Berichten aan de fokkers


Op 12 september 2019 stond onderstaand bericht in het weekblad Draf&Rensport nr. 37 van 12-09-2019 en
we hebben ook een bericht hierover gestuurd naar ca. 200 fokkers van wie we het e-mail-adres via de Stg. NDR hebben gekregen.


Het Bestuur van de Fokkersvereniging meldt het volgende.

1. Het aantal geregistreerde NL-veulens ligt op dit moment 19 hoger dan in dezelfde week van vorig jaar. Dat ziet er goed uit, maar er zijn nog 4 maanden te gaan. De actuele tussenstand wordt regelmatig bijgewerkt bij het laatste nieuws (homepage) op onze website.

2. We hebben de tussenstand voor het kampioenschap bij de fokkers 2019 opgevraagd bij de SNDR. Op onderstaande tabel staat de stand per 3 sept. 2019. Boko Stables gaat ruim aan kop en dat was te verwachten na de mooie zege van John King Boko in de Derby, die alleen al € 2.000 fokpremie opleverde. Verrassende tweede staat Cees Siersema, vlak voor Stal Schermer en Zwagerman Meubelen.  

3. De strijd om de 7 kortebaan fokpremies (€ 1.300, € 650, etc) is spannend. Mevr. C. Krijnen heeft met haar fokproduct Eliot Charisma nog de leiding met 18 punten, maar Maatschap Van der Let is in de achtervolging met Calistokingsdeep op 15 punten. De actuele tussenstand wordt regelmatig bijgewerkt onder Hot Item 2 op onze website (bovenaan de Homepage).

4. Na de realisatie van de kortebaanfokpremies heeft het bestuur van de Bond van kortebaanverenigingen er op ons verzoek ook voor gezorgd dat de fokkers bij hun NL-fokproducten worden vermeld in de programmabladen van de meeste kortebanen. Dat is voor het eerst in de lange geschiedenis van deze tak van onze sport! De fokkers tellen nu volledig mee in de kortebaansport. Zie onderstaande foto. Dit verheugt ons zeer en we spreken langs deze weg onze dank uit aan het Bondsbestuur en aan de SNDR-medewerkers voor hun medewerking.  

Boven: Deel van het programmablad van de Kortebaan Heemskerk d.d. 5-9-2019.


5. Bij de door ons ingestelde fokpremies voor in het buitenland verdiend prijzengeld is het lastig om een correcte tussenstand te geven. We hebben enkele kanshebbers opgezocht: Tot nu toe hebben in 2019 verdiend (k staat voor 1.000 Euro): Heart of Steel 135k, Gina Schermer 90k, Gustafson 60k, Generaal Bianco 57k, Hooters USA 54k, Giovanni Bianco 40k, Fabio Bianco 38k, Coktail Fortuna 30k, etc. Opvallend zijn de internationale successen van de 3 Bianco-paarden van Hans van der Horst. Dik aan kop gaat echter Michel de Bruin met zijn Heart of Steel. Ongetwijfeld zijn we enkele paarden vergeten en er zal ook nog veel veranderen tot het einde van dit jaar. Tot nu toe hebben weinig fokkers de donatie willen geven, waar we om hebben gevraagd. Wel zit er zeker 3.000 Euro in de pot, dus voor tenminste de 3 meest winnende dravers in 2019 wordt een fokpremie betaald van ca. 1.000 Euro elk. Voor meer informatie, zie Hot Item 3 op onze website.

6. De 5% extra fokpremie voor de eerste 5 in de Merrie-Derby is aan de betreffende fokkers uitbetaald, ten laste van de Fokkersvereniging met sponsorgeld van de HRV Drachten, waarvoor dank.

7. Op vrijdagmiddag 13 sept. a.s. wordt er na afloop van de lunchmeeting op Victoria Park Wolvega een veiling gehouden van koerspaarden, 2-jarigen, jaarlingen, een veulen, een 16-tal fokmerries en zelfs een dekhengst. Zie hieronder. Van de fokmerries zijn sommige drachtig en voor enkele is zelfs het volgend jaar verschuldigde veulengeld al betaald. De meeste zijn uitstekend gefokt en hebben de kwaliteiten om een topproduct te brengen. Ook de moeders van Derby-winnaar John King Boko en pechvogel Jank Summerland zijn erbij. Hier liggen kansen voor fokkers, die hun merriebestand willen verbeteren, of voor mensen, die voor het eerst een draverveulen willen fokken. Je zult zien hoe leuk dat is. Voor meer gegevens over alle te veilen paarden: Click HIER

8. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de reis naar Normandië van 2 t/m 6 oktober 2019, ook voor niet-fokkers! Voor actuele informatie, zie Hot Item 6 op deze website (bovenaan de Homepage).

Mixed veiling met o.a. onderstaande fokmerries


Voor meer gegevens over alle te veilen paarden (digitale catalogus):
Click HIER voor de website van de On Track Mixed Sale 2019


Click HIER om de PDF-versie van de Catalogus van de On Track Mixed Sale 2019
op uw computer op te slaan en in te kunnen kijken. (24 MB, dat duurt even)
Stand fokkers per 3 sept 2019.
terug naar de HomepageOp 6 juli 2019 hebben we onderstaand bericht gestuurd naar ca. 200 fokkers van wie we het e-mail-adres via de Stg. NDR hebben gekregen.

1. Klassieke koersen
Het Fokkersbestuur heeft afgelopen week overleg gevoerd met afgevaardigden van de Stichting NDR en een tweetal trainers, om te komen tot een betere opzet van het Klassieke circuit, met hogere doteringen en misschien ook een garantiebedrag. En van de voorstellen was om eerder te beginnen met de betaling van inleggelden, terwijl fokkers de laatste jaren geen inleggeld hebben betaald tot aan de veilingen. Het standpunt van het Fokkersbestuur is dat fokkers wel inleggelden willen betalen, maar alleen voor extra fokpremies. Niet voor extra prijzengeld, want dat is voor de eigenaren. Ons voorstel is om als fokker de eerste inleg voor de Klassiekerste doen van totaal maximaal 120 per jaarling, in ruil voor 10 % extra fokpremie, dus 20 % fokpremie in de Jonker/Jofferprijs, de Sweepstakes en de 2-, 3- en 4-jarigen Derby. In de Fokkers Trofee en de Breeders Crown bedraagt de fokpremie al 20 %. We denken dat het daarmee nog interessanter is om een veulen NL te registreren en bij meer registraties stijgen de doteringen in de Klassiekers vanzelf mee, waardoor de fokpremies nog hoger worden. We vertrouwen erop dat u het hiermee eens bent. Twijfelt u nog in welk stamboek u uw veulen van 2019 gaat zetten? Op onze website staan 23 redenen om voor NL te kiezen.

2. Buitenlandse fokpremies
Zoals bekend heeft het Fokkersbestuur het initiatief genomen met de invoering van fokpremies voor in het buitenland gewonnen prijzengeld. In de laatste Breeders Special wordt dat uitvoerig beschreven en ook op onze website www.dutchtrotters.nl, onder Hot Item 3.
De NDR betaalt als stimuleringsmiddel dit jaar voor de laatste keer nog 50 voor elk geregistreerd NL-veulen en we hebben een oproep gedaan aan de fokkers om dit bedrag te storten in de pot voor de buitenlandse fokpremies over 2019. Tot nu toe heeft slechts n fokker dit gedaan, plus de 4 leden van ons bestuur. Als er niemand volgt zullen wij deze bijdragen terugstorten. We doen het met zn allen, of we doen het niet. Wat we van u vragen is een toezegging om mee te doen met een bijdrage van 50 (of meer) en pas als we tenminste 20 toezeggingen hebben zullen we deze incasseren. Dan is er 1.000 extra in de pot gekomen en krijgt er weer een fokker een fokpremie over 2019.
Wilt u met uw bedrijf sponsoren met een wat groter bedrag? Ook dan vragen we eerst een toezegging en pas als er totaal minstens 1.000 is toegezegd zullen we vragen om het toegezegde bedrag te storten. U kunt uw toezegging doen door deze e-mail te beantwoorden, met opgave van het bedrag dat u wilt doneren. Als u dit pers anoniem wilt doen, dan dit graag ook even vermelden.
Voor de volgende jaren hopen we dat de NDR de niet-uitgekeerde fokpremies in deze pot gaat stoppen (in plaats van die 50 per veulen) en dan hebben we al een mooi uitgangspunt van naar schatting 10.000 op jaarbasis. Dit jaar 2019 moeten we het zelf opbrengen en de Fokkersvereniging heeft al voor 3.000 gezorgd. We zijn op de goede weg. Helpt u mee?

terug naar de Homepage


© Copyright Fokkersvereniging