Dekhengsten

In Nederland staan enkele tientallen hengsten live ter dekking. Daarnaast wordt bevroren of vers sperma van ruim 100 buitenlandse hengsten aangeboden door de verschillende Nederlandse hengstenhouders. Keus genoeg dus! Ze staan allemaal hieronder in een tabel, met afstamming, stokmaat, record, winsom, dekstation en dek- en veulengeld. Tevens staan ze vermeld in de half maart verschenen "Breeders Special" in de advertenties, meestal met foto en uitvoerige gegevens.
Veel hengsten hebben een Amerikaanse afstamming, maar de laatste jaren staan ook de Frans-Amerikaanse lijnen in de belangstelling.

Nieuwe regels

Nieuwe Europese regels
Er zijn door “Brussel” in 2018 nieuwe regels vastgesteld voor de winning, opslag en verzending van sperma van dieren binnen Europa. In Duitsland is men deze regels al in 2019 gaan toepassen, waardoor enkele nietsvermoedende NL-fokkers in grote onzekerheid zijn gekomen. Eén van de nieuwe regels is dat verzending van sperma over de landsgrens alleen mag worden uitgevoerd door een EU-inseminatiestation of -spermadepot. EU wil hierbij zeggen dat het station voldoet aan alle door Europa gestelde eisen voor opslag en verzending. Denk hierbij aan de begeleidende documenten en aan de hygiëne in het station, waarvoor eisen worden gesteld aan de vloeren, (betegelde) wanden, (witgelakte) kasten etc. In de loop van 2019 is een viertal NL-merries geïnsemineerd met vanuit Duitsland verzonden sperma, dat volgens het Duitse Ministerie niet op de juiste manier was verzonden. Zowel NDR als HVT kon de dekbonnen niet accepteren, omdat de dekdata te laat waren. Het leek erop dat twee fokkers hun NL-veulens in 2020 nergens konden registreren. Uiteindelijk is dit pas half maart 2020 tot een oplossing gekomen: de veulens kunnen in NL worden geregistreerd. Wij (van het Fokkerbestuur) vinden dat de sanctie (veulen wordt niet geregitreerd) niet bij de fokker (merriehouder) mag worden neergelegd. Een fokker moet erop kunnen vertrouwen dat hengsten-aanbieders, die van de NDR een dekboek hebben gekregen, de juiste vergunningen hebben. Het is trouwens vreemd dat een stamboek-organisatie als politie gaat optreden. Daar zijn toch officiële instanties zoals de NVWA voor? Als sperma niet op de juiste manier is behandeld moet er een boete worden opgelegd aan de fraudeur. Een onschuldige fokker mag hier nooit de dupe van worden.

Waarschuwing
Om te voorkomen dat er zich in 2020 weer zulke problemen voordoen, plaatsen we hier een waarschuwing aan alle fokkers en ook aan alle personen die sperma van hun hengsten te koop aanbieden. De Duitse HVT loopt met de nieuwe Europese regels voorop en zegt dat verdere controles zijn gepland voor 2020, die zijn bedoeld om de ongecontroleerde handel in sperma te stoppen. Indien zich tijdens deze controles tekortkomingen voordoen met betrekking tot de opslag en verzending van het sperma, is de registratie van de met dat sperma uitgevoerde dekkingen door de HVT in gevaar en dus ook de registratie van de uit deze dekkingen voortkomende veulens. Daarom moet elke fokker en elke hengstenhouder of agent vooraf controleren of het te gebruiken sperma op de correcte manier wordt verworven en verzonden, met de juiste papieren. Voor sperma-winning en -handel binnen eigen land is een landelijke erkenning nodig. De geleidebiljetten van het sperma (traces genaamd) moeten keurig worden bijgehouden en 3 jaar lang worden bewaard. Het sperma moet van de bron tot aan de inseminatie kunnen worden gevolgd. Daarom moet de dekbon worden ingevuld in het land waar de inseminatie plaatsvindt. Op deze pagina staat een vertaling van een HVT-publicatie over dit onderwerp. Voor Duitse merries lijkt het verstandig om de HVT-voorschriften te volgen. Zie onderaan deze pagina. Click hier

De Nederlandse toezichthouder NVWA hanteert dezelfde regels als het Duitse Ministerie. De NDR zal in de naaste toekomst de HVT-procedures gaan volgen en het lijkt verstandig om daar nu al rekening mee te houden. Zie onder de tabellen. Click hier

Advies aan merriehouders
Zorg ervoor dat een dekbon wordt gebruikt van het land waarin de merrie wordt geïnsemineerd. Dus:
- NL-merrie gedekt in NL: NDR-dekbon
- NL-merrie gedekt in Dld: HVT-dekbon + tijdelijke uitvoer naar Dld bij NDR aanvragen
- Duitse merrie gedekt in Dld: HVT-dekbon
- Duitse merrie gedekt in NL: NDR-dekbon + tijdelijke uitvoer naar NL bij HVT aanvragen

Voor de NL-markt hebben buitenlandse hengstenaanbieders zich verbonden met NL-KI-stations.
- Amerikaanse, Italiaanse, Zweedse en Franse hengstenhouders met NL-aanbieders, zoals Flevo Fram, 4Horses, etc.
- Star Breeding uit België met Care4Mare in Brabant
- Stal Trojaan uit België met 4Horses in Drachten
- BOKO Stables (Chelsea Boko) werkt samen met een Paardenartsenpraktijk in Midden-Beemster, gespecialiseerd in paardengynaecologie (zie hieronder Beemster-KI)
- Greenwood Farms uit Duitsland met het KI-station voor Friese paarden, genaamd "Henswoude", in Aldeboarn, midden tussen Sneek, Drachten en Heerenveen. Hier staan ook de 3 live-dekhengsten van Greenwood Farms opgesteld. Alleen hengsten van "Greenwood-Henswoude" zijn aangemeld voor een dekboek bij NDR; die van Greenwood-Duitsland niet.

Opmerking: Volgens de NDR-lijst (van begin april 2020) heeft Boko Stables dekboeken aangevraagd voor een aantal voornamelijk Zweedse dekhengsten. Deze zijn echter voor eigen merries van Boko.


Hengstenhouders / tussenpersonen / KI-stations
pagina = blz.nr. in de Breeders Special 2020

dekstation vestiging in EU-win EU-opslag NL-station boeken via tel.nr website pagina
4Horses, Drachten Friesland nvt nvt ? boekingen 0512-745 047 4Horses 34
Beemster KI Nrd-Holland nvt nvt nvt Esther v.d. Velde 06-42 261 516 KI-station Beemster 78
Bijkerk, DKL Wolvega Friesland nvt nvt ? Alko Bijkerk 06-53 490 132 geen website --
BOKO Stables, via Beemster-KI Nrd-Holland nvt nvt nvt Elbert v.d. Pol 06-20 230 464 BOKO Stables 104
Care4Mare, Molenschoot Brabant nvt nvt ? Priscilla Verhees 06-10 512 018 Care4mare 24
Stal Van Vliet, IJsselstein Utrecht nvt nvt ? Cees van der Weijden 06-53 443 335 geen website --
Flevo Farm, Eenrum Groningen nvt nvt ? Titia Iwema 06-53 316 594 Flevo Farm 9
Greenwood-Henswoude Friesland nvt nvt ja Frank Bins 06-53 546 186 Greenwood Farms 18
Greenwood-Duitsland Duitsland nee ja nee Frank Bins 06-53 546 186 Greenwood Farms 18
Hazelaar, Maria Hoop Limburg nvt nvt ? M. Stassen 06-55 363 627 Stal Hazelaar 84
Hetteling, Groenveld Nrd-Holland nvt nvt ? Cees Hetteling 06-51 374 793 geen website 42
Hulst van der, Oudeschoot Friesland nvt nvt ? Mw. Van der Hulst 06-31 002 831 geen website 42
Schilstra-De Greidhoeve, Bolsward Friesland nvt nvt ? Klaas Schilstra 06-54 220 261 geen website --
Siersema, Doezum Friesland nvt nvt ? Cees Siersema 06-48 268 551 geen website 19
Stal Trojaan (via 4Horses) België ? ? ? NN +32-475 770 680 Stoeterij Trojaan --
Star Breeding (via Care4Mare) België ? ? ? Filip v.Hauwermeiren +32-476 234 030 Star Breeding 72
Westerveld, Ureterp Friesland nvt nvt ? Frank Westerveld 06-51 306 912 geen website 29
Wiedijk, Heiloo Nrd-Holland nvt nvt ? Susan Wiedijk 06-18 518 480 geen website 29


In NL opgestelde dekhengsten (LIVE: via KI of Natuurlijke dekking) voor 2020
dekgelden zijn exclusief veterinaire kosten
dek-/veulengelden meestal excl. BTW
pagina = blz.nr. in de Breeders Special 2020

dekhengst vader   moeders vader   geb.jaar hoogte record     winsom     dekstation (zie boven) KI/N dekgeld veulengeld pagina
Armstrong As Diamond Way Meadow Road 2003-Dld 1,60 1.12,0 € 160.420   Stal Van Vliet ? € 500   € 500   25
Bill Stardust Revenue Super Arnie 2008-NL 1,?? 1.14,1 € 86.041   Mw. Van der Hulst ? € ???    € ???    --
Broadway Fortuna Conway Hall Yankee Glide 2008-NL 1,60 1.11,5 € 63.579   C. Hetteling-4Horses KI € 500   € 750   25
Caen Oldeson Offshore Dream Smokin Yankee 2009-NL 1.62 1.12,7 € 133.757   Stal Westerveld N € 750   € 0   29
Chelsea Boko Chocolatier Joie de Vie 2009-ZW 1.68 1.10,2 € 566.203   BOKO Stables KI € 350   € 2.500   --
Clint W Boko   Abano As Garland Lobell 2009-NL 1.58 1.11,1 € 297.157   C. Hetteling N € 400   € 750   42
Conway Fortuna Conway Hall Yankee Glide 2009-NL 1,60 1.11,5 € 162.045   Greenwood-Henswoude KI € 450   € 750   18
Fawkes SJ's Caviar Andover Hall 2008-USA 1.60 1.10,2 € 275.000   K. Schilstra ? € 500   € 1.000   --
Federal Flex Muscles Yankee SJ's Photo 2006-Can 1,60 1.10,6 $ 735.534   4Horses KI € 300   € 1.200   32
Hans Hazelaar Muscle Hill Jag de Bellouet 2013-Dld 1.61 1.15,6 € 1.482   Stal Hazelaar ? € 500   € 1.000   84
Regio Varenne Muscles Yankee 2010-It 1,?? 1.11,8 € 202.093   C. Siersema N € 400   € 750   19
Robert Bi Toss Out Self Possessed 2010-It 1,70 1.09,0 € 1.059.895   Bijkerk-Dierenkl. Wolvega KI € ???    € 3.500   --
Ufo Kievitshof Supergill Balanced Image 2002-Dld 1.62 1.12,0 € 202.642   Greenwood-Henswoude  KI € 450   € 750   18
Urban Beuckenswyk Bosphorus Volo Prise 2002-Dld 1.55 1.12,9 € 65.300   K. Schilstra ? € 400   € 600   --
Vasterbocheckpoint Comets Tail PythagorasS 2005-Zw 1,60 1.12,8 € 227.799   C. Siersema N € 400   € 750   --
Yann the Mailman Mr Postman Super Explosive 2005-NL 1.?? 1.13,1 € 47.772   S. Wiedijk N € ???    € ???    --
Yeovani Boko Express Ride Rule the Wind 2005-NL 1.60 1.13,6 € 93.290   Care4mare ? € 500   € 850   24

IMPORT-sperma hengsten (V/D = VERS / DIEPVRIES) voor 2020
dekgelden zijn exclusief veterinaire kosten
dek-/veulengelden meestal excl. BTW
alleen hengsten van Greenwood-Henswoude zijn aangemeld bij NDR
die van Greenwood-Duitsland niet.
pagina = blz.nr. in de Breeders Special 2020

dekhengst vader   moeders vader   geb.jaar hoogte record     winsom     dekstation (zie boven) V/D dekgeld veulengeld pagina
Abano As Dylan Lobell Meadow Road 1997-Dld 1,60 1.10,2 € 2.197.479   Flevo Farm D € 895   € 1.250   9,38
Abano As Dylan Lobell Meadow Road 1997-Dld 1,60 1.10,2 € 2.197.479   Care4mare D € 875   € 1.250   24
Andover Hall Garland Lobell Magna Force 1999-USA 1,67 1.09,4 $ 870.510   Flevo Farm D € 895   $ 6.500   8
Ballantine V Love You Comets Tail 2008-NL 1,60 1.14,1 € 37.985   Care4mare D € 500   € 450   24
Bar Hopping Muscle Hill Credit Winner 2013-USA 1,63 1.09,5 $ 1.292.433   Flevo Farm D € 895   $ 6.500   9
Bird Parker Ready Cash Fakir du Vivier 2011-FR 1,59 1.09,5 € 2.079.705   Flevo Farm D aanvr.   aanvr.   15
Bold Eagle Ready Cash Love You 2011-FR 1,62 1.08,4 € 4.956.617   Flevo Farm D aanvr.   aanvr.   15
Brillantissime Ready Cash Buvetier d'Aunou 2011-FR 1,60 1.10,6 € 958.375   Flevo Farm D aanvr.   aanvr.   15
Campo Bahia Muscle Hill Extreme Dream 2015-ZW 1,60 1.10,6 ca. € 410.000   Flevo Farm D € 980   ca. € 9.000   9
Cantab Hall Self Possessed Garland Lobell 2001-USA 1,60 1.08,9 $ 1.442.303   Flevo Farm D € 1.000   $ 15.000   10
Cash Gamble Ready Cash Viking Kronos 2011-ZW 1,62 1.10,1 ca. € 750.000   Flevo Farm D € 895   ca. € 2.500   15
Classic Photo SJ's Photo American Winner 2002-USA 1,56 1.08,9 $ 1.447.004   Flevo Farm V/D € 895   ca. € 2.900   11
Conway Hall Garland Lobell Amour Angus 1995-CAN 1,57 1.10,5 $ 818.884   Greenwood-Henswoude D € 750   $ 7.000   18
Crazed Credit Winner Mr Lavec 2005-USA 1,62 1.09,9 $ 1.063.059   Care4mare D € 875   € 2.500   24
Crazed Credit Winner Mr Lavec 2005-USA 1,62 1.09,9 $ 1.063.059   Greenwood-Duitsland D € 650   € 2.500   18,39
Crazed Credit Winner Mr Lavec 2005-USA 1,62 1.09,9 $ 1.063.059   4Horses D € 500   € 2.500   34,39
Crazed Credit Winner Mr Lavec 2005-USA 1,62 1.09,9 $ 1.063.059   Flevo Farm D € 895   € 2.500   9,39
Creatine Andover Hall Mr Lavec 2010-USA 1,64 1.09,1 $ 2.102.022   Care4mare D € 875   € 4.000   24,39
Credit Winner American Winner Armbro Goal 1997-USA 1,62 1.10,6 $ 1.495.295   Flevo Farm D € 895   ???   9,39
Daley Lovin Conway Hall Dream Vacation 2011-ZW 1,55 1.09,9 ca. € 300.000   Flevo Farm V/D € 895   ca. € 1.500   13
Devious Man Credit Winner Garland Lobell 2014-USA 1,?? 1.09,0 $ 1.338.677   4Horses D € 500   $ 4.000   34
Dijon Ganymède Coktail Jet 2013-FR 1,67 1.08,9 € 1.054.762   Greenwood-Duitsland D aanvr.   € 3.000   18
Donato Hanover Andover Hall Donerail 2004-USA 1,65 1.08,5 $ 2.998.777   Flevo Farm V/D € 895   ca. € 5.000   10
Dontyouforgetit Cantab Hall Yankee Glide 2010-USA 1,55 1.09,7 $ 598.049   Greenwood-Duitsland D € 650   € 3.500   18
Dontyouforgetit Cantab Hall Yankee Glide 2010-USA 1,55 1.09,7 $ 598.049   Flevo Farm D € 895   € 3.500   9
Eridan Ready Cash Coktail Jet 2014-FR 1,58 1.10,3 € 681.153   Greenwood-Henswoude D aanvr.   € 3.500   18
Every Time Bourbon Ready Cash Love You 2014-FR 1,64 1.13,4 € 60.020   Flevo Farm V/D € 980   € 4.500   50
Explosive Matter Cantab Hall Muscles Yankee 2006-USA 1,60 1.09,2 $ 1.510.542   Flevo Farm D € 1.000   ca. € 5.000   11
Father Patrick Cantab Hall Enjoy Lavec 2011-USA 1,67 1.08,6 $ 2.558.133   Flevo Farm D € 1.000   $ 30.000   10
From Above Zoot Suit Armbro Goal 1998-ZW 1,59 1.10,1 ca. € 830.000   Flevo Farm D € 895   ca. € 3.000   12
Googoo Gaagaa Cam's Rocket Veba Rova 2009-USA 1,63 1.08,9 $ 665.339   Flevo Farm D € 1.000   aanvr.   11
Hard Livin SJ's Caviar Victory Dream 2007-USA 1,64 1.10,1 ca. € 550.000   Flevo Farm D € 895   ca. € 1.900   13
Helpisontheway Chapter Seven Plesac 2015-USA 1,62 1.09,5 $ 610.446   Care4mare D € 875   € 4.500   24
Igor Font Andover Hall SJ's Photo 2004-It 1,60 1.09,9 € 1.204.993   Greenwood-Henswoude D € 650   € 2500   18
Indigious Prodigious Super Arnie 2009-Dld 1,60 1.10,7 € 586.895   Care4mare V € 500   € 1.500    24,72
Indigious Prodigious Super Arnie 2009-Dld 1,60 1.10,7 € 586.895   Star Breeding V € 0   € 1.850    72
International Moni Love You Speedy Crown 2014-USA 1,63 1.09,4 $ 775.463   Flevo Farm D € 1.000   aanvr.   14
Jimmy William Cantab Hall Yankee Glide 2013-USA 1,68 1.10,5 $ 127.885   Care4mare V € 500   € 1.500   24,38
Ken Warkentin Yankee Glide Tagliabue 2002-USA 1,56 1.10,0 $ 902.354   Flevo Farm V/D € 895   ca. € 2.500   11
Love You Coktail Jet And Arifant 1999-FR 1,63 1.10,2 € 1.416.537   Flevo Farm D € 895   ca. € 7.000   14
Maharajah Viking Kronos Giant Chill 2005-ZW 1,62 1.10,3 ca. € 2. 348.000   Flevo Farm V/D € 1.000   ca. € 8.500   12
Make it Happen Conway Hall Valley Victory 2005-USA 1,57 1.10,9 $ 947.829   Greenwood-Duitsland D € 650   € 2.200   18
Manofmanymissions Yankee Glide Garland Lobell 2008-USA 1,63 1.09,7 $ 1.215.000   Greenwood-Henswoude D € 750   € 5.000   18
Met's Hall Cantab Hall Mutineer 2015-USA 1,?? 1.08,2 $ 1.295.306   4Horses D € 500   $ 5.500   32
Muscle Hill Muscles Yankee American Winner 2006-USA 1,59 1.08,5 $ 3.273.342   Flevo Farm D vol   dekboek   10
Muscle Mass Muscles Yankee Pine Cip 2005-USA 1,63 1.10,7 $ 229.000   Flevo Farm D € 1.000   $ 10.000   10
Muscle Mass Muscles Yankee Pine Cip 2005-USA 1,63 1.10,7 $ 229.000   Care4mare D € 1.000   $ 10.000   24
Muscle Massive Muscles Yankee Pine Cip 2007-USA 1,58 1.09,7 $ 1.239.138   Flevo Farm D € 895   $ 4.000   9
Napoleon Bar Varenne Coktail Jet 2007-It 1,61 1.10,1 € 1.008.940   Greenwood-Duitsland D € 650   € 5.000   18
Nuncio Andover Hall Lindy Lane 2011-USA 1,61 1.08,7 ca. € 2. 865.000   Flevo Farm V/D € 895   ca. € 7.500   12
Oasis Bi Toss Out Self Possessed 2008-It 1,67 1.09,4 ca. € 1.800.000   Greenwood-Duitsland D € 650   € 3.500   18
Offshore Dream Rêve d'Udon Tarras Boulba 2002-FR 1,61 1.10,1 € 1.992.024   Flevo Farm D € 895   € 2.000   14
Orlando Vici Quadrophénio Workaholic 2002-FR 1,58 1.12,7 € 835.990   Greenwood-Henswoude D € 650   € 4.000   18
Oropuro Bar Love You Armbro Goal 2008-It 1,69 1.11,2 € 530.165   Greenwood-Henswoude D € 650   € 2.000   18
Owen CR Cantab Hall Lemon Dra 2008-It 1,55 1.11,1 € 647.798   Greenwood-Henswoude D € 650   € 3.500   18
Pascia' Lest Varenne Diamond Way 2009-It 1,59 1.09,1 € 1.667.773   Greenwood-Henswoude D € 650   € 2.500   18
Pastor Stephen Cantab Hall Enjoy Lavec 2008-USA 1,66 1.10,1 ca. € 730.000   Flevo Farm D € 895   ca. € 2.500   13
Prodigious Goetmals Wood Buvetier d'Aunou 2003-FR 1,64 1.11,9 € 641.130   Flevo Farm D € 1.000   aanvr.   14
Propulsion Muscle Hill Andover Hall 2011-USA 1,62 1.09,7 ca. € 3.200.000   Flevo Farm D € 895   ca. € 12.500   13
Quick Wood Love You Minou du Donjon 2004-FR 1,64 1.13,0 € 334.420   Care4mare D € 875   € 2.500   24
Quite Easy Andover Hall Valley Victory 2004-USA 1,58 1.11,1 $ 409.365   Flevo Farm V/D € 895   ca. € 2.900   12
Raja Mirchi Viking Kronos Quito de Talloney 2007-ZW 1,65 1.08,9 ca. € 880.000   Care4mare D € 875   ca. € 7.000   24
Raja Mirchi Viking Kronos Quito de Talloney 2007-ZW 1,65 1.08,9 ca. € 880.000   Flevo Farm D € 895   ca. € 7.000   14
Readly Express Ready Cash Viking Kronos 2012-ZW 1,56 1.08,9 ca. € 2.300.000   Flevo Farm V/D € 1.000   ca. € 8.500   15
Ringostarr Treb Classic Photo Supergill 2010-It 1,60 1.08,2 ca. € 1.700.000   Greenwood-Duitsland D € 650   € 3.500   18
Ringostarr Treb Classic Photo Supergill 2010-It 1,60 1.08,2 ca. € 1.700.000   Flevo Farm D op   aanvr.   9
Robert Bi Toss Out Self Possessed 2010-It 1,70 1.09,0 € 1.059.895   Greenwood-Duitsland D € 650   € 3.500   18
Robert Bi Toss Out Self Possessed 2010-It 1,70 1.09,0 € 1.059.895   4Horses V/D € 650   € 3.500   33
Royalty for Life RC Royalty Donerail 2010-USA 1,64 1.09,6 $ 1.500.000   Greenwood-Duitsland D € 750   € 4.000   18
SJ's Caviar SJ's Photo TV Yankee 1998-USA 1,56 1.10,7 $ 1.300.000   Flevo Farm V/D € 895   ca. € 6.900   9
Spartan Kronos Muscle Hill King Conch 2011-It 1,66 1.10,3 ca. € 280.000   4Horses D € 500   ca. € 2.500   33
The Bank Donato Hanover Viking Kronos 2012-USA 1,60 1.08,9 $ 1.110.300   Care4mare D € 875   ca. € 5.000   24
The Bank Donato Hanover Viking Kronos 2012-USA 1,60 1.08,9 $ 1.110.300   Flevo Farm D € 895   ca. € 5.000   9
Timoko Imoko And Arifant 2007-FR 1,62 1.09,0 € 5.006.731   Greenwood-Henswoude D € 650   € 4.000   18
Tobin Kronos Muscle Hill Sugarcane Hanover 2012-ZW 1,65 1.10,4 ca. € 300.000   Flevo Farm V/D € 895   ca. € 2.500   13
Tobin Kronos Muscle Hill Sugarcane Hanover 2012-ZW 1,65 1.10,4 ca. € 300.000   Care4mare D € 875   ca. € 2.500   24
Trixton Muscle Hill Garland Lobell 2011-USA 1,67 1.08,7 $ 944.605   Flevo Farm D € 895   $ 10.000   13
Tuonoblu Rex Cantab Hall Lindy Lane 2012-It 1,66 1.09,0 $ 265.763   Flevo Farm D € 895   € 2.000   9
Tuonoblu Rex Cantab Hall Lindy Lane 2012-It 1,66 1.09,0 $ 265.763   Greenwood-Duitsland D € 650   € 2.000   18
Uniclove Look de Star Workaholic 2008-FR 1,60 1.10,9 € 551.900   Greenwood-Duitsland D € 650   later   18
Uniclove Look de Star Workaholic 2008-FR 1,60 1.10,9 € 551.900   4Horses D € 500   ca. € 2.700   34
Up and Quick Buvetier d'Aunou Quiton du Coral 2008-FR 1,64 1.09,4 € 2.307.674   Greenwood-Henswoude D aanvr.   € 4.500   18
Uriel Speed Indy de Vive Tenor de Baune 2008-FR 1,65 1.13,3 € 198.280   Greenwood-Duitsland D aanvr.   € 2.750   18
Varenne Waikiki Beach Zebu 1995-It 1,65 1.09,1 $ 6.038.417   Flevo Farm D € ???   ca. € ???   12
Varenne Waikiki Beach Zebu 1995-It 1,65 1.09,1 $ 6.038.417   Greenwood-Duitsland D € 1.000   € 8.000   18
Victor Gio Ready Cash Pine Chip 2014-It 1,66 1.09,0 $ 175 .171   4Horses D € 500   € 3.000   34
Villiam Muscle Hill Striking Sahbra 2013-ZW 1,63 1.12,0 ca. € 420.000   Flevo Farm V/D € 1.000   ca. € 9.000   12
Whitehouse Express Yankee Glide Garland Lobell 2011-USA 1,55 1.10,5 ca. € 220.000   Flevo Farm D € 895   ca. € 1.000   13
Who's Who Maharajah From Above 2014-ZW 1,59 1.11,1 ca. € 700.000   Flevo Farm D € 895   ca. € 4.500   12
Wishing Stone Conway Hall Valley Victory 2007-USA 1,53 1.09,2 $ 2.359.150   Greenwood-Duitsland D € 1.000   € 4.000   18
dekhengst vader   moeders vader   geb.jaar hoogte record     winsom     dekstation (zie boven) V/D dekgeld veulengeld pagina

 


Nederlandse voorschriften (NVWA)

Dekseizoen 2020 - NVWA en Europese regels

Voor het verzenden van sperma over de grens moet een dekstation in NL een EU-erkenning hebben van de NVWA. Voor verzending van sperma naar NL moet het buitenlandse station een EU-erkenning hebben. Voor het ontvangen uit het buitenland en verzenden van sperma in eigen land moet men zich aanmelden bij de NVWA.
Voor winning en verzending van sperma binnen NL moet de verzender zich aanmelden bij de NVWA (NL-erkenning), moet de administratie worden bijgehouden en 3 jaar worden bewaard.. Binnen eigen land mag het sperma wel naar particulieren (fokkers) worden verzonden, die dan gebruik moeten maken van de diensten van erkende KI-inseminator. Deze inseminator moet door de verzender van het sperma worden geaccepteerd. Eigenlijk moet het sperma dus naar de inseminator worden gestuurd en niet naar de fokker.
Ook indien de KI dan wel natuurlijke dekking plaatsvindt op het dekstation waar de hengst zich bevindt, dient men zich aan voorwaarden te houden, vooral administratieve.

Voor uitleg over de "regels-winning-en-handel-paardensperma" van de NVWA: Click Hier
Helaas staat hierbij niets vermeld over import van sperma, wat in de draverfokkerij heel gebruikelijk is.

Geleidepapieren:
Er zijn 2 soorten papieren die bij verzonden sperma moeten zitten:
- bij sperma verzenden binnen NL is dat altijd een geleidebiljet (afgegeven door de NVWA). Voor sperma dat is geïmporteerd en wordt doorgestuurd moet er naast het geleidebiljet ook het nummer van de bij het sperma bijbehorende gezondheidsertificaat (Traces) + datum van invoer in NL worden vermeld.
- bij sperma verzenden naar buiten NL is dat een gezondheidscertificaat (Traces). Dit mag alleen als het zendstation EU erkend is.

Een SWS met NL-erkenning (SWS=spermawinstation) mag alleen opereren op de nationale markt (en moet dus aangemeld zijn bij de NVWA). Zo'n SWS mag sperma versturen (met geleidebiljet) naar:
- ander SWS binnen NL
- inseminator
- dierenarts
- fokker thuis. De verzender van het sperma moet zich vergewissen dat de inseminatie wordt uitgevoerd door een bevoegde inseminator en kan hij het sperma dus beter naar die inseminator (meestal een dierenarts) sturen.

Een SWS met NL-erkenning mag sperma ontvangen van:
- ander SWS station in NL met geleidebiljet daarbij
- EU-station buiten NL met gezondheidscertificaat daarbij (Traces)

SWS met EU-erkenning mag binnen geheel Europa opereren (en enkele landen buiten Europa, denk aan VS)
Hij mag sperma versturen binnen NL met geleidebiljet (aan alle bovengenoemde bedrijven/personen
Hij mag sperma versturen buiten NL met gezondheidscertificaat (Traces)
Hij mag uiteraard alle soorten sperma ontvangen.

Een SWS, inseminator en dierenarts (alle dierenartsen zijn bevoegd om sperma te insemineren) mogen dus te allen tijde sperma ontvangen van binnen en buiten NL, mits vergezeld van de juiste papieren.


We verwachten dat het NDR-bestuur binnenkort met een verklaring over dit onderwerp zal komen.
In de bovenste staande tabel staat aangegeven welke stations een EU- dan wel NL-erkenning van de NVWA hebben. Voor zover nu bekend.


Duitse voorschriften (HVT)

Dekseizoen 2020 - hiermee moet rekening worden gehouden

door Anja Bartha (hoofd Stamboek HVT)
publicatie begin 2020


De nieuwe EU-verordening voor veeteelt van 01.11.2018, aangevuld met de Animal Breeding Act, die op 25.01.2019 in werking is getreden, vormt nu de basis voor het werk van alle fokverenigingen, inseminatiecentra en spermadepots. Gekoppeld aan de herinrichting van de veehouderijwet zijn ook de eisen voor de controles op het welzijn der dieren gespecificeerd. Als gevolg hiervan is de naleving van de nieuwe voorschriften inzake veeteelt in 2019 herzien als onderdeel van gerichte inspecties van inseminatiecentra en spermadepots. Verdere controles zijn gepland voor 2020, die zijn bedoeld om de ongecontroleerde handel in sperma te stoppen.
Indien zich tijdens deze controles inconsistenties voordoen met betrekking tot de opslag en verzending van sperma, is de registratie van de met dat sperma uitgevoerde dekkingen door de HVT in gevaar – en dus ook de registratie van de uit deze dekkingen voortkomende veulens. Het is zeker in het belang van alle betrokkenen om dit te voorkomen, vooral gezien het huidige lage geboortecijfer.
Daarom moet elke fokker en elk inseminatiestation zich vóór de start van het komende dekkingsseizoen informeren overde juridisch correcte mogelijkheden, die beschikbaar zijn om sperma te verwerven of te verzenden. De volgende vragen moeten vooraf worden opgehelderd:

Wie mag sperma leveren?
Sperma-winning-stations en sperma-opslag-stations die voor het intracommunautaire (internationaal binnen de EU) vervoer van sperma krachtens de diergezondheidswetgeving zijn toegelaten (EU-stations), mogen sperma naar andere EU-stations, nationaal erkende inseminatiecentra en naar fokkers toezenden. Inseminatiestations, die in Duitsland zijn erkend op grond van de Animal Breeding Act (nationaal erkende inseminatiecentra), mogen alleen sperma leveren aan nationaal erkende inseminatiecentra en aan fokkers binnen Duitsland (dus geen toezending naar EU-stations en -spermadepots binnen en buiten Duitsland). Sperma uit landen buiten de EU kan alleen worden toegelaten als de daar bevoegde stamboekautoriteiten door de EU worden erkend.

Wie mag de inseminatie uitvoeren?
In het geval van fokkers zonder toestemming voor kunstmatige inseminatie mag inseminatie alleen worden uitgevoerd in opdracht van de afzender van het sperma door personen die wel een officiële toestemming hebben (KI-stations, gespecialiseerde inseminatoren of dierenartsen). Wanneer het sperma wordt geleverd aan een fokker met een toestemming voor inseminatie van zijn eigen merriebestand, moet de fokker vooraf de afzender overtuigen door een geldig certificaat te tonen.

Welke documenten moeten de zending vergezellen?
Net als in voorgaande jaren moet elke internationale zendingsperma vergezeld gaan van een invoercertificaat (Traces). Nieuw is het aanvullende begeleidende document volgens de veehouderijwetgeving, het fokcertificaat, dat nu nodig is. De afgifte van het fokcertificaat wordt uitgevoerd door de fokkerijvereniging in wiens stamboek de dekhengst is geregistreerd. De HVT geeft daarom een fokcertificaat(deel A) af voor alle hengsten die in het betreffende dekjaar in het dekhengstenregister zijn ingeschreven en zendt het als PDF-bestand uit. Deel B wordt vervolgens door het inseminatiestation aangevuld met de gegevens over het zaad. Elke zending van sperma binnen Duitsland tussen EU-inseminatiecentra en -spermadepots moet vergezeld gaan van een fokcertificaat. Voor spermalevering door nationaal erkende inseminatiecentra wordt alleen het bewijs van spermaverzending en -gebruik volgens het model van de LWK Niedersachsen (geen fokcertificaat) meegeleverd.

Hoe controleert de HVT het juiste gebruik van het sperma?
De HVT is verplicht om te voldoen aan de wettelijke eisen. Daarom werden de hengstenhouders in 2019 voor het eerst gevraagd om de uiterlijk op 1 september op te sturen deklijsten aan te vullen met wat informatie. Elke inseminatie met internationaal verzonden sperma moest dus dienovereenkomstig op de deklijst worden vermeld, het jaar van opslag van het sperma moest worden vermeld en bovendien moesten de overeenkomstige invoercertificaten en fokcertificaten bij de HVT worden ingediend. Alleen als de wettigheid van het zaadgebruik was gewaarborgd, konden de dekkingen worden geregistreerd en konden de daaruit voortkomende veulens dus dit jaar (2020) worden geregistreerd. De HVT heeft de eisen, die vanwege de nieuwe EU-verordening in zeer nauwe coördinatie met het toezichthoudend ministerie in Potsdam zijn opgesteld, opgenomen in de stamboekvoorschriften en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften vastgesteld, zodat wij nu zowel door het ministerie als door de Europese stamboekverenigingen als pionier op dit gebied worden bekeken. Voor het komende dekseizoen hoop ik dat de struikelblokken, die in 2019 overwonnen moesten worden, in 2020 zullen worden opgeruimd en dat we ons nu minder kunnen richten op de staatsbureaucratie en meer op de praktische aspecten van ons fokwerk. Maar natuurlijk is de HVT nog steeds beschikbaar voor de fokkers met alle vragen.© Copyright Fokkersvereniging 2020