Fokpremies op de Kortebaan

Initiatief van het Fokkersbestuur


(click hier voor de tussenstand in 2018)

Fokkers zien meestal met lede ogen hun fokproducten naar de kortebaan ‘verdwijnen’. Liever zien ze dat er op de langebaan wordt gestart, want dan zijn er fokpremies te verdienen. De wens dat er ook op de kortebaan fokpremies worden uitgekeerd staat al jaren lang op de Wensenlijst van de Fokkersvereniging vermeld. In het verleden hebben we bij een aantal Kortebaanverenigingen daartoe een verzoek ingediend. Dat is nooit gehonoreerd. Zij hebben historisch gezien niet zoveel op met de fokkers en die staan ook nooit in het programma vermeld. Het prijzengeld op de kortebaan wordt ook altijd na afloop van de wedstrijd in de feestzaal in een envelop aan de eigenaar en rijder overhandigd. Dat is de charme van deze bol van tradities staande volkssport. Fokkers komen nooit in beeld en gaan ook meestal niet ter plaatse kijken, want ze tellen toch niet mee.

Dit willen wij als Fokkersbestuur graag veranderen. De kortebaan is een volwaardig onderdeel van de drafsport in Nederland geworden en moet dus eigenlijk volledig worden geïntegreerd. Fokkerij en sport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar. Dat betekent in feite dat in de kortebaanprogramma’s de fokkers van de deelnemende paarden moeten worden vermeld en dat bij de kortebanen fokpremies moeten worden uitbetaald. Wij willen dit via de NDR proberen te realiseren. Dit kost de KB-verenigingen 10 % van het prijzengeld en dan gaat het dus om een bedrag van maximaal € 450 per kortebaan. Vaak zal het wat lager uitkomen als er zich buitenlandse paarden in de prijzen lopen.

Het kan echter nog lang duren voordat dit wordt gerealiseerd en daarom stellen wij een nieuw initiatief voor:
De Fokkersvereniging gaat met ingang van 2018 zorgen voor fokpremies voor de fokkers van de NL-kortebaners, die de meeste punten hebben vergaard aan het einde van een kortebaanseizoen. We zullen proberen om hiervoor sponsors te vinden en garanderen vooralsnog een minimum bedrag van € 1.000. Mogelijk wordt dit in de komende jaren meer. Voor de 5 hoogst geplaatste NL-dravers qua puntentelling bedraagt de fokpremie van boven af: 50% - 20% - 15% - 10% - 5% van het totale sponsorbedrag.

Indien er meer dan € 2.000 aan sponsorgeld binnenkomt, zal de verdeling mogelijk iets anders worden met een verdeling over meer paarden dan alleen de eerste vijf.

Indien er meer dan € 6.000 aan sponsorgeld binnenkomt, kan gedacht worden aan een fokpremie per behaald punt voor alle NL-paarden. In 2017 behaalden 39 paarden totaal 308 punten. Meer dan de helft hiervan was buitenlands gefokt en telt dus niet mee. Bij een bedrag van € 40 per punt zou winnaar Dutch Buitenzorg met zijn 31 punten (jaarwinsom € 16.155) een fokpremie van € 1.240 hebben verdiend.

We zullen dit nog verder uitwerken, maar gaan al beginnen met sponsors werven. Op 18 mei 2018 gaven de aanwezige leden tijdens onze Jaarvergadering toestemming aan het Fokkersbestuur om hiermee door te gaan. Na het seizoen 2018 zal het Bestuur van de Kortebaan Bond dit onderwerp op de agenda van de Jaarvergadering zetten.

Ook voor deze fokpremies geldt dat 5% (1/20-ste deel) wordt afgetrokken en gestort op de rekening van de Fokkersvereniging ter stimulering van de fokkerij (bijdrage Stimuleringsfonds Draverfokkerij). Indien twee paarden in de eindstand een gelijk aantal punten hebben, zullen de twee bijbehorende fokpremies in gelijke portiies over de beide fokkers worden verdeeld.

Eindstand per 15-10-2018 (na 't Zand)
onderstaande fokkers hebben gestreden om de 5 fokpremies van 2018,
die na afloop van het seizoen zullen worden uitgekeerd.
De pot van € 1.000 (voor fokpremies 500-200-150-100-50) gaat naar bovenste 5 fokkers

draver

fokker

pnt.

Doc Holiday

duits

30 pnt.

Eliot Charisma

Mevr. C. Krijnen

25 pnt.

Southwind Raptor

USA

22 pnt.

Hero Baldwin

A. Ebbinge

20 pnt.

Calistokingsdeep

Maatschap Van der Let

19 pnt.

Ronny Brandt

Italiaans

14 pnt.

Dutch Buitenzorg

wijlen Jan Nas

13 pnt.

Verseau Blue

Frans

11 pnt.

Boucher le Blanc

D. Rieken

10 pnt.

Chaman Rapida

zweeds

8 pnt.

CattivaByd

duits

7 pnt.

Blackpearl Trans R

duits

7 pnt.

Faustus

duits

7 pnt.

Barbert

USA

7 pnt.

Cha Cha Cha

wijlen K. Timmer

6 pnt.

Ben Hurry

duits

6 pnt.

Donate Groenhof

E. Splinter

5 pnt.

Crazy Lover

H.R. van der Leeden

5 pnt.

Emi van Jip

J. Beemsterboer

5 pnt.

Bizar Zandbergen

R. Zandbergen Holding BV

5 pnt.

Obelix West

deens

5 pnt.

Janus Boshoeve

belgisch

5 pnt.terug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging