Plannen, Adviezen, Wensen, Doelen, Beleid en Heilige Huisjes
van het Bestuur van de FokkersverenigingWensenlijst
Het Bestuur van de Fokkersvereniging maakt zich al jaren ernstig zorgen over de toestand waarin onze sport en vooral de fokkerij zich nu al lange tijd bevinden.
Toch zien we lichtpunten en hebben we nog steeds vertrouwen in de toekomst. Een groot lichtpunt is het verkoopplan van Wieger de Ruiter voor Duindigt, ons "kroonjuweel", dat nu nog als een molensteen om onze nek hangt. Hopelijk krijgt het NDR-bestuur op korte termijn de financiële armslag om een aantal van onze wensen in te willigen.

Om het tij te keren, moeten er snel enkele maatregelen worden genomen om de Nederlandse draverfokkerij te beschermen en te promoten, anders zijn er over enkele jaren te weinig eigenaren, fokkers en paarden om genoeg koersen te kunnen vullen voor een goede exploitatie van de banen. Ook de prijzen in de Klassieke koersen en andere Stakeskoersen zullen dalen, wat de neergaande spiraal versterkt. Alles hangt met elkaar samen en er moet nu snel beleid worden gevoerd voor de toekomst. Een beleid dat consistent is, met een op de toekomst gericht doel voor ogen.

Al langere tijd hanteert het Fokkersbestuur een eigen wensenlijst, die we intern regelmatig behandelen en waarvan we sommige punten ook onder de aandacht brengen van het NDR-bestuur, de VDRP, de baanbesturen, Runnerz en de Stamboekcommissie. Laatstgenoemde commissie is de adviescommissie van de NDR voor beleidszaken op het gebied van drafsport en fokkerij. Ons bestuur overlegt regelmatig met de 3 Stamboekcommissieleden, die volledig achter onze wensenlijst staan.

In onze Wensenlijst staan ook wensen met betrekking tot de sport en dat is logisch, want sport en fokkerij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fokkers hebben er vanwege de fokpremies belang bij dat hun fokproducten een lange succesvolle carričre kunnen volbrengen.

Op 9 juni 2014 (Tweede Pinksterdag), houdt de Fokkersvereniging haar Jaarvergadering in de VIP-ruimte van Drafcentrum Alkmaar. Aanvang vergadering om 10:45u. Onze wensenlijst is compleet gepubliceerd in het vakblad "Draf&Rensport" nr. 22-2014, anderhalve week vóór onze Jaarvergadering. Leden van de Fokkersvereniging worden opgeroepen om op deze Wensenlijst te reageren, per telefoon, brief, e-mail of ter vergadering. Of in ons onderstaande Gastenboek.


Door erop te clicken spring je snel naar het onderwerp toe, voor een toelichting:

Europese fokpremies
Dubbele nationaliteiten, samenvoeging Stamboeken?
Verdubbeling fokpremies in enkele Klassiekers
Fokpremies bij de Kortebaan
Meer publiciteit over sport en fokkerij
Meer publiciteit over het wedden op paarden
Meer donaties voor de Triple Crowns
Verlaging NDR-tarieven voor registraties
Meer semi-Klassiekers voor NL-paarden
Terugkeer Van Wickevoort Crommelin Memoriaal
Bijzondere koersen alleen voor NL-paarden
Tweejarigencircuit
Driejarigen Circuit
Vierjarigen Circuit
Koersen voor oudere paarden
Kampioenschappen
Meer afwisseling/creativiteit in de koers-uitschrijvingen
Beperkt dekseizoen
Publicatie van Keuringsrapporten dekhengsten
Stamboek op Internet


Gastenboek

Onze leden kunnen op de onderdelen van de wensenlijst reageren in ons Gastenboek,
dat kan worden geopend als u op onderstaande link clickt.
Reageer ook als u het met ons eens bent!


Open gastenboek


terug naar boven
terug naar het NieuwsEuropese fokpremies

De Fokkersvereniging pleit al langere tijd voor de instelling van Europese fokpremies in alle UET-landen. Nu het in meer landen slecht gaat met de sport en fokkerij denken we dat de tijd rijp is om hiervoor te gaan lobbyen. Op ons verzoek heeft de Stg. NDR een voorstel ingediend bij het Bestuur van de UET. Zij zullen dit eerst intern bespreken en het voorstel zal eind januari 2015 in de UET-ledenvergadering worden behandeld. In de tussentijd gaan we lobbyen in de ons omliggende landen en proberen om bi-laterale overeenkomsten te sluiten. Daarom is op onze website nu ook een Engelse vertaling van onze argumenten te lezen. Voor ons heeft dit de hoogste prioriteit.
Een nadeel is dat fokpremies niet meer doorschuiven in het geval van buitenlands gefokte, prijswinnende dravers, maar daar staat echter het grote voordeel tegenover dat, na het winnen van een prijs in het buitenland door een Nederlands fokproduct, de bijbehorende fokpremie automatisch op de rekening van de fokker wordt gestort.terug naar boven
terug naar het NieuwsDubbele nationaliteiten, samenvoeging Stamboeken?

Eigenlijk zijn dubbele nationaliteiten voor onze paarden niet mogelijk, omdat altijd voor één geboorteland moet worden gekozen (= het land waar de moeder is geregistreerd), waar dan het paspoort voor het veulen wordt uitgegeven. Omdat Frankrijk claimt dat het een eigen draverras heeft en dit ook afschermt, kunnen veulens onder bepaalde voorwaarden de aantekening "TF" (Trotteur Français) in hun paspoort krijgen, waaruit blijkt dat ze tot het Franse ras behoren. Frankrijk heeft alle inlandse koersen opengesteld voor alle dravers van het Franse ras, waardoor ook Nederlandse dravers met een TF-aantekening overal en altijd in Frankrijk startgerechtigd zijn, zelfs in de Klassiekers. En als Nederlandse dravers zijn ze ook startgerechtigd in de Nederlandse Klassiekers. Zo lijkt het of ze een dubbele nationaliteit hebben, ook al is dat niet zo.
Met andere landen is zo'n constructie niet mogelijk, tenzij die landen onderling afspraken maken, waardoor de paarden in elkaars Klassiekers startgerechtigd zijn. Dit lijkt voorlopig nog niet haalbaar en de vraag is ook of wij dat zelf wel willen.

Een andere mogelijkheid is dat bijv. Nederland en Duitsland hun stamboek samenvoegen. Dat heeft nogal wat consequenties. Het Bestuur van de NDR heeft wel een gesprek gehad met bestuurders van Duitse instanties over de verschillende mogelijkheden, maar vooral de Duitsers schijnen daar nog helemaal niet aan toe te zijn.
Voorlopig zullen wij ons concentreren op een grotere aanwas door het promoten van de registratie van TF-veulens in Nederland. Dit kan ons tientallen extra veulens per jaar opleveren. Nederlandse fokkers, die Frans fokken, zijn we eigenlijk al kwijtgeraakt. We kunnen ze nu terughalen door hen op de "dubbele nationaliteit" te wijzen en de mogelijke problemen te helpen oplossen. Daartoe hebben we een Stappenplan opgesteld, dat via onze website is op te vragen.

De TF-mogelijkheid staat niet ter discussie en daar hoefde ook nooit een besluit over te worden genomen, omdat de Nederlandse registraties gewoon hetzelfde zijn gebleven. Wat misschien wel ter discussie staat is een mogelijke samenvoeging van het Nederlandse en Duitse Stamboek in de verre toekomst. Eenzijdige openstelling van de Nederlandse Derby voor Duitse paarden staat wat ons Bestuur betreft niet ter discussie. De Nederlandse Derby blijft zoals hij nu is, net zoals de andere Klassiekers.


terug naar boven
terug naar het NieuwsVerdubbeling fokpremies in enkele Klassiekers

Door de kleinere draverjaargangen worden de inlegpotten voor de Klassiekers steeds kleiner. Om het voor de fokkers toch interessant te maken om hun veulens Nederlands te registreren kan een verdubbeling van de fokpremies in de Derby en andere Klassiekers helpen. In Duitsland doen ze dat al en we moeten hiermee concurreren. In de Fokkers Trofee bedraagt de fokpremie 20 % en de Breeders Crown-koersen 15 %. Het zou verstandig zijn om ook de fokpremies in andere Klassiekers te verhogen.

Het totale prijzengeld in de Derby bedraagt ca. 50.000 Euro. Een verdubbeling van de fokpremie kost slechts 5.000 Euro.


terug naar boven
terug naar het NieuwsFokpremies bij de Kortebaan

De kortebaan is een volwaardig onderdeel van de drafsport in Nederland en moet dus volledig worden geďntegreerd. Fokkerij en sport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar. Dat betekent dat in de kortebaanprogramma’s de fokkers van de deelnemende paarden moeten worden vermeld en dat bij de kortebanen fokpremies moeten worden uitbetaald. Wij willen dit via de NDR proberen te realiseren. Dit kost de KB-verenigingen 10 % van het prijzengeld en dan gaat het dus om een bedrag van maximaal € 450 per kortebaan. Vaak zal het wat lager uitkomen als er zich buitenlandse paarden in de prijzen lopen, tenzij de Europese fokpremies worden ingevoerd.


terug naar boven
terug naar het NieuwsMeer publiciteit over sport en fokkerij

We laten ons niet meer met allerlei flauwekulverhalen en negativiteit in de hoek drukken!
Onze sport is de mooiste en zuiverste vorm van paardensport. Het is spannend, spectaculair, prachtig om te zien, extra spannend door een weddenschapje, het duurt niet te lang, de resultaten zijn goed meetbaar en vergelijkbaar (records, winsommen), geen twijfelachtige jurering, er is bewaking op match-fixing, etc. Dat moeten we aan iedereen laten weten, vooral aan de pers.

Onze fokkerij is de leukste fokkerij die er is, want een fokker doet altijd mee in de wedstrijden van zijn fokproduct en hij krijgt meestal 10 % van het gewonnen prijzengeld. Onze fokkers doen het goed en onze fokproducten tellen internationaal mee. Ook dat moeten we aan alle paardenliefhebbers laten weten.

Onze Paarden zijn bijzondere dieren met uitzonderlijke kwaliteiten qua schoonheid, gezondheid, hardheid, snelheid, uithoudingsvermogen, vroegrijpheid, karakter, vriendelijkheid, etc. Ook dat moet iedereen weten, want alleen bij betere publiciteit komt er meer publiek naar de banen, gaan de toto-omzetten omhoog, komen er meer eigenaren, fokkers, liefhebbers...... en dan komen we eindelijk weer uit het dal.


terug naar boven
terug naar het Nieuws


Meer publiciteit over wedden op paarden

De toto is de kurk waarop onze sport drijft, en daarmee ook de fokkerij. Als er meer wordt gewed, krijgen de baanverenigingen meer armslag en kan het prijzengeld omhoog. Tegenwoordig liggen de omzetten zo laag, dat het niet lonend is om een groot bedrag in te zetten. Dat zou moeten veranderen. Het zou mogelijk moeten zijn dat er in het buitenland op onze koersen wordt gewed, net zoals wij in Nederland op buitenlandse koersen kunnen wedden (en daar veel omzet aan kwijt raken). We moeten met z'n allen meer reclame maken voor het Wedden op Paarden. Dus succes verhalen van wedders plaatsen. Reclame maken tijdens de kortebanen, waar veel potentiële wedders aanwezig zijn. Het internet-wedden moet worden gepromoot.

Runnerz heeft een goede website, maar waar vindt een niet-ingewijde wedder de tips? Die mag Runnerz zelf niet geven, maar misschien mag ze wel verwijzen naar betrouwbare websites waar de tips voor de koersen op staan, zoals nakoersen.nl en drafsport.nl. Misschien moet er een nieuwe website worden gebouwd waar tips en uitslagen van de Nederlandse koersen de hoofdmoot vormen. Hierop bijv. ook de "Derby-koorts"-artikelen van Henri van Voorn plaatsen. En ook op de website van Duindigt. Op onze Derby moet gewoon meer dan een ton aan omzet komen! Publiciteit is het tovermiddel.terug naar boven
terug naar het NieuwsMeer donaties voor de Triple Crowns

Onze vereniging heeft enkele jaren geleden premies beschikbaar gesteld voor eigenaren en fokkers van Tiple Crown-winnaars, dit vooral als "lokkers voor de fokkers", maar ook voor de eigenaren, in de hoop dat ze Nederlandse fokproducten gaan kopen.

We hoopten dat andere instanties of personen ons voorbeeld zouden volgen en spontaan geldbedragen zouden doneren. De eerste bedragen zijn ontvangen, maar het loopt niet storm. We roepen iedereen op om een steentje (bedragje) bij te dragen ter stimulering van de fokkerij. Alleen grote potten werken echt stimulerend. Daarom heeft de Fokkersvereniging het goede voorbeeld willen geven en een mooi bedrag van 10.000 Euro gereserveerd staan voor de 3 Fokkers-potten.

Deze opzet werkt alleen als het breed gedragen wordt, dus alle liefhebbers van onze sport en fokkerij, help ons met het vullen van de potten en doe een donatie of vraag een instantie om dat te doen!

Voor meer informatie: click op onderstaande foto met de bekers.


terug naar boven
terug naar het Nieuws


Verlaging NDR-tarieven voor registraties

Als de NDR in de toekomst meer financiële armslag krijgt, lijkt het verstandig om de tarieven voor registraties van fokmerries en veulens aanzienlijk te verlagen, zodat fokkers niet meer het gevoel krijgen dat ze worden beboet voor het fokken van een Nederlands harddraverveulen.


terug naar boven
terug naar het NieuwsMeer semi-Klassiekers voor NL-paarden

Het stoort veel fokkers dat voor bijvoorbeeld de Derby-Revanche, de Sweeps Trial, het Criterium der 3- en 4-jarigen en het Sprintkampioenschap der 4-jarigen ook buitenlands gefokte paarden kunnen worden ingeschreven. Dit zijn jaargangkoersen, die bedoeld zouden moeten zijn voor Nederlandse fokproducten. Er zijn gewoon te weinig van zulke koersen. Bovendien kunnen eigenaren, die buitenlandse jaarlingen aanschaffen, via deze koersen van twee walletjes eten, hetgeen de markt voor Nederlandse jaarlingen ongunstig beïnvloedt. Veel Nederlandse fokkers haken daardoor af, laten hun merrie leeg, krimpen hun merriebestand in of zetten hun fokmerries in een buitenlands stamboek.
Wij hebben het NDR-bestuur in 2012 verzocht om enkele Stakes-koersen en Semi-Klassiekers voor twee-, drie- en vierjarigen te reserveren voor alleen Nederlandse fokproducten, hetgeen eigenaren en trainers zal stimuleren om Nederlandse paarden aan te schaffen en hopelijk een gunstig effect zal hebben op de jaarlingenprijzen en het aantal veulengeboorten. Naast Klassieke koersen zou er een Semi-Klassiek circuit voor Nederlandse paarden moeten komen, opgenomen in het OB en niet zomaar door de programmacommissie, baanvereniging of sportafdeling te wijzigen. Wij denken aan het Criterium der Driejarigen, de Derby-revanche, de Sweep-Trials, het Criterium der Vierjarigen en het Sprintkampioenschap der Vierjarigen. Mogelijk ook andere of nieuwe koersen.

In 2012 heeft het NDR-bestuur ons toegezegd om met ingang van 2013 het Criterium der Driejarigen, het Criterium der Vierjarigen en het Sprintkampioenschap der Vierjarigen voor Nederlandse fokproducten te zullen reserveren. Dit mede met het oog op de Triple Crown-koersen voor de 4-jarigen, waar natuurlijk geen buitenlanders in passen. Tot op heden is die toezegging door het NDR-bestuur nog niet gehonoreerd, maar wij zullen ze eraan herinneren voor 2015 en later.

Update 11 september 2014:
Na lang aandringen is één van de punten uit onze wensenlijst in vervulling gegaan. Drie semi-Klassiekers in 2015 zijn nu gereserveerd alleen voor Nederlands gefokte paarden, terwijl daar tot grote ergernis van veel Nederlandse fokkers tot en met dit jaar ook uit het buitenland geïmporteerde jonge paarden aan mochten deelnemen. Het gaat om het Criterium der Driejarigen, het Criterium der Vierjarigen en het Sprintkampioenschap der Vierjarigen. In elk land zijn de Criteriums en de Derby's gereserveerd voor eigen fok en dat moet ook in ons land zo zijn en blijven. Bovendien vormen de twee laatstgenoemde koersen een onderdeel van de Triple Crowns en dan moet het niet kunnen dat een buitenlands paard zo'n koers wint.
De uitschrijving voor deze 3 semi-Klassiekers in 2015 is op 11-09-2014 door de Stg. NDR gepubliceerd en het eerste inleggeld moet worden betaald vóór 1 oktober 2014.
Bij de F-jes staan ook 3 C-tjes ingeschreven, maar dat zijn gewoon Nederlands gefokte paarden uit 2012 met een Nederlands paspoort en een Franse TF-aantekening.


terug naar boven
terug naar het Nieuws


Terugkeer Van Wickevoort Crommelin Memoriaal

Formule was achterhaald en door NDR al in 2010 aangepast: de 4- en 5-jarigen gaan gelijk af en geven 20 m aan de 3-jarigen. Dit is een prima maatregel. Deze koers moet wel gereserveerd blijven voor Ned. fokproducten.
Vanwege te weinig inschrijvingen is de koers al enkele jaren geannuleerd en zelfs van het programma verdwenen. Met andere inlegrondes is er hoger prijzengeld mogelijk en zal er meer belangstelling komen. Misschien heeft een andere baanvereniging interesse en vinden zij een sponsor. Misschien wil de familie Van Wickevoort wel een bijdrage leveren.


terug naar boven
terug naar het Nieuws


Bijzondere koersen alleen voor NL-paarden

Als een vaststaand feit moet worden beschouwd dat alleen Nederlands gefokte dravers in onze Klassiekers mogen starten. Daar kan nooit aan worden getornd. (Tenzij ons stamboek ooit opgaat in een ander stamboek, want dan gaat alles op de schop, maar zover is het nog lang niet.)
Het feit dat de Stg. NDR in 2011 het Van Wickevoort Crommelin Memoriaal wegens te weinig inschrijvingen zonder overleg heeft opengesteld voor in het buitenland gefokte paarden, heeft toen velen gestoord. We komen daarmee op een hellend vlak. Elk land dient een vast programma van klassieke en semi-klassieke koersen te hebben waar niets aan mag worden gewijzigd. Dat zijn de vaste waarden voor de fokkerij en daar rekenen de fokkers en eigenaren op, die daar al investeringen voor hebben gedaan.

In Nederland zijn de voor Nederlandse fokproducten gereserveerde koersen per leeftijdsgroep:

Tweejarigen
:
- Jonker- en Jofferprijs (hengsten en merries apart)
- Productendraverij

Driejarigen:
- Van Wickevoort Crommelin Memoriaal (3-, 4- en 5-jarigen)
- Criterium der 3-jarigen (hengsten en merries apart) (door NDR toegezegd: alleen voor NL)
- * Sweepstakes (hengsten en merries apart)
- * Derby, Merrie-Derby en Troost-Derby
- * Fokkers Trofee, Merrie-Trofee en Troost-Trofee
(* = Triple Crowns der 3-jarigen)

Vierjarigen:
- Van Wickevoort Crommelin Memoriaal (3-, 4- en 5-jarigen)
- * Criterium der 4-jarigen (hengsten en merries apart) (door NDR toegezegd: alleen voor NL)
- * Sprintkampioenschap der 4-jarigen (door NDR toegezegd: alleen voor NL)
- * Derby der 4-jarigen
(* = Triple Crown der 4-jarigen)

Oudere:
- Van Wickevoort Crommelin Memoriaal (3-, 4- en 5-jarigen)
- Gouden Zweep
- Kampioenschap der Nederlandse Paarden
- Sommige koersen voor Nederlandse merries (Action Skoatter-Bokaal, Durk Minkema Memoriaal)terug naar boven
terug naar het Nieuws


Tweejarigencircuit

Dit is een zeer heikel punt. Door de Dierenbescherming is een Paardenbesluit 2011 opgesteld, dat sommige politieke partijen wilden laten aannemen door de Tweede Kamer. Daarin staat o.a. dat paarden pas vanaf hun derde jaar mogen worden getraind omdat ze dan volwassen zijn. De Stichting NDR en de Stamboekcommissie hebben lobby-werk gedaan via de Sectorraad Paarden en gelukkig heeft de Sector een aangepast Paardenbesluit weten te realiseren. Het geeft wel duidelijk aan hoe men van buiten tegen onze sport aankijkt. Maar ook binnen onze sport kijken vele liefhebbers en fokkers al jarenlang met zorgen aan tegen het feit dat tussen eind juli en begin september het tweejarigenseizoen wordt geopend met een drietal Zomer-Stakes voor Tweejarigen. Het prijzengeld is in deze Stakes-koersen zelfs hoger dan in de Klassieke Jonker- en Jofferprijs. Dat maakt het alleen maar aantrekkelijk voor de trainers en eigenaren om juist de meest getalenteerde tweejarigen (veel te) vroeg (veel te) hard aan te pakken. Van een verstandige opbouw van een hopelijk lange koerscarrière kan zo naar onze mening geen sprake zijn. Juist met de kleinere jaargangen van tegenwoordig moet ernaar worden gestreefd dat paarden meer starts maken en langer doorkoersen op latere leeftijd.

Wij hebben het in 2011 al gedaan, en verzoeken NDR, VDRP en de baanverenigingen nu nogmaals dringend om de Zomerstakes voor tweejarigen met ingang van 2015 compleet af te schaffen en te vervangen door gewone koersen. In het derde kwartaal alleen enkele gewone koersen en in het vierde kwartaal de grote nummers. Verder pleiten wij ervoor dat tweejarigen eerst aan tenminste één gewone koers moeten hebben deelgenomen, voordat ze mogen starten in een koers met een totale dotering, hoger dan 2.000 Euro. Deze voorwaarde kan vervallen indien een paard in een kwalificatiekoers een km-tijd heeft gelopen sneller dan 1.20. Ook zouden de inleggelden voor de Klassiekers moeten worden verhoogd en in de Stakes-koersen verlaagd.


terug naar boven
terug naar het Nieuws


Driejarigen Circuit

Het Driejarigen-Circuit is zwaar genoeg, mooi gespreid en behoeft weinig aanpassingen. Het begint al vroeg met de interland in mei en eindigt met de Breeders Crowns in november en enkele Stakes-koersen in december voor paarden, die de Klassieke boot hebben gemist. Er moet wel worden gezorgd dat het prijzengeld in de Klassiekers hoog genoeg blijft om fokkers, eigenaren en trainers te stimuleren om met Nederlandse paarden te blijven werken. Misschien extra inlegrondes voor de Klassiekers?
Misschien of verdubbeling van de fokpremies in sommige Klassiekers, zoals de Derby en de Sweepstakes? Of 15 % fokpremie in alle Klassiekers?terug naar boven
terug naar het NieuwsVierjarigen Circuit

De Vierjarigen-Derby moet veel meer gewicht (prijzengeld) krijgen en daarom is loskoppeling van de Driejarigen-Derby qua inlegrondes gewenst. Dan kunnen beide hoger worden gedoteerd. Het moet interessanter worden om met vierjarigen door te gaan. Nu worden soms goede driejarigen naar Zweden geëxporteerd omdat er in Nederland te weinig met een 4-jarige te verdienen valt. Er zijn te weinig leeftijdkoersen voor de toppers onder de vierjarigen. Die zouden nog niet tegen de oudere paarden in hun winsomklasse moeten starten. Meer Stakeskoersen voor vierjarigen. En zoals (toe)gezegd het Criterium der Vierjarigen en het Sprintkampioenschap der Vierjarigen alleen voor Nederlandse fokproducten.

We pleiten verder voor het organiseren van een Vierjarigen circuit op de verschillende banen, met puntensysteem en een finale, zoals vroeger het Kampioenschap der 4-jarigen. Misschien zouden deze koersen kunnen worden opengesteld voor Nederlandse en buitenlandse paarden?terug naar boven
terug naar het NieuwsKoersen voor oudere paarden

Onze landelijke toppers hebben te weinig startmogelijkheden en kunnen te weinig verdienen. Wij pleiten ervoor om de OB-1 koersen fors in prijzengeld te verhogen. Dan wordt het ook interessanter om jonge paarden te ontzien. Als je het alleen uit financieel oogpunt bekijkt, moet je als trainer en eigenaar tegenwoordig het grote geld zien te verdienen met twee- en driejarigen en ze daarna opruimen. Dat is een desastreuze ontwikkeling die een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de sport en de drafbanen in Nederland, omdat we nu veel te kleine jaargangen hebben. Ook voor de populariteit van de sport is dit niet goed. We moeten zuinig zijn op de paarden die we hebben. Als oudere paarden meer kunnen verdienen dan jongere, wordt het (hopelijk) anders. Puntensystemen kunnen hierbij goed helpen en prijzengeld ook.


terug naar boven
terug naar het NieuwsKampioenschappen

Kampioenschappen moeten altijd met achter de auto worden gestart, anders is het geen kampioenschap. Hier is enkele jaren geleden een keer aan getornd. Programma commissie en Sportafdeling NDR moeten zich realiseren dat dit niet kan en dat de uitschrijving van de Klassieke en OB-1 koersen alleen mag worden gewijzigd na goedkeuring van de Stamboekcommissie.


terug naar boven
terug naar het NieuwsMeer afwisseling/creativiteit in de koers-uitschrijvingen

We krijgen een groot gebrek aan koerspaarden. Om zoveel mogelijk paarden in training te houden, moeten ze koersen (dus geld) kunnen winnen. Dus moeten niet steeds dezelfde paarden winnen. Anderen moeten ook af en toe eens een kans hebben. Dit kan door meer afwisseling/creativiteit in koers-uitschrijvingen. Speciaal voor Wolvega: meer bandenstarts, dan scheelt 400 m sprinten om de kop. Mogelijk kunnen paarden dan vaker in Wolvega aan de start verschijnen.


terug naar boven
terug naar het NieuwsBeperkt dekseizoen

Wij worden achterdochtig als er een veulen bij de NDR wordt aangegeven met als geboortedatum 1 januari. Het zou zomaar kunnen dat die al in december geboren is of misschien wel in september in het voorgaande jaar! Dit is grote concurrentievervalsing in de Klassiekers t.o.v. de fokkers die het wel volgens de regels doen. Wij stellen voor dat het officiële dekseizoen duurt van 15 februari t/m 31 juli. Daarmee lopen we dan precies gelijk met Duitsland en België. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Zo'n strikt dekseizoen was er jaren geleden al volgens de reglementen van de toenmalige Vereniging van Dekhengstenhouders en moet nu in de NDR-reglementen worden opgenomen.terug naar boven
terug naar het NieuwsPublicatie van Keuringsrapporten dekhengsten

Fokkers hebben recht op alle beschikbare informatie over de dekhengst van hun keuze. Ze betalen er veel veulengeld voor en dienen te weten wat ze van een bepaalde dekhengst kunnen verwachten. We pleiten ervoor dat alle in Nederland gebruikte dekhengsten worden gekeurd, tenzij ze al in een ander land zijn gekeurd en een keuringsrapport is overlegd. Graag zouden we de keuringsrapporten ergens gepubliceerd willen zien in de Nederlandse of Engelse taal, bijv. op de website van de Fokkersvereniging of die van de NDR. Of op de website van de afzonderlijke hengstenhouders.


terug naar boven
terug naar het NieuwsStamboek op Internet

Op de NDR-website moeten alle stamboekgegevens kunnen worden gevonden. Dus de producten van dekhengsten en fokmerries zichtbaar maken en kunnen "doorclicken" in de stamboom. Er zijn voorbeelden genoeg hoe het moet: HVT, travsport.se, etc.
Deze gegevens dienen voor iedereen te kunnen worden opgevraagd, ook door niet-deelnemers van de NDR. Dus geen login-codes etc.terug naar het Gastenboek
terug naar boven
terug naar het Nieuws

© Copyright Fokkersvereniging