Berichten aan de fokkers


Op 6 juli 2019 hebben we onderstaand bericht gestuurd naar ca. 200 fokkers van wie we het e-mail-adres via de Stg. NDR hebben gekregen.

1. Klassieke koersen
Het Fokkersbestuur heeft afgelopen week overleg gevoerd met afgevaardigden van de Stichting NDR en een tweetal trainers, om te komen tot een betere opzet van het Klassieke circuit, met hogere doteringen en misschien ook een garantiebedrag. En van de voorstellen was om eerder te beginnen met de betaling van inleggelden, terwijl fokkers de laatste jaren geen inleggeld hebben betaald tot aan de veilingen. Het standpunt van het Fokkersbestuur is dat fokkers wel inleggelden willen betalen, maar alleen voor extra fokpremies. Niet voor extra prijzengeld, want dat is voor de eigenaren. Ons voorstel is om als fokker de eerste inleg voor de Klassiekerste doen van totaal maximaal 120 per jaarling, in ruil voor 10 % extra fokpremie, dus 20 % fokpremie in de Jonker/Jofferprijs, de Sweepstakes en de 2-, 3- en 4-jarigen Derby. In de Fokkers Trofee en de Breeders Crown bedraagt de fokpremie al 20 %. We denken dat het daarmee nog interessanter is om een veulen NL te registreren en bij meer registraties stijgen de doteringen in de Klassiekers vanzelf mee, waardoor de fokpremies nog hoger worden. We vertrouwen erop dat u het hiermee eens bent. Twijfelt u nog in welk stamboek u uw veulen van 2019 gaat zetten? Op onze website staan 23 redenen om voor NL te kiezen.

2. Buitenlandse fokpremies
Zoals bekend heeft het Fokkersbestuur het initiatief genomen met de invoering van fokpremies voor in het buitenland gewonnen prijzengeld. In de laatste Breeders Special wordt dat uitvoerig beschreven en ook op onze website www.dutchtrotters.nl, onder Hot Item 3.
De NDR betaalt als stimuleringsmiddel dit jaar voor de laatste keer nog 50 voor elk geregistreerd NL-veulen en we hebben een oproep gedaan aan de fokkers om dit bedrag te storten in de pot voor de buitenlandse fokpremies over 2019. Tot nu toe heeft slechts n fokker dit gedaan, plus de 4 leden van ons bestuur. Als er niemand volgt zullen wij deze bijdragen terugstorten. We doen het met zn allen, of we doen het niet. Wat we van u vragen is een toezegging om mee te doen met een bijdrage van 50 (of meer) en pas als we tenminste 20 toezeggingen hebben zullen we deze incasseren. Dan is er 1.000 extra in de pot gekomen en krijgt er weer een fokker een fokpremie over 2019.
Wilt u met uw bedrijf sponsoren met een wat groter bedrag? Ook dan vragen we eerst een toezegging en pas als er totaal minstens 1.000 is toegezegd zullen we vragen om het toegezegde bedrag te storten. U kunt uw toezegging doen door deze e-mail te beantwoorden, met opgave van het bedrag dat u wilt doneren. Als u dit pers anoniem wilt doen, dan dit graag ook even vermelden.
Voor de volgende jaren hopen we dat de NDR de niet-uitgekeerde fokpremies in deze pot gaat stoppen (in plaats van die 50 per veulen) en dan hebben we al een mooi uitgangspunt van naar schatting 10.000 op jaarbasis. Dit jaar 2019 moeten we het zelf opbrengen en de Fokkersvereniging heeft al voor 3.000 gezorgd. We zijn op de goede weg. Helpt u mee?

terug naar de Homepage


© Copyright Fokkersvereniging