Berichten aan de fokkers


Op 28 november 2019 stond onderstaand bericht in het weekblad Draf&Rensport nr. 48, over 2 pagina's.

Nieuws van de Fokkersvereniging meldt het volgende.

Titel: De stijgende lijn zet door

door Hans Huiberts (voorzitter Fokkersvereniging)

Het gaat nog steeds goed met de Nederlandse economie en dat is te merken aan de sport en fokkerij. De toto-omzetten gaan omhoog en ook de publieke belangstelling. Dit is vooral te danken aan de actieve baanbesturen en aan Runnerz. Het aantal draverveulens stijgt al drie jaar lang gestaag en de Fokkersvereniging doet haar best om het fokken van een NL-veulen zo interessant mogelijk te maken. We maken een tussenbalans op.

Aantal veulens
Het aantal NL-geregistreerde veulens bedroeg vorige week 156 en dat is 9 meer dan vorig jaar om deze tijd. In de laatste weken van het jaar komen er altijd nog wel een tiental bij. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal veulens en daarmee gaan ook de doteringen van de Klassieke koersen omhoog voor de betreffende jaargangen. In 2016 hadden we het laagste aantal veulens, dus voor wat betreft de doteringen van de 3-jarigen klassiekers zijn we nu het dieptepunt voorbij.

Tussenstand
In onderstaande tabel publiceren wij de tussenstand bij de fokkers per 20 november j.l. Boko Stables is dit jaar niet te kloppen. Derby-winnaar John King Boko en Durk M Boko waren de belangrijkste vertegenwoordigers. De 4e plaats van Generaal Bianco in de Prijs der Giganten leverde fokker Hans van der Horst de doorgeschoven winnende fokpremie van € 3.200 op, waardoor hij in één klap naar de 2e plaats in het fokkersklassement opschoof.  Hambo Transs R werd 5e hetgeen zijn fokker Klaas Redder € 1.500 opleverde. Hij schoof op naar de 5e plaats achter Leo Schalkoort (Innovation Love) en Stal Schermer. Er kan de laatste anderhalve maand nog veel veranderen achter Boko Stables. Ook de KB-fokpremies en BL-fokpremies tellen mee en die zijn nog niet in deze stand verwerkt!

Boven: Stand Fokkers per 22-11-2019. Nog 6 weken te gaan voor de eindstand.


KB-fokpremies
De fokpremies op de kortebaan zijn bekend en Siem van der Let (van de Maatschap) is de winnende fokker geworden. Hij ontvangt € 1.300 voor zijn fokproduct Calistokingsdeep, die de meeste punten had van de NL-paarden in het eindklassement. Heel leuk is dat hij ook een uitnodiging heeft gekregen voor de huldiging van de KB-kampioenen van dit jaar na afloop van de Jaarvergadering van de Bond van Kortebaanbesturen. Eliot Charisma werd 2e in het klassement en dat leverde zijn fokker mevr. Krijnen € 650 op. Er vielen nog 5 fokkers in de prijzen. Eigenlijk 4 want Jan Beemsterboer had 2 paarden bij de bovenste 7.

BL-fokpremies
Onze oproep om sponsoring van de pot voor de fokpremies voor buitenlands prijzengeld heeft onvoldoende respons gekregen. Er waren slechts 7 toezeggingen en we wilden juist draagvlak. Er blijft dus € 3.000 over om te verdelen tussen de fokkers van de 3 meest winnende paarden. Ver aan kop gaat Heart of Steel van fokker Michel de Bruin. Daarachter is het spannend. De tussenstand wordt regelmatig bijgewerkt onder [Hot Item 3] op de Homepage van onze website.

Triple Crown
Er is dit jaar geen Triple Crown-winnaar, dus de dikke pot blijft weer een jaar staan. Bij de 3-jarigen staat er € 7.330 klaar voor de fokker!

Publiciteit
Runnerz brengt wekelijks op donderdag een Podcast uit met algemeen nieuws over de draf- en rensport en het wedden op paarden, aangevuld met een interview met een speciale gast, bijvoorbeeld een trainer of pikeur. Een soort radioprogramma voor op de telefoon of laptop. Te beluisteren wanneer je maar wilt en het duurt ca. 30 minuten. Vorige week is de voorzitter van de Fokkersvereniging geïnterviewd over de situatie in de sport en fokkerij en over de acties van de vereniging. Het gaat om podcast nummer 21 van runnerz.nl/wedbeters. Met de mobiele telefoon kun je gebruik maken van Spotify of Itunes om de podcast te beluisteren. Met de PC of laptop: www.runnerz.nl/wedbeters

Fokkerijdag in Alkmaar
We zijn samen met SEDA bezig met de voorbereiding van een fokkerijdag bij de seizoenopening van drafbaan Alkmaar op zondag 1 maart 2020. Met een symposium, informatiestands, dekhengstenshow, etc. Nader bericht volgt.

Normandië-reis
In oktober hebben we weer een fantastische 5-daagse reis door Normandië gemaakt. Door enkele afzeggingen waren er slechts 18 deelnemers. Hoogtepunten waren bezoeken aan twee koersmeetings en aan vijf dekstations. We hebben Ready Cash mogen aanraken. Er staan 4 foto’s bij dit artikel en binnenkort volgt een uitgebreid fotoverslag op deze website.

NL-TF
Over Frankrijk gesproken. Er zijn dit jaar 14 NL-TF-veulens geregistreerd, 2 meer dan vorig jaar. Gezien de grote voordelen verbaast het ons dat er niet vaker gebruik wordt gemaakt van deze gunstige regeling. Startgerechtigd in alle Klassiekers en fokpremies in beide landen. Heeft u uw Franse veulen van dit jaar al in Frankrijk aangegeven, dan kan u de moeder met haar veulen alsnog naar het NL-Stamboek overzetten voor NL-TF, maar dat moet dan wel snel gebeuren. Neem contact op met de NL-Stamboekafdeling.

Tenslotte
Het fokken van draverveulens is één van de leukste hobby’s die er bestaan, zeker als je een NL-veulen fokt, dat je later op de baan ziet koersen. Dat zouden meer mensen moeten doen. Het bestuur van de Fokkersvereniging helpt u daar graag mee.
Op 12 september 2019 stond onderstaand bericht in het weekblad Draf&Rensport nr. 37 van 12-09-2019 en
we hebben ook een bericht hierover gestuurd naar ca. 200 fokkers van wie we het e-mail-adres via de Stg. NDR hebben gekregen.


Het Bestuur van de Fokkersvereniging meldt het volgende.

1. Het aantal geregistreerde NL-veulens ligt op dit moment 19 hoger dan in dezelfde week van vorig jaar. Dat ziet er goed uit, maar er zijn nog 4 maanden te gaan. De actuele tussenstand wordt regelmatig bijgewerkt bij het laatste nieuws (homepage) op onze website.

2. We hebben de tussenstand voor het kampioenschap bij de fokkers 2019 opgevraagd bij de SNDR. Op onderstaande tabel staat de stand per 3 sept. 2019. Boko Stables gaat ruim aan kop en dat was te verwachten na de mooie zege van John King Boko in de Derby, die alleen al € 2.000 fokpremie opleverde. Verrassende tweede staat Cees Siersema, vlak voor Stal Schermer en Zwagerman Meubelen.  

3. De strijd om de 7 kortebaan fokpremies (€ 1.300, € 650, etc) is spannend. Mevr. C. Krijnen heeft met haar fokproduct Eliot Charisma nog de leiding met 18 punten, maar Maatschap Van der Let is in de achtervolging met Calistokingsdeep op 15 punten. De actuele tussenstand wordt regelmatig bijgewerkt onder Hot Item 2 op onze website (bovenaan de Homepage).

4. Na de realisatie van de kortebaanfokpremies heeft het bestuur van de Bond van kortebaanverenigingen er op ons verzoek ook voor gezorgd dat de fokkers bij hun NL-fokproducten worden vermeld in de programmabladen van de meeste kortebanen. Dat is voor het eerst in de lange geschiedenis van deze tak van onze sport! De fokkers tellen nu volledig mee in de kortebaansport. Zie onderstaande foto. Dit verheugt ons zeer en we spreken langs deze weg onze dank uit aan het Bondsbestuur en aan de SNDR-medewerkers voor hun medewerking.  

Boven: Deel van het programmablad van de Kortebaan Heemskerk d.d. 5-9-2019.


5. Bij de door ons ingestelde fokpremies voor in het buitenland verdiend prijzengeld is het lastig om een correcte tussenstand te geven. We hebben enkele kanshebbers opgezocht: Tot nu toe hebben in 2019 verdiend (k staat voor 1.000 Euro): Heart of Steel 135k, Gina Schermer 90k, Gustafson 60k, Generaal Bianco 57k, Hooters USA 54k, Giovanni Bianco 40k, Fabio Bianco 38k, Coktail Fortuna 30k, etc. Opvallend zijn de internationale successen van de 3 Bianco-paarden van Hans van der Horst. Dik aan kop gaat echter Michel de Bruin met zijn Heart of Steel. Ongetwijfeld zijn we enkele paarden vergeten en er zal ook nog veel veranderen tot het einde van dit jaar. Tot nu toe hebben weinig fokkers de donatie willen geven, waar we om hebben gevraagd. Wel zit er zeker 3.000 Euro in de pot, dus voor tenminste de 3 meest winnende dravers in 2019 wordt een fokpremie betaald van ca. 1.000 Euro elk. Voor meer informatie, zie Hot Item 3 op onze website.

6. De 5% extra fokpremie voor de eerste 5 in de Merrie-Derby is aan de betreffende fokkers uitbetaald, ten laste van de Fokkersvereniging met sponsorgeld van de HRV Drachten, waarvoor dank.

7. Op vrijdagmiddag 13 sept. a.s. wordt er na afloop van de lunchmeeting op Victoria Park Wolvega een veiling gehouden van koerspaarden, 2-jarigen, jaarlingen, een veulen, een 16-tal fokmerries en zelfs een dekhengst. Zie hieronder. Van de fokmerries zijn sommige drachtig en voor enkele is zelfs het volgend jaar verschuldigde veulengeld al betaald. De meeste zijn uitstekend gefokt en hebben de kwaliteiten om een topproduct te brengen. Ook de moeders van Derby-winnaar John King Boko en pechvogel Jank Summerland zijn erbij. Hier liggen kansen voor fokkers, die hun merriebestand willen verbeteren, of voor mensen, die voor het eerst een draverveulen willen fokken. Je zult zien hoe leuk dat is. Voor meer gegevens over alle te veilen paarden: Click HIER

8. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de reis naar Normandië van 2 t/m 6 oktober 2019, ook voor niet-fokkers! Voor actuele informatie, zie Hot Item 6 op deze website (bovenaan de Homepage).

Mixed veiling met o.a. onderstaande fokmerries


Voor meer gegevens over alle te veilen paarden (digitale catalogus):
Click HIER voor de website van de On Track Mixed Sale 2019


Click HIER om de PDF-versie van de Catalogus van de On Track Mixed Sale 2019
op uw computer op te slaan en in te kunnen kijken. (24 MB, dat duurt even)
Stand fokkers per 3 sept 2019.
terug naar de HomepageOp 6 juli 2019 hebben we onderstaand bericht gestuurd naar ca. 200 fokkers van wie we het e-mail-adres via de Stg. NDR hebben gekregen.

1. Klassieke koersen
Het Fokkersbestuur heeft afgelopen week overleg gevoerd met afgevaardigden van de Stichting NDR en een tweetal trainers, om te komen tot een betere opzet van het Klassieke circuit, met hogere doteringen en misschien ook een garantiebedrag. En van de voorstellen was om eerder te beginnen met de betaling van inleggelden, terwijl fokkers de laatste jaren geen inleggeld hebben betaald tot aan de veilingen. Het standpunt van het Fokkersbestuur is dat fokkers wel inleggelden willen betalen, maar alleen voor extra fokpremies. Niet voor extra prijzengeld, want dat is voor de eigenaren. Ons voorstel is om als fokker de eerste inleg voor de Klassiekerste doen van totaal maximaal 120 per jaarling, in ruil voor 10 % extra fokpremie, dus 20 % fokpremie in de Jonker/Jofferprijs, de Sweepstakes en de 2-, 3- en 4-jarigen Derby. In de Fokkers Trofee en de Breeders Crown bedraagt de fokpremie al 20 %. We denken dat het daarmee nog interessanter is om een veulen NL te registreren en bij meer registraties stijgen de doteringen in de Klassiekers vanzelf mee, waardoor de fokpremies nog hoger worden. We vertrouwen erop dat u het hiermee eens bent. Twijfelt u nog in welk stamboek u uw veulen van 2019 gaat zetten? Op onze website staan 23 redenen om voor NL te kiezen.

2. Buitenlandse fokpremies
Zoals bekend heeft het Fokkersbestuur het initiatief genomen met de invoering van fokpremies voor in het buitenland gewonnen prijzengeld. In de laatste Breeders Special wordt dat uitvoerig beschreven en ook op onze website www.dutchtrotters.nl, onder Hot Item 3.
De NDR betaalt als stimuleringsmiddel dit jaar voor de laatste keer nog 50 voor elk geregistreerd NL-veulen en we hebben een oproep gedaan aan de fokkers om dit bedrag te storten in de pot voor de buitenlandse fokpremies over 2019. Tot nu toe heeft slechts n fokker dit gedaan, plus de 4 leden van ons bestuur. Als er niemand volgt zullen wij deze bijdragen terugstorten. We doen het met zn allen, of we doen het niet. Wat we van u vragen is een toezegging om mee te doen met een bijdrage van 50 (of meer) en pas als we tenminste 20 toezeggingen hebben zullen we deze incasseren. Dan is er 1.000 extra in de pot gekomen en krijgt er weer een fokker een fokpremie over 2019.
Wilt u met uw bedrijf sponsoren met een wat groter bedrag? Ook dan vragen we eerst een toezegging en pas als er totaal minstens 1.000 is toegezegd zullen we vragen om het toegezegde bedrag te storten. U kunt uw toezegging doen door deze e-mail te beantwoorden, met opgave van het bedrag dat u wilt doneren. Als u dit pers anoniem wilt doen, dan dit graag ook even vermelden.
Voor de volgende jaren hopen we dat de NDR de niet-uitgekeerde fokpremies in deze pot gaat stoppen (in plaats van die 50 per veulen) en dan hebben we al een mooi uitgangspunt van naar schatting 10.000 op jaarbasis. Dit jaar 2019 moeten we het zelf opbrengen en de Fokkersvereniging heeft al voor 3.000 gezorgd. We zijn op de goede weg. Helpt u mee?

terug naar de Homepage


© Copyright Fokkersvereniging