Breeders Crown-koersen geadopteerd?


Nu er een einde dreigt te komen aan de Breeders Crown-koersen, wil het Bestuur van de Fokkersvereniging deze koersen gaan adopteren door de eerste inleg te doen. Daar moeten dan wel de leden zich in de komende Jaarvergadering (op 25 juni 2017) over uitspreken.

Oude opzet
De vroegere Prijs der Vaderpaarden-koersen zijn ooit ingesteld door de Vereniging van Dekhengstenhouders in Nederland. Alleen producten van live in Nederland dekkende hengsten werden toegelaten. Nadat deze vereniging aan het begin van deze eeuw was opgeheven, is de opzet door de hengstenhouders gewijzigd en heeft men de koersen een andere naam gegeven: De Breeders Crown-koersen, analoog aan de dezelfde soort koersen in het buitenland. Alleen producten van fokmerries, die bij Nederlandse dekhengstenhouders waren gedekt, werden toegelaten. De hengstenhouders betaalden de eerste inleg (€ 25) in het jaar van dekking en in het volgende jaar € 75 bij een levend veulen. Als mogelijke compensatie krijgen zij fokpremies van 5% en de merriehouders ontvangen 15 % aan fokpremies.

Einde Breeders Crowns?
Het grootste dekstation in Nederland is de Flevo-Farm. Met verreweg de meeste jaarlijkse dekkingen zijn zij de belangrijkste ‘sponsoren’ van de Breeders Crowns en de partij met een veto-recht als het op de voorwaarden aankomt. Vorig jaar heeft de familie Iwema aangekondigd om met de Breeders Crowns te stoppen. In 2015 en 2016 is nog inleggeld betaald voor de J-jaargang. Daarna stopt het voor wat betreft Flevo-Farm en heeft het voor de rest geen zin meer om door te gaan. Gezien de waarde van deze koersen voor fokkers, eigenaren, trainers, pikeurs, publiek en de baanvereniging Victoria Park (‘Home of the Breeders Crown’), lijkt het ons van groot belang dat deze koersen op het programma blijven staan. Hoe kunnen we dit voortzetten en zo mogelijk verbeteren?

Voorstel
De Breeders Crown gaat een koers worden voor alle in Nederland gefokte paarden, ongeacht hun nationaliteit. Met in NL-gefokt wordt bedoeld: gefokt door fokkers met een NL-paspoort, dus ook de in het buitenland wonende fokkers als Bootsman, Bierma, Bins, Burggraaf, Van Petten, Westerink en Wilderbeek.

De inleggelden blijven hetzelfde, behalve de eerste 4 inlegrondes. Deze worden als volgt:
- 1e inleg in het jaar van conceptie (€ 25, door hengstenhouder) komt te vervallen
- 2e inleg in het jaar van geboorte (€ 75, door hengstenhouder) komt te vervallen
De 3e en 4e inlegronde in het jaar na het geboortejaar worden als volgt:
- voor NL-stamboek-jaarlingen: de Fokkersvereniging betaalt € 10 per veulen, de fokker betaalt niets
- voor BL-stamboek- jaarlingen: de fokker betaalt per jaarling € 25 op 1 febr. (vroegere 3e inleg) en € 50 op 1 juli (vroegere 4e inleg) en koopt zich daarmee in voor de 5 Breeders Crown-koersen (voor 3-jarigen, 4-jarigen en 3 keer 5 t/m 7-jarigen)

De volgende inlegrondes zijn voor NL- en BL-dravers gelijk en beginnen pas na de jaarlingenveilingen als de paarden 2 jaar zijn geworden. Een fokker, die zijn veulen in het NL-stamboek zet, betaalt dus niets indien hij zijn jaarling op een veiling verkoopt. Dit als lokker voor ons eigen Stamboek. De NL-fokker, die zijn veulen in een BL-stamboek zet, betaalt wel 2 inlegrondes en verhoogt daarmee de waarde van zijn jaarling. Bovendien maken alle deelnemende fokkers later kans op 20 % fokpremie in de 5 Breeders Crown koersen, ook voor de buitenlandse paarden. Dit is nieuw en voor het eerst dat er in Nederland fokpremies worden betaald aan NL-fokkers van BL-dravers!! Als de fokker reeds voorkomt in de NDR-administratie kost dat niets. Indien hij geen deelnemer meer is in Nederland en geen lid van de Vereniging NDR, dan moet hij wel € 33 (incl. BTW) per jaar betalen aan administratiekosten, tenzij het totaal van de fokpremies in dat jaar lager is dan € 33.

Het  kost de Fokkersvereniging wel wat geld (ca. 130 veulens x € 10), maar we krijgen 1/20-ste deel van de latere fokpremies terug, ook indien een buitenlandse draver een prijs wint.
In 2016 werd ca. € 65.000 aan prijzengeld uitgekeerd in alle Breeders Crown koersen en dus € 13.000 aan fokpremies. Een twintigste deel (€ 650) gaat naar de kas van de Fokkersvereniging. Met de eerste inleg koopt ook de Fokkersvereniging zich in voor het recht op een twintigste deel, ook voor de BL-paarden.
N.B. Voor de Fokkers Trofee doet de Fokkersvereniging ook de eerste inleg van € 10 per NL-veulen.

Voordelen
- Er worden meer paarden ingeschreven. Als we niet openstellen voor BL-dravers worden de inlegpotten niet groot genoeg en is er bovendien geen verschil met de Fokkers Trofee.
- De belangrijke Breeders Crown koersen worden voortgezet. Afschaffing zou zeer slecht zijn.
- Er komen geen late-entries voor BL-paarden van BL-fokkers
- Met dit voorstel nemen we alvast een ‘voorschot’ op het Reddingsplan. Ook fokkers van BL-paarden krijgen in de toekomst fokpremies in deze koersen. In het verleden liepen er ook al BL-dravers in de Breeders Crown koersen, dus er verandert niet zoveel, alleen kregen de fokkers van BL-paarden in het verleden geen fokpremies en schoven de fokpremies door naar de fokkers van NL-paarden.

Nadelen

- De pot wordt wel veel kleiner dan vroeger. De eerste twee inlegrondes gaan vervallen (ca. 200 x € 100 = € 20.000). Misschien heeft NDR hiervoor later een potje en we gaan ook Victoria Park Wolvega om een bijdrage vragen (de 3e/1e inlegronde?). De 3e en 4e inlegronde vervalt voor de NL-jaarlingen (ca. 130 x € 65 = € 8.500). Ter compensatie willen wij de BC-koersen voor 2-jarigen laten vervallen. Voor de 2-jarigen komt er al een nieuwe koers, de Tweejarigen-Derby.
- NDR moet fokkers en eigenaren van de ingeschreven buitenlandse dravers ergens registreren. Maar dat moest bij de Breeders Crown oude stijl ook al gebeuren met de eigenaren en met andere eigenaren van buitenlandse paarden, die prijzengeld winnen in Nederland!

Ingangsdatum
Vanwege de continuïteit moet het ingaan bij de K-jaargang van 2017. Eerste inleg in febr. 2018. In de loop van 2017 moet de uitschrijvingen worden gewijzigd. De Fokkersvereniging adopteert de Breeders Crown koersen voor 3-, 4- en 5 t/m 7-jarigen, naast de Fokkers Trofee. Eigenlijk een beetje dubbel op, maar het zou jammer zijn als één van deze koersen zou vervallen. Er is een belangrijk verschil: De Fokkers Trofee is voor NL-dravers en de Breeders Cown voor NL-fokkers.

Niet vergeten
- Er moet telkens in januari wel reclame worden gemaakt om fokkers aan te moedigen hun prille BL-jaarlingen in te schrijven. Alle NL-jaarlingen worden automatisch door de Fokkersvereniging ingeschreven.
- We moeten wel beschrijven wat er gebeurt in de overgangsperiode. In een bepaald jaar lopen bij de 5- t/m 7-jarigen paarden tegen elkaar van de oude opzet (met 5%-15% fokpremies voor resp. dekhengstenhouders/fokkers) en de nieuwe opzet (20% fokpremie voor fokkers).

Hoe verder?
We hebben bovenstaande voorgelegd aan het NDR-bestuur en zij vonden het een prima plan. Het staat nu op de agenda van de Jaarvergadering op 28 juni 2017 in het NDR-Museum van Duindigt. Na goedkeuring van onze leden kan de NDR dit officieel maken en in het OB verwerken.terug naar het Nieuws

© Copyright Fokkersvereniging