Fokpremies voor buitenlands prijzengeld
met ingang van 2019!


donaties

donateurs                           koersjaar -->

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
  HRV Drachten

500

 

 

 

 

 

 

 

  NN

??

 

 

 

 

 

 

 

  NN

??

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Totaal

500

 

 

 

 

 

 

 

  Uitbetaling in

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027Onderstaande is in grote lijnen ook gepubliceerd in het weekblad Draf&Rensport nr. 28 d.d. 12 juli 2018.


Probleemstelling
Voor veel fokkers is het teleurstellend dat juist hun beste NL-fokproducten veel geld verdienen in het buitenland. Ze missen dan de fokpremies voor een groot deel van de winsom van hun beste paarden. Enkele jaren geleden hebben we geprobeerd om Europese fokpremies binnen de UET bespreekbaar te maken, maar de andere landen willen er niets van weten. Enkele ‘rijke’ landen als Zweden, Italië en Frankrijk betalen zelf de fokpremies voor buitenlands prijzengeld. Dat kunnen we van de SNDR niet verwachten, want zoiets kost tienduizenden Euro’s op jaarbasis en dat geld is er niet.
Het Bestuur van de Fokkersvereniging neemt nu het initiatief en heeft een plan opgesteld om toch te komen tot fokpremies voor in het buitenland gewonnen prijzengeld.

De Fokkersvereniging gaat een pot met geld bijeen brengen, waaruit met ingang van 2020 jaarlijks fokpremies worden uitgekeerd voor in het buitenland koersende NL-dravers, ook de geëxporteerde. De pot kan groeien met sponsorgeld, dat bedoeld is voor een bepaald jaar. Over de beschikbare gelden kunnen vooraf geen garanties worden gegeven en de fokpremies zullen meestal lager uitkomen dan 10%, omdat het bijeen gebrachte bedrag in de pot wordt verdeeld over de fokkers, naar rato van het door hun fokproducten in het voorgaande jaar in het buitenland gewonnen prijzengeld. Het percentage van de fokpremies hangt dus af van wat er in de pot zit en hoeveel de NL-fokproducten totaal in dat jaar aan prijzengeld hebben gewonnen. Maar alles is beter dan helemaal niets. Bovendien is het een percentage van hoog prijzengeld, veel meer dan wat dat paard in Nederland zou verdienen. Dat kan dan toch nog een leuke fokpremie opleveren.

Uitwerking
Het plan is als volgt. Jaarlijks wordt in januari door SNDR een lijst opgesteld met alle bij haar bekende dravers met hun in het voorgaande jaar verdiende prijzengeld in NL en in het BL. Daar staan de geëxporteerde paarden niet bij. Het bestuur van de Fokkersvereniging zorgt dat daar aan worden toegevoegd de gevonden BL-jaarwinsommen van een aantal bekende geëxporteerde paarden. Deze lijst wordt gepubliceerd in februari met de vermelding dat fokkers de ontbrekende gegevens van hun fokproducten kunnen doorgeven. Wie dat niet doet, vist achter het net.
Wel met een onderdrempel: alleen paarden, die in het voorgaande jaar bijvoorbeeld meer dan € 5.000 aan prijzengeld hebben gewonnen (omgerekend met de gemiddelde valutakoersen in het betreffende jaar, in januari van het volgende jaar vast te stellen) tellen mee. Om te voorkomen dat één fokker met een uitzonderlijk fokproduct de hele pot van een jaar leeghaalt,  komt er ook een bovengrens voor het prijzengeld per paard per jaar en die stellen we nu op € 100.000. De onder- en bovengrens kunnen jaarlijks worden aangepast door het Fokkersbestuur, afhankelijk van de ervaringen en de omvang van de geldpot.
Na verificatie ontstaat een definitieve lijst, die half maart in de Breeders Special wordt gepubliceerd. Het door de Fokkersvereniging bijeen gebrachte bedrag wordt binnen een maand naar rato van het gewonnen prijzengeld door de boekhoud-afdeling van de SNDR uitgekeerd aan de betreffende fokkers. Voordeel van deze regeling is dat het nooit meer kan kosten dan begroot en beloofd.
Naar schatting winnen de NL-fokproducten jaarlijks in het buitenland een totaalbedrag van 3 à 400.000 Euro. Bij een pot van bijv. € 10.000 bedraagt de fokpremie dan ca. 3%. Dat lijkt niet veel, maar is veel beter dan niets. Generaal Bianco won vorig jaar € 125.000 in Zweden en zijn fokker zou dan ongeveer € 3.000 hebben ontvangen. Bij de ondergrens van € 5.000 prijzengeld bedraagt de fokpremie dan ca. € 150.
Indien een fokker in de toekomst een Timoko fokt, die 7 jaar achter elkaar meer dan € 100.000 wint, krijgt hij in ons systeem uiteindelijk veel meer fokpremies dan in de Zweedse regeling, want bij ons kan hij elk jaar het maximale uit de pot halen, terwijl in Zweden een paard aan fokpremies maximaal ca. € 10.000 krijgt in zijn hele carrière en voor paarden ouder dan 7 jaar niets meer uitkeert. Dat is toch een mooi vooruitzicht?

Voorwaarden
Voor NL-TF’s telt het in Frankrijk gewonnen prijzengeld niet mee, omdat daarvoor al fokpremies worden betaald door Le Trot. Ook indien in de toekomst in andere landen fokpremies worden uitgekeerd voor onze NL-fokproducten, telt het in die landen verdiende prijzengeld niet mee. Geen dubbele fokpremies.
De fokpremie zal niet meer bedragen dan 10 %. Als er in een jaar teveel (sponsor)geld beschikbaar is, schuift dit door naar het volgende jaar.
Deze regeling zal voor een aantal jaren gaan gelden, bijv. de komende 10 jaar, anders heeft het geen stimulerende werking. Tenzij er zaken drastisch wijzigen, bijv. als er toch Europese fokpremies komen. Er wordt door de Fokkersvereniging een ondergrens beloofd en we rekenen erop sponsoren te vinden die de pot willen vergroten. De fokpremies tellen mee in de lijst van meest winnende fokkers, in het jaar van uitkering. Ook voor deze fokpremies geldt 5 % (een 20-ste) deel afdracht aan de Fokkersvereniging, hetgeen we weer terugstoppen in de pot van het volgende jaar.

Sponsoring
De Fokkersvereniging gaat proberen om de pot zo groot mogelijk te maken. Het begint met een deel uit de eigen middelen: 1.000 Euro of meer, waarvoor we aan onze leden toestemming zullen vragen in de komende Jaarvergadering in 2019. Daarnaast zullen sponsoren worden gezocht. Gedacht wordt vooral aan de NDR (bijv. de niet-uitgekeerde fokpremies t.w.v. ca. € 7.000) en Runnerz, maar ook aan andere sponsoren. Zo denken we jaarlijks wel een pot van minstens € 10.000 bij elkaar te kunnen krijgen. Het sponsorgeld, dat in een jaar wordt binnengehaald, wordt normaal gesproken uitbetaald in het eerstvolgende jaar, maar sponsoren kunnen hun donatie natuurlijk ook bestemmen voor latere jaren of hun gift verspreiden over meerdere jaren. Meestal hoort sponsorgeld echter bij het prijzengeld van hetzelfde jaar, maar we gaan nu al sparen voor de uitbetaling in het eerste jaar 2020. Hierbij een oproep aan iedereen, die onze fokkerij een warm hart toedraagt: Meld je aan als sponsor of tip ons voor een sponsor. Dit sponsorgeld is echt goed besteed.

Perspectief
De uitbetaling van ‘buitenlandse’ fokpremies zal starten in 2020 voor prijzengeld dat in 2019 wordt verdiend. Eigenlijk gaat het dus volgend jaar al in. Het Bestuur van de Fokkersvereniging is al bezig met sponsorwerving en binnenkort hopen we daar meer over te kunnen zeggen. Hoeveel er in de toekomst in de pot zal komen, kunnen we nu moeilijk inschatten. Minimaal een paar duizend Euro, maar mogelijk ook veel meer dan € 10.000. Een goede reden voor twijfelende fokkers om hun fokproducten van dit jaar in het NL-Stamboek te zetten. Door de grotere aantallen veulenregistraties worden de doteringen in onze Klassiekers in de toekomst ook veel hoger. Nederlands fokken wordt steeds leuker!Voor de huidige fokpremies in Nederland en andere landen: Kijk onder Hot Item 5 of click HIERterug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging