Breeders Crown-koersen, nieuwe opzet

Op deze pagina vindt u:

onderwerp update  

de laatste stand van zaken

28-12-2017

click hier

sponsors gevonden

28-12-2017

click hier

officiële uitschrijving NDR

22-11-2017

click hier

uitleg nieuwe opzet

26-10-2017

click hier
Stand van zaken

d.d. 11-01-2018
In het blad Draf&Rensport nr. 2 van 11 januari 2018 staat een uitleg en oproep om in te schrijven

d.d. 28-12-2017
INSCHRIJVEN IN JANUARI 2018
Fokkers van een NL-product uit de K-jaargang hoeven niets te doen. Die worden automatisch ingeschreven.
De eerste 2 inlegrondes worden betaald door de Fokkersvereniging.

Veulens uit 2017 met een buitenlands paspoort, die voor minstens de helft zijn gefokt door een fokker met een NL-paspoort,
zijn startgerechtigd de toekomstige Breeders Crown koersen. Maar de eigenaar moet nu zelf wel het initiatief te nemen en
zijn in 2017 geboren veulen bij de sport-afdeling van de NDR inschrijven voor de Breeders Crown-K,
met opgave van de naam van het paard, de geboortedatum, zijn nationaliteit en stamboeknummer, plus de namen van de fokker en de eigenaar.
Dat moet vóór 1 februari 2018 gebeuren en dat kunt u doen per e-mail of per telefoon naar Mike Hersbach (NDR).
Het kost 25 euro per 1 febr. 2018 en 50 euro per 1 juli 2018.
Voor de volgende inlegrondes beginnen als het paard 2 jaar is geworden, zie hieronder bij de officiële uitschrijving van de NDR.
Denk erom: wie te laat is, doet niet meer mee!


Sponsors gevonden

d.d. 28-12-2017

We hebben het management van drafbaan Wolvega (Home of the Breeders Crown) gevraagd om een eerste inleg in de pot voor de paarden uit de K-jaargang van 2017 en dat is nu gehonoreerd. Deze week hebben zij gezorgd voor 4 sponsoren, te weten:
- Victoria Park Wolvega
- BOKO Stables Holland BV
- FLEVO Farm
- anonieme sponsor

Zij doneren elk 2.500 Euro! Dan zit er dus 10 mille in de pot en daar komen dan alle inlegrondes voor de ingeschreven paarden nog bij en dat loopt behoorlijk op. De Fokkersvereniging laat alle Nederlandse stamboekjaarlingen uit de K-jaargang inschrijven en betaalt daarvoor in 2 rondes totaal 15 Euro per jaarling. Met ongeveer 130 jaarlingen komt dat neer op een totaal bedrag van bijna 2.000 Euro. Er zit dus om te beginnen zeker al 12 mille in de pot. Dat is weliswaar minder dan vroeger, maar het aantal koersen wordt gehalveerd, waardoor het prijzengeld voldoende interessant zal zijn.Officiële uitschrijving NDR

In het OfficiŽle Bulletin nr. 50 van de NDR (half dec. 2017) staat de uitschrijving van de koersen (zie hieronder).

Tot vorig jaar geleden werden veulens door de hengstenhouders ingeschreven voor de Breeders Crown-koersen.
Dat is met ingang van de K-jaargang (de veulens van 2017) veranderd. Het gaat nu als volgt.

Alle NL-stamboek jaarlingen van de K-jaargang worden automatisch voor deze koers(en) ingeschreven en de eerste
2 inlegrondes worden betaald door de Fokkersvereniging. Er zijn in 2018 voor de eigenaren geen kosten.

Jaarlingen met een buitenlands paspoort, die voor minstens de helft zijn gefokt door een fokker met een NL-paspoort,
zijn ook startgerechtigd de toekomstige Breeders Crown koersen. Maar de eigenaar moet zelf wel het initiatief te nemen
en zijn in 2017 geboren veulen bij de sport-afdeling van de NDR inschrijven voor de Breeders Crown-koersen.
Dat moet vóór 1 februari 2018 gebeuren. De eigenaar betaalt in 2018 voor de eerste 2 inlegrondes. Het kost 25 euro per 1 febr. 2018
en 50 euro per 1 juli 2018. Voor de volgende inlegrondes, zie hieronder bij de officiële uitschrijving van de NDR.
Daarmee koopt hij zijn jaarling in voor 5 Breeders Crown koersen, als 3-jarige en 4- t/m 7-jarige. Het paard kan dus
in 5 opeenvolgende jaren in een Breeders Crown koers starten, mits alle inlegrondes zijn betaald.

Alle fokkers (ook die van BL-producten!) krijgen 20 % fokpremie van het door hun fokproduct gewonnen prijzengeld!
(minus de gebruikelijke afdracht van 1/20ste deel aan de Fokkersvereniging, ter stimulering van de fokkerij)
Jaarlingen, die in de Breeders Crown koersen zijn ingeschreven, zijn waarschijnlijk meer gewild
op de veilingen en daardoor mogelijk meer waard. Redenen genoeg om een buitenlands jaarling
in te schrijven.

BCUitleg van de Breeders Crown-koersen
in de nieuwe opzet

(d.d. 26-10-2017)

Nu er een einde dreigt te komen aan de Breeders Crown-koersen, wil het Bestuur van de Fokkersvereniging deze koersen adopteren door de eerste inleg te doen. De leden hebben het voorstel in de Jaarvergadering van 2017 goedgekeurd.

Oude opzet
De vroegere Prijs der Vaderpaarden-koersen zijn ooit ingesteld door de Vereniging van Dekhengstenhouders in Nederland. Alleen producten van live in Nederland dekkende hengsten werden toegelaten. Nadat deze vereniging aan het begin van deze eeuw was opgeheven, is de opzet door de hengstenhouders gewijzigd en heeft men de koersen een andere naam gegeven: De Breeders Crown-koersen, analoog aan de dezelfde soort koersen in het buitenland. Alleen producten van fokmerries, die bij Nederlandse dekhengstenhouders waren gedekt, werden toegelaten. De hengstenhouders betaalden de eerste inleg (€ 25) in het jaar van dekking en in het volgende jaar € 75 bij een levend veulen. Als mogelijke compensatie krijgen zij fokpremies van 5% en de merriehouders ontvangen 15 % aan fokpremies.

Einde Breeders Crowns?
Het grootste dekstation in Nederland is de Flevo-Farm. Met verreweg de meeste jaarlijkse dekkingen zijn zij de belangrijkste ‘sponsoren’ van de Breeders Crowns en de partij met een veto-recht als het op de voorwaarden aankomt. Vorig jaar heeft de familie Iwema aangekondigd om met de Breeders Crowns te stoppen. In 2015 en 2016 is nog inleggeld betaald voor de J-jaargang. Daarna stopt het voor wat betreft Flevo-Farm en heeft het voor de rest geen zin meer om door te gaan. Gezien de waarde van deze koersen voor fokkers, eigenaren, trainers, pikeurs, publiek en de baanvereniging Victoria Park (‘Home of the Breeders Crown’), lijkt het ons van groot belang dat deze koersen op het programma blijven staan. Hoe kunnen we dit voortzetten en zo mogelijk verbeteren?

Nieuwe opzet
De Breeders Crown gaat een koers worden voor alle in Nederland gefokte paarden, ongeacht hun nationaliteit. Met in NL-gefokt wordt bedoeld: gefokt door fokkers met een NL-paspoort, dus ook bijv. de in het buitenland verblijvende en fokkende Bootsman, Bierma, Bins, Burggraaf, Westerink en Wilderbeek.

Gezien het geringe aantal veulenregistraties, de kleinere potten en de te kleine velden van de laatste jaren wordt het aantal Breeders Crown koersen per jaar gehalveerd.
- de koersen voor de 2-jarigen komen te vervallen
- de twee koersen voor 3-jarigen blijven bestaan, maar indien het totaal aantal aangegeven paarden van de hengsten/ruins- en de merrie-afdeling lager is dan 14 stuks, worden de afdelingen samengevoegd.
- de koersen voor de 4-jarigen komen te vervallen.
- de koersen voor de 5- t/m 7-jarigen worden voor  4- t/m 7-jarigen. Indien het totaal aantal aangegeven paarden van de hengsten/ruins- en de merrie-afdeling lager is dan 14 stuks, worden de afdelingen samengevoegd.

De inleggelden blijven hetzelfde, behalve de eerste 4 inlegrondes. Deze worden als volgt:
- 1e inleg in het jaar van conceptie (€ 25 door hengstenhouder) komt te vervallen
- 2e inleg in het jaar van geboorte (€ 75 door hengstenhouder) komt te vervallen
De 3e en 4e inlegronde in het jaar na het geboortejaar worden als volgt:
- voor NL-stamboek-jaarlingen: de Fokkersvereniging betaalt per jaarling € 5 op 1 febr. (vroegere 3e inleg) en € 10 op 1 juli (vroegere 4e inleg), de fokker betaalt niets voor zijn jaarlingen
- voor BL-stamboek- jaarlingen: de fokker betaalt per jaarling € 25 op 1 febr. (vroegere 3e inleg) en € 50 op 1 juli (vroegere 4e inleg) en koopt zich daarmee in voor de 5 Breeders Crown-koersen (voor 3-jarigen en 4 keer voor 4- t/m 7-jarigen, met 20 % fokpremie)

De daarop volgende inlegrondes zijn ongewijzigd en voor NL- en BL-dravers gelijk. Ze beginnen pas na de jaarlingenveilingen als de paarden 2 jaar zijn geworden en worden betaald door de eigenaar. Een fokker, die zijn veulen in het NL-stamboek zet, betaalt dus niets indien hij zijn jaarling op een veiling verkoopt. Dit als lokker voor ons eigen Stamboek. De NL-fokker, die zijn veulen in een BL-stamboek zet, betaalt wel 2 inlegrondes en verhoogt daarmee de waarde van zijn jaarling. Bovendien maken alle deelnemende fokkers later kans op 20 % fokpremie in de 5 Breeders Crown koersen, ook voor de buitenlandse paarden. Dit is nieuw en voor het eerst dat er in Nederland fokpremies worden betaald aan NL-fokkers van BL-dravers!! Als de fokker reeds voorkomt in de NDR-administratie kost dat niets. Indien hij geen deelnemer meer is in Nederland en geen lid van de Vereniging NDR, dan moet hij wel € 33 (incl. BTW) per jaar betalen aan administratiekosten, tenzij het totaal van de fokpremies in dat jaar lager is dan € 33.

Het  kost de Fokkersvereniging wel wat geld (ca. 130 veulens x € 15), maar we krijgen 1/20-ste deel van de latere fokpremies terug, ook indien een buitenlandse draver een prijs wint.
In 2016 werd ca. € 65.000 aan prijzengeld uitgekeerd in alle Breeders Crown koersen en dus € 13.000 aan fokpremies. Een twintigste deel (€ 650) gaat naar de kas van de Fokkersvereniging. Met de eerste inleg koopt ook de Fokkersvereniging zich in voor het recht op een twintigste deel, ook voor de BL-paarden.
N.B. Voor de Fokkers Trofee doet de Fokkersvereniging de eerste inleg van € 10 per NL-veulen.

De eerste vier inlegrondes (2 voor de jaarlingen en 2 voor de 2-jarigen) zijn bedoeld voor de later volgende koersen, die bij deze inleg horen. De opgebouwde pot wordt als volgt verdeeld:
- 25 % voor de 3-jarige hengsten/ruins
- 25 % voor de 3-jarige merries
- 25 % voor de 4- t/m 7-jarige hengsten/ruins als de paarden 4 jaar oud zijn
- 25 % voor de 4- t/m 7-jarige merries als de paarden 4 jaar oud zijn
De volgende inlegrondes komen ten goede aan de eerstvolgende Breeders Crown-koers waaraan het paard kan deelnemen.


Voordelen
- Er worden meer paarden ingeschreven. Als we niet openstellen voor BL-dravers worden de inlegpotten niet groot genoeg en is er bovendien geen verschil met de Fokkers Trofee.
- De belangrijke Breeders Crown koersen worden voortgezet. Afschaffing zou zeer slecht zijn.
- Er komen geen late-entries voor BL-paarden van BL-fokkers
- Met dit voorstel nemen we alvast een ‘voorschot’ op het Reddingsplan. Ook fokkers van BL-paarden krijgen in de toekomst fokpremies in deze koersen. In het verleden liepen er ook al BL-dravers in de Breeders Crown koersen, dus er verandert niet zoveel, alleen kregen de fokkers van BL-paarden in het verleden geen fokpremies en schoven de fokpremies door naar de fokkers van NL-paarden. Nu krijgen ze 20 % fokpremie, min de gebruikelijke kleine afdracht voor de Fokkersvereniging.

Nadelen

- De pot wordt wel veel kleiner dan vroeger. De eerste twee inlegrondes gaan vervallen (ca. 200 x € 100 = € 20.000). Misschien heeft NDR hiervoor later een potje en we gaan ook Wolvega om een bijdrage vragen. De 3e en 4e inlegronde vervalt voor de NL-jaarlingen (ca. 130 x € 65 = € 8.500). Ter compensatie willen wij de BC-koersen voor 2-jarigen laten vervallen. Voor de 2-jarigen komt er al een nieuwe koers, de Tweejarigen-Derby. Ook de koersen voor 4-jarigen komen te vervallen wegens de geringe deelname in de afgelopen jaren.
- NDR moet fokkers en eigenaren van de ingeschreven buitenlandse dravers ergens registreren. Maar dat moest bij de Breeders Crown oude stijl ook al gebeuren met de eigenaren en met andere eigenaren van buitenlandse paarden, die prijzengeld winnen in Nederland!

Ingangsdatum
Vanwege de continuïteit moet het ingaan bij de K-jaargang van 2017. Eerste inleg in febr. 2018. In de loop van 2017 moet de uitschrijvingen worden gewijzigd. De Fokkersvereniging adopteert de Breeders Crown koersen voor 3- en 4- t/m 7-jarigen, naast de Fokkers Trofee. Eigenlijk een beetje dubbel op, maar het zou jammer zijn als één van deze koersen zou vervallen. Er is een belangrijk verschil: De Fokkers Trofee is voor NL-dravers en de Breeders Cown voor NL-fokkers.

Niet vergeten
- Er moet telkens in januari wel reclame worden gemaakt om fokkers aan te moedigen hun prille BL-jaarlingen in te schrijven. Alle NL-jaarlingen worden automatisch door de Fokkersvereniging ingeschreven.
- We moeten wel beschrijven wat er gebeurt in de overgangsperiode. In een bepaald jaar lopen bij de 5- t/m 7-jarigen paarden tegen elkaar van de oude opzet (met 5%-15% fokpremies voor resp. dekhengstenhouders/fokkers) en de nieuwe opzet (20% fokpremie voor fokkers).
- De koersen voor 2-jarigen en 4-jarigen komen pas te vervallen met ingang van de K-jaargang
- De gewijzigde opzet geldt vanaf de in 2017 geboren K-jaargang en begint dus in het jaar 2020 voor de 3-jarigen en vanaf 2021 voor de 4- t/m 7-jarigen.


terug naar het Nieuws

© Copyright Fokkersvereniging