling van inleggelden, terwijl fokkers de laatste jaren geen inleggeld hebben betaald tot aan de veilingen. Het standpunt van het Fokkersbestuur is dat fokkers wel inleggelden willen betalen, maar alleen voor extra fokpremies. Niet voor extra prijzengeld, want dat is voor de eigenaren. Ons voorstel is om als fokker de eerste inleg voor de Klassiekers te doen van totaal maximaal 120 per jaarling, in ruil voor 10 % extra fokpremie, dus 20 % fokpremie in de Jonker/Jofferprijs, de Sweepstakes en de 2-, 3- en 4-jarigen Derby. In de Fokkers Trofee en de Breeders Crown bedraagt de fokpremie al 20 %. We denken dat het daarmee nog interessanter is om een veulen NL te registreren en bij meer registraties stijgen de doteringen in de Klassiekers vanzelf mee, waardoor de fokpremies nog hoger worden. We vertrouwen erop dat u het hiermee eens bent. Twijfelt u nog in welk stamboek u uw veulen van 2019 gaat zetten? Op onze website staan 23 redenen om voor NL te kiezen.

2. Buitenlandse fokpremies
Zoals bekend heeft het Fokkersbestuur het initiatief genomen met de invoering van fokpremies voor in het buitenland gewonnen prijzengeld. In de laatste Breeders Special wordt dat uitvoerig beschreven en ook op onze website www.dutchtrotters.nl, onder Hot Item 3.
De NDR betaalt als stimuleringsmiddel dit jaar voor de laatste keer nog 50 voor elk geregistreerd NL-veulen en we hebben een oproep gedaan aan de fokkers om dit bedrag te storten in de pot voor de buitenlandse fokpremies over 2019. Tot nu toe heeft slechts n fokker dit gedaan, plus de 4 leden van ons bestuur. Als er niemand volgt zullen wij deze bijdragen terugstorten. We doen het met zn allen, of we doen het niet. Wat we van u vragen is een toezegging om mee te doen met een bijdrage van 50 (of meer) en pas als we tenminste 20 toezeggingen hebben zullen we deze incasseren. Dan is er 1.000 extra in de pot gekomen en krijgt er weer een fokker een fokpremie over 2019.
Wilt u met uw bedrijf sponsoren met een wat groter bedrag? Ook dan vragen we eerst een toezegging en pas als er totaal minstens 1.000 is toegezegd zullen we vragen om het toegezegde bedrag te storten. U kunt uw toezegging doen door deze e-mail te beantwoorden, met opgave van het bedrag dat u wilt doneren. Als u dit pers anoniem wilt doen, dan dit graag ook even vermelden.
Voor de volgende jaren hopen we dat de NDR de niet-uitgekeerde fokpremies in deze pot gaat stoppen (in plaats van die 50 per veulen) en dan hebben we al een mooi uitgangspunt van naar schatting 10.000 op jaarbasis. Dit jaar 2019 moeten we het zelf opbrengen en de Fokkersvereniging heeft al voor 3.000 gezorgd. We zijn op de goede weg. Helpt u mee?

terug naar de Homepage


© Copyright Fokkersvereniging