Korting op het veulengeld voor NL-stamboekveulens!

Initiatief van het Fokkersbestuur

(Verderop, naar onderen, staat de Open brief aan de eigenaren/houders van een dekhengst)

Datum: 31 januari 2017
Het Bestuur van de Fokkersvereniging heeft eind vorig jaar een verzoek om korting op het veulengeld voor NL-veulens ingediend bij een aantal eigenaren van live-dekhengsten. Dit ter ondersteuning en stimulering van onze noodlijdende draverfokkerij. In onderstaande open brief leggen we het uit.

DE EERSTE DEAL: VIRGILL BOKO
Tot voor kort hadden we alleen met John Bootsman een deal kunnen maken. Dat kwam vooral doordat we slim hebben kunnen inspelen op het feit dat hij voor zijn dekhengst Virgill Boko een vroegboekkorting heeft gegeven aan fokkers, die vóór 1 januari 2017 hun fokmerrie hebben geboekt bij deze hengst. Voor de na deze datum geboekte fokmerries gaat het veulengeld met € 500 omhoog, van € 1.750 naar € 2.250. Wij hebben eind vorig jaar met John deze vroegboekkorting kunnen afspreken voor maximaal 15 Nederlandse fokmerries (naast de reeds vroeg geboekte), ook indien ze later in 2017 worden geboekt.

PROCEDURE
Eigenaren van de niet vóór 1 januari 2017 geboekte NL-fokmerries kunnen alsnog deze korting aanvragen bij het bestuur van de Fokkersvereniging en zij krijgen een bevestiging met volgnummer. Wees er snel bij, want OP=OP.
De merrie wordt in het voorjaar van 2017 gedekt door VIRGILL BOKO en haar eigenaar betaalt het normale dekgeld. Als er uit deze kruising een veulen wordt geboren in 2018, dient het normale veulengeld à € 2.250 te worden betaald. Als op 1 febr. 2019 blijkt dat dit veulen is aangegeven in het NL-stamboek en daar nog steeds in staat, krijgt de fokker een restitutie van € 500 van John Bootsman, na verificatie bij NDR en akkoord-verklaring van het Bestuur van de Fokkersvereniging. Financieel staat de Fokkersvereniging hierbuiten en staat hier ook niet voor garant. De korting is voor de fokker van het veulen, ook indien het veulen intussen is verkocht.

OOK TIMOKO EN VRAMDAO
Op 25 januari hebben we dezelfde afspraak kunnen maken voor TIMOKO en op 27 jan. voor zijn halfbroer VRAMDAO. Volgens precies dezelfde procedure en ook voor maximaal 15 merries, betaling van het volledige veulengeld in 2018 en als op 1 febr. 2019 blijkt dat het veulen is aangegeven in het NL-stamboek en daar nog steeds in staat, krijgt de fokker een restitutie van € 500 van Paul van Klaveren.

Wie nog meer?
Wij hadden gehoopt dat meer eigenaren van dekhengsten ons verzoek om korting zouden honoreren, zeker nadat we hen begin januari in een tweede brief op de hoogte hadden gesteld dat er al voor één hengst afspraken waren gemaakt. Maar helaas is er tot nu toe niet positief op gereageerd. Wel negatief; sommigen zeggen "het is al zo goedkoop", anderen "ik wil niet discrimineren onder mijn klanten". Terwijl wij denken dat het niet onredelijk is wat wij vragen, zeker voor hengsten met een veulengeld boven € 1.000.

Hengsten-eigenaren kunnen zich tot 10 febr. a.s. nog aanmelden bij ons bestuur met een korting. Contactpersoon Hans Huiberts (06-20428186).

Hengsten met korting op het veulengeld voor NL-stamboekveulens:

nr. dekhengst eigenaar dekking in veulengeld 2018 korting te ontvangen voorwaarden

1

Virgill Boko

John Bootsman

2017

€ 2.250

€ 500

1 febr. 2019

zie hierboven

2

Timoko

Paul van Klaveren

2017

€ 4.000

€ 500

1 febr. 2019

zie hierboven

3

Vramdao

Paul van Klaveren

2017

€ 2.000

€ 500

1 febr. 2019

zie hierboven


Aanmelden voor korting op het veulengeld van bovenstaande dekhengsten kan via:
Hans Huiberts <huiberts.advies@planet.nl> of tel.nr. 06-20428186 of
Ab Zaman <albzaman@gmail.com>
met opgave van de gekozen dekhengst en de betreffende fokmerrie met daarbij de naam, adres, woonplaats van de eigenaar van deze merrie.
Wees er snel bij!


Open brief aan de eigenaren/houders van een dekhengst (ook per email verstuurd)

Datum: 5 januari 2017

We hebben u op 24 november j.l. een mail gestuurd met een verzoek om korting op het veulengeld voor NL-veulens. Tot nu toe hebben wij nog geen antwoord van u gekregen, maar de tijd gaat dringen. We hebben inmiddels voor één hengst een aanzienlijke korting bedongen en gaan daar binnenkort reclame voor maken. We hopen dat u nog wilt meedoen!

Het NL-Draverstamboek is in groot gevaar. Jaarlijks worden steeds kleinere aantallen veulens geregistreerd, waardoor de doteringen in de Klassiekers lager en lager worden, net als de prijzen voor de jaarlingen. De neergaande spiraal moet worden omgebogen. Dat kan alleen door fokkers voordelen en perspectief te bieden, wanneer zij hun veulens Nederlands maken. De NL fokkerij moet laagdrempeliger en goedkoper worden. Dat willen we realiseren met lagere NDR-tarieven, promotie, subsidies, Triple Crown potten, etc. En ook met goedkopere veulengelden.
De dek- en veulengelden zijn voor Nederlandse begrippen veel te hoog. Ze zijn net zo hoog als in Duitsland en Zweden, waar de jaarlingenprijzen veel hoger zijn en veel meer te verdienen is. De eerste prijs in de Duitse Derby van 2016 bedroeg € 132.000. De bijbehorende fokpremie van 10 % (= € 13.200) was ongeveer de helft van de eerste prijs in de NL-Derby (€ 26.000). Anders gezegd: de fokpremie in de Duitse Derby is 5 keer zo hoog als in de Nederlandse Derby! En dan nog te bedenken dat de dotering in onze Derby door sponsoring kunstmatig omhoog wordt gebracht. In de andere klassiekers gaan de doteringen steeds verder omlaag. Dit heeft ook effect op de jaarlingenprijzen. Een Nederlands fokkende fokker haalt nooit zijn kosten eruit, er moet altijd geld bij. Daarom zijn er al veel fokkers naar het buitenland uitgeweken en we betwijfelen of zij ooit weer zullen terugkomen.

Toch willen wij het NL-Stamboek en de NL-Klassiekers in stand houden. Wat wij graag zouden willen zien is een gereduceerd veulengeld, wanneer een product in het NL-Stamboek wordt gezet. We doen dus een dringend beroep op de eigenaren van de dekhengsten en beginnen bij de Nederlanders. Naar verwachting zal het aantal NL-stamboek-veulens in de komende jaren ergens rond de 100 komen te liggen. De hengsteneigenaar, die een mooie korting geeft zal waarschijnlijk meer boekingen krijgen. Daarbij denken we aan kortingen tussen 25 en 50 %.

Om te voorkomen dat fokkers hun veulen eerst in het NL-Stamboek zetten, de korting ontvangen en vervolgens het veulen alsnog in het buitenland registreren, stellen we het volgende voor. Als dat gebeurt, dan wordt het kortingsbedrag alsnog in rekening gebracht, zo mogelijk via NDR. De merriehouder moet voor deze voorwaarde een akkoordverklaring tekenen.
Het kan ook anders: de fokker betaalt eerst het normale veulengeld en krijgt per 1 febr. van het volgende jaar (als zeker is dat het veulen in het NL-Stamboek is blijven staan) de afgesproken korting op het veulengeld door eigenaar/hengstenhouder van de dekhengst gerestitueerd. Geeft u maar aan wat uw voorkeur heeft.

Indien u meedoet door gereduceerd tarief te beloven, zullen wij uw hengst(en) promoten op onze website en in het weekblad Draf&Rensport.
Informeer ons via een e-mail, dan publiceren wij het en beginnen daarmee op korte termijn.

Wij gaan uit van:
- normaal veulengeld minder dan € 2.000: korting tenminste 25 %
- normaal veulengeld € 2.000 of meer: korting tenminste € 500.
Beste eigenaar van een dekhengst, help de NL-fokkerij en ga een keer stunten met een lager NL-tarief in 2017, dus voor de NL-veulens van 2018. Door ook een korting te beloven via een advertentie of via onze website valt de keuze van de merriehouder misschien op uw hengst!

We hebben met één dekhengst-eigenaar al een korting van € 500 afgesproken. Vanaf 20 januari a.s. zullen we hiervoor reclame gaan maken in Draf&Rensport nummer 3 en op onze website, en later ook in de Breeders Special. Wilt u met uw hengst meedoen? Reageer dan snel!

In afwachting van uw bericht,

Hans Huiberts (voorzitter Fokkersvereniging)
(tel. 06-20428186)terug naar het Nieuws


© 2017 Copyright Fokkersvereniging