Fokpremies in Europa

In heel Europa worden al vele decennia lang fokpremies uitgekeerd aan fokkers om zo de fokkerij van harddravers te stimuleren. Vaak gebeurt dat met overheidsgeld of uit de afdracht van de toto-omzet. Er wordt hierbij nog steeds erg nationalistisch gedacht: Meestal wordt alleen fokpremie uitgekeerd wanneer een paard uit het eigen Stamboek een prijs wint in eigen land, zelfs als de fokker een buitenlander is. Nu de grenzen vervagen en paarden steeds vaker over de grens in koersen aan de start komen, is het tijd geworden voor Europese fokpremies, vinden wij als Bestuur van de Fokkersvereniging. Zover is het echter nog lang niet, maar er is wel beweging: Zie Hot Item 4.

Hieronder de huidige stand van zaken met de fokpremies in de verschillende Europese landen.


In Nederland bedraagt de fokpremie 10 % in de meeste koersen! Alleen in de Fokkers Trofee en de Breeders Crown koersen (nieuwe stijl) bedraagt de fokpremie 20 %.
Als een paard uit een buitenlands stamboek zich in de prijzen loopt schuift de fokpremie door naar de fokker van de eerstvolgende geplaatste Nederlandse draver. Als dat paard buiten de prijzen valt, vervalt deze fokpremie.
Al heel lang geldt dat een twintigste deel van de fokpremies wordt afgedragen aan de kas van de Fokkersvereniging, die dit geld gebruikt ter stimulering van de fokkerij. Dus netto ontvangt de fokker in Nederland 9,5 % fokpremie.
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt (nog) geen fokpremie uitgekeerd, maar dat gaat met ingang van 2019 veranderen. Kijk onder Hot Item 3, boven aan deze pagina, of click HIER .


In België bedraagt de fokpremie 20 % in alle koersen!
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt (nog) geen fokpremie uitgekeerd.


Ook in Duitsland wil men de fokkerij stimuleren door fokpremies te verhogen.
Als proef zijn de fokpremies voor de "Zirkelrennen" aanzienlijk verhoogd met ingang van 2016.
2-jarige naar 20%
3-jarige naar 25%
4- en 5-jarige naar 15%
De Derby valt niet onder de "Zirkelrennen" en dan bedraagt de fokpremie 10%.
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt (nog) geen fokpremie uitgekeerd.In Frankrijk bedraagt de fokpremie 12,5 % in alle koersen!
Voor een in het buitenland gewonnen Groep-I koers wordt ook fokpremie uitgekeerd, dus de fokker van Bold Eagle kreeg na de overwinning in de GP de l'UET in Wolvega een fokpremie van ca. 22.000 Euro van de Franse organisatie.


In Italië is de fokpremie per 2018 verhoogd van 10 % naar 20 % in alle koersen!
Voor in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt ook 10 % aan fokpremies betaald door de Italiaanse organisatie, met ingang van 2017, echter alleen in koersen met een dotering van tenmiste € 5.000.
De Derby wordt vanaf 2017 met een miljoen Euro gedoteerd, dus de eerste prijs bedraagt dan € 500.000 en de fokpremie € 100.000 ...........

Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt 10% fokpremie uitgekeerd.


In Spanje (Mallorca, Menorca) bedraagt de fokpremie 20 % in alle koersen!
Op die eilanden zijn er 90 koersdagen per jaar. 90% van de koersen zijn PMU-koersen met € 5.000 of € 6.000 dotering.
Er worden nu jaarlijks ca. 200 draverveulens geboren! Sinds 2016 bedraagt de eerste prijs in de Derby € 50.000 (fokpremie € 10.000).
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt (nog) geen fokpremie uitgekeerd


Wijzigingen Zweedse fokpremies met ingang van 1 januari 2017:

• 2-4 jaar oude paarden: 20 % fokpremie (geboren in 2013, 2014, 2015, dit schuift jaarlijks door)
• 5-7 jaar oude paarden: 10 % fokpremie (geboren in 2010, 2011, 2012, dit schuift jaarlijks door)
• 8 jaar en ouder: 10 % fokpremie alleen in V75-koersen en Zweedse Groep-I koersen
• in de “premielopp” voor 2-jarigen: 20 % fokpremie
• de “Qualification bonus” voor jonge paarden gaat vervallen
Fokpremies schuiven in Zweden niet door, zoals bij ons.

Koersen buiten Zweden
Per 2018 worden dezelfde fokpremies uitgekeerd voor het in het buitenland gewonnen prijzengeld, dus ook 20 % voor jonge paarden! Dus ook als een Zweeds paard bij een Nederlandse trainer staat en prijzengeld wint op een Nederlandse drafbaan, wordt door de Zweedse organisatie fokpremie uitgekeerd. Er geldt echter een maximum van totaal SEK 100.000 (ruim. 10.000 Euro) aan fokpremies in het buitenland. Dit is wat de fokker van de 6-jarige Readly Express in één klap ontving na de zege in de Prix d'Amerique 2018. Voor de volgende koersen in het buitenland zal hij geen fokpremies meer ontvangen.
Voor paarden van 8 jaar en ouder worden geen fokpremies meer betaald, ook niet in Groep-I koersen.


Let op: Het lijkt verstandig om van deze regeling met hoge fokpremies gebruik te maken en je merrie + veulen Zweeds te maken. In Zweden zelf ziet men liever niet dat veel buitenlanders hiervan profiteren. Nu moet een veulen persé in Zweden worden gechipt. Dat is al een behoorlijke drempel, want je moet met merrie + veulen naar Zweden reizen. Maar er is (in 2018) een lobby gaande dat in de toekomst veulens langere tijd in Zweden moeten verblijven om te worden toegelaten tot het Zweedse stamboek! Of en wanneer dat zal ingaan is nog niet zeker.terug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging