Fokpremies op de Kortebaan

Initiatief van het Fokkersbestuur


(click hier voor de tussenstand per 8-8-2018)

Fokkers zien meestal met lede ogen hun fokproducten naar de kortebaan ‘verdwijnen’. Liever zien ze dat er op de langebaan wordt gestart, want dan zijn er fokpremies te verdienen. De wens dat er ook op de kortebaan fokpremies worden uitgekeerd staat al jaren lang op de Wensenlijst van de Fokkersvereniging vermeld. In het verleden hebben we bij een aantal Kortebaanverenigingen daartoe een verzoek ingediend. Dat is nooit gehonoreerd. Zij hebben historisch gezien niet zoveel op met de fokkers en die staan ook nooit in het programma vermeld. Het prijzengeld op de kortebaan wordt ook altijd na afloop van de wedstrijd in de feestzaal in een envelop aan de eigenaar en rijder overhandigd. Dat is de charme van deze bol van tradities staande volkssport. Fokkers komen nooit in beeld en gaan ook meestal niet ter plaatse kijken, want ze tellen toch niet mee.

Dit willen wij als Fokkersbestuur graag veranderen. De kortebaan is een volwaardig onderdeel van de drafsport in Nederland geworden en moet dus eigenlijk volledig worden geïntegreerd. Fokkerij en sport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar. Dat betekent in feite dat in de kortebaanprogramma’s de fokkers van de deelnemende paarden moeten worden vermeld en dat bij de kortebanen fokpremies moeten worden uitbetaald. Wij willen dit via de NDR proberen te realiseren. Dit kost de KB-verenigingen 10 % van het prijzengeld en dan gaat het dus om een bedrag van maximaal € 450 per kortebaan. Vaak zal het wat lager uitkomen als er zich buitenlandse paarden in de prijzen lopen.

Het kan echter nog lang duren voordat dit wordt gerealiseerd en daarom stellen wij een nieuw initiatief voor:
De Fokkersvereniging gaat met ingang van 2018 zorgen voor fokpremies voor de fokkers van de NL-kortebaners, die de meeste punten hebben vergaard aan het einde van een kortebaanseizoen. We zullen proberen om hiervoor sponsors te vinden en garanderen vooralsnog een minimum bedrag van € 1.000. Mogelijk wordt dit meer. Voor de 5 hoogst geplaatste NL-dravers qua puntentelling bedraagt de fokpremie van boven af: 50% - 20% - 10% - 10% - 10% van het totale sponsorbedrag.

Indien er meer dan € 2.000 aan sponsorgeld binnenkomt, zal de verdeling mogelijk iets anders worden met een verdeling over meer paarden dan alleen de eerste vijf.

Indien er meer dan € 4.500 aan sponsorgeld binnenkomt, kan gedacht worden aan een fokpremie per behaald punt voor alle NL-paarden. In 2017 behaalden 39 paarden totaal 308 punten. Meer dan de helft hiervan was buitenlands gefokt en telt dus niet mee. Bij een bedrag van € 30 per punt zou winnaar Dutch Buitenzorg met zijn 31 punten (jaarwinsom € 16.155) een fokpremie van € 930 hebben verdiend.

We zullen dit nog verder uitwerken, maar gaan al beginnen met sponsors werven. Welke KB-vereniging of welk bedrijf doet er mee? Met een aantal donaties van € 100 per sponsor schieten we al aardig op naar ons streefbedrag van meer dan € 1.000.
Op 18 mei 2018 gaven de aanwezige leden tijdens onze Jaarvergadering toestemiming aan het Fokkersbestuur om hiermee door te gaan.

Ook voor deze fokpremies geldt dat 5% (1/20-ste deel) wordt afgetrokken en gestort op de rekening van de Fokkersvereniging ter stimulering van de fokkerij.

Tussenstand per 8-8-2018 (na Beverwijk)
onderstaande fokkers strijden om de fokpremies van 2018,
die na afloop van het seizoen zullen worden uitgekeerd.

 nr.

draver

fokker

pnt.

 1.

Doc Holiday

duits

14 pnt.

 2.

Southwind Raptor

USA

13 pnt.

 3.

Ronny Brandt

Italiaans

10 pnt.

 4.

Verseau Blue

Frans

10 pnt.

 5.

Calistokingsdeep

Maatschap Van der Let

8 pnt.

Dutch Buitenzorg

wijlen Jan Nas

8 pnt.

 7.

CattivaByd

duits

7 pnt.

Faustus

duits

7 pnt.

 9.

Hero Baldwin

A. Ebbinge

7 pnt.

10.

Barbert

USA

6 pnt.

Ben Hurry

duits

6 pnt.

12.

Blackpearl Trans R

duits

6 pnt.

13.

Crazy Lover

H.R. van der Leeden

5 pnt.

Eliot Charisma

Mevr. C. Krijnen

5 pnt.

Emi van Jip

J. Beemsterboer

5 pnt.

Obelix West

deens

5 pnt.terug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging